Vastuullinen Siili

Vastuullinen Siili Vastuullinen Siili
Vastuullinen Siili Vastuullinen Siili

Vastuullinen Siili

Näkemyksemme vastuullisuudesta

Yrityksenä olemme vastuussa sekä työntekijöistämme että ympäristöstämme.

Autamme luomaan parempaa huomista huolehtimalla Siileistä ja maailmasta sekä varmistamalla, että olemme vastuullisia kaikessa toiminnassamme.

Sitoudumme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme aina toimistojemme hankinnoista asiakkaiden kanssa toimimiseen.

Siilille vastuullisuus on taloudellista, sosiaalista ja ympäristöä koskevaa. Pyrimme parantamaan vastuullisuuttamme kaikilla tavoitealueillamme, jotka ovat ympäristövaikutusten minimointi, tasa-arvoiset mahdollisuudet ja diversiteetti, yksityisyydensuoja & tietoturva, etiikka sekä oppiminen ja hyvinvointi. 

Vastuullinen Siili

Ohjelmamme osa-alueet

  • Tieto- ja viestintäteknologian kehitys voi pienentää globaaleja CO2-päästöjä jopa 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

    Siili-konserni johtavana digitaalisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäjänä edistää aktiivisesti tätä kehitystä sekä omassa että asiakkaidensa liiketoiminnassa.

    Tuemme työntekijöidemme kulkemista julkisella liikenteellä sekä hyödynnämme virtuaalisia keskustelu- ja videoyhteyksiä matkustamisen vähentämiseksi. Jätteiden kierrätys ja sähkönkulutuksen vähentäminen ovat osa arkipäivää kaikissa toimitiloissamme.

    Olemme myös käynnistäneet oman SiiliMetsä -hankkeen yhteistyössä Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa. Tavoitteena on istuttaa 43 puuta jokaista työntekijää kohden vuodessa, joka kattaa työntekijän vuosittaisen hiilijalanjäljen niin työ- kuin vapaa-ajankin osalta. Vuonna 2020 istutimme ensimmäiset puuntaimet Punkalaitumelle.

  • Työntekijöidemme ikärakenne on tällä hetkellä 23–60 vuotta, ja he puhuvat 19:ää äidinkieltä. Naisten osuus työntekijöistämme oli vuoden 2021 lopulla globaalisti 22 % (vuonna 2020 luku oli 20%), ja naisten osuus pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. 31.12.2021 hallituksessamme oli naisia 40 % ja johtoryhmässämme 10 % sen jäsenistä.

    Siilillä on nuorten ammattilaisten ja alanvaihtajien kouluttamiseen Mestari & Kisälli -koulutusohjelma. 

    Olemme myös tarjonneet yläasteikäisille nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään Kesäsiilit-ohjelman kautta. 

  • Ymmärrämme ja arvostamme henkilökohtaisen datan ja sen suojelun tärkeyttä. Uskomme siihen, että yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevassa datassa on parannettava. 

    Tavoitteenamme on suojella henkilökohtaisen datan koskemattomuutta, joko yksilöitä itseään tai heidän suhteitaan yrityksiin, palveluihin tai tuotteisiin koskien.

    Lisäksi tavoitteenamme on luoda ja ylläpitää sellaisia tietoturvaprosesseja, jotka takaavat meidän turvaavan kaikki toimemme uhilta ja haavoittuvuuksilta luottamuksellisesti, saatavasti ja koskemattomasti.

    Koulutamme henkilökuntaamme vuosittain tietosuoja- sekä tietoturva-asioissa.

  • Työntekijöidemme hyvinvoinnin lisäksi pyrimme parantamaan yhteiskunnan hyvinvointia laajemminkin asiakasprojektiemme kautta. Asiakastoimeksiantoina olemme kehittäneet esimerkiksi liikuntaan kannustavia ja terveyttä edistäviä sovelluksia. Yhteiskunnan ja asiakkaidemme kehitystä tuemme digitalisoimalla julkisia ja yksityisiä palveluja, jotka näin tarjoavat monipuolisempia ja tasapuolisempia mahdollisuuksia ihmisille mahdollistamalla ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin. Edistämme valinnan vapautta osallistumalla pankkien ja vakuutusyhtiöiden järjestelmien rajapintojen avaamiseen. Tämä tukee myös kasvuyrityksiä, jotka voivat rakentaa näitä rajapintoja hyödyntäviä uusia palveluja.

    Työssämme noudatamme Lean-periaatteita ja ketteriä kehitysmenetelmiä, jotka minimoivat hukkaa. Työntekijöidemme vaikutus ympäristön hyvinvointiin moninkertaistuu asiakkaille kehitettävien ratkaisujen kautta, kun paperin käyttö ja päästöt vähenevät asioinnin ja toimitusketjujen digitalisoituessa. Rakennamme esimerkiksi etähuollon ratkaisuja, jotka vähentävät liikkumista toimiston ja työmaan välillä. Kehitämme myös ennakoivan huollon ratkaisuja, jotka lisäävät laitteiden elinikää ja vähentävät näiden ympäristökuormaa.

    Uudet Siilit valitaan osaamisen ja yrityskulttuuriin sopivuuden perusteella. Emme hyväksy syrjintää rodun, uskonnon, iän, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Olemme julistautuneet syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja puutumme välittömästi epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen. Siilin eettisten periaatteiden mukaisesti kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä hyväksy lapsi-, pakko- tai orjatyötä missään muodossa.

    Siili-konserni irtisanoutuu korruptiosta ja lahjonnasta. Liiketoiminnan edistämiseksi tapahtuva vähäistä suurempien lahjojen vastaanottaminen tai antaminen on kielletty Siilin eettisten periaatteiden mukaan. Mikäli Siilin työntekijä tai yhteistyökumppanimme on toiminut vastuullisuuden periaatteidemme vastaisesti, Siilin työntekijöillä ja ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus ilmoittaa tästä Whistleblowing-sivuillamme.

  • Olemme asiantuntijaorganisaatio, jonka koko toiminnan perustana on hyvinvoiva henkilöstö. Tuemme henkilöstömme henkistä ja fyysistä hyvinvointia monin eri tavoin. Työsuhteen alkaessa jokainen työntekijä saa perehdytyksen, jossa kerrotaan käytäntömme ja toimintaohjeemme. Hyvinvointikyselymme Siili-fiilis on auki joka päivä ja sen tuloksia seurataan kuukausittain. Toimenpiteet on valtuutettu esihenkilöille eli heimopäälliköille, HR Business Partnereille sekä liiketoimintayksiköiden johdolle. Kannustamme työn ja vapaa-ajan tasapainoon ja pyrimme mahdollistamaan tämän eri elämäntilanteet huomioiden.

    Työntekijöillämme on joustavat työajat, mahdollisuus kerryttää ja hyödyntää joustotunteja sekä lapsen sairastuessa mahdollisuus käyttää työntekijöille ilmaista lastenhoitopalvelua.

    Sairauspoissaolojen vähentäminen on jatkuva tavoite. Tätä tavoitetta tukee esimerkiksi aktiivinen varhaisen puuttumisen malli, jossa poissaoloja seurataan säännöllisesti ja niiden tiimoilta käydään työhyvinvointikeskusteluja. Työkykyongelmissa konsultoimme aina työterveyshuoltoamme ja käytössämme on osasairauspäivärahamalli aktiiviseen töihin paluun tukemiseen. Järjestämme lisäksi ennaltaehkäiseviä työhyvinvointikampanjoita kaksi kertaa vuodessa. 

    Jatkuva oppiminen on yksi arvoistamme ja mahdollistamme tämän työntekijöillemme, asiakkaillemme ja muille digitalisaatiosta kiinnostuneille Siili Akatemian kautta. Siili Akatemia järjesti vuonna 2020 yhteensä 44 kurssia. Kaikilla työntekijöillämme on samat mahdollisuudet oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 

    Toimimme vuonna 2020 yhteistyössä Mimmit koodaa -ohjelman kanssa. Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta. Siili sponsoroi vuoden 2020 aikana yhteensä 14:ää Mimmit koodaa -webinaaria antamalla ohjelman käyttöön webinaarialustansa, sekä toi sponsorina ja tilantarjoajana Mimmit koodaa -ohjelman This is not a webinar -virtuaaliohjelmassa. Webinaareihin osallistui yhteensä tuhansia kuulijoita.

     

Vastuullinen Siili

SiiliMetsä

Hiilijalanjälki­kompensointia kaikille Siileille

Siili haluaa kantaa kortensa kekoon ilmastokriisin selättämisessä. Tämän vuoksi otamme tavoitteeksemme istuttaa yhteistyössä Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa vuosittain 43 puuntaimea jokaista työntekijäämme kohti.

Istutetuista puista muodostuu SiiliMetsä, joka toimii tehokkaana hiilinieluna sitoen hiilidioksidipäästöjä itseensä.

Lue lisää → Lue lisää →

Vastuullinen Siili

Kumppanuudet

  • Teemme yhteistyötä tai olemme jäseninä seuraavissa järjestöissä. Toimimalla kumppanina ja liittymällä osaksi suurempia verkostoja, voimme myös ottaa paremmin huomioon vastuullisuuden eri osa-alueet, kouluttaa työntekijöitämme ja saada tietoa toimintamme parantamiseksi.

    • FIBS ry
    • Inklusiiv ry
    • ITclusive
    • MyData.org
    • Mimmit koodaa
    • Taimiteko