Näin viet yrityksesi datatalouteen

Lähes jokainen yritys omistaa paljon dataa. Ani harvan yrityksen oma data kuitenkaan riittää yksinään uudenlaisen liiketoiminnan rakentamiseen. Maailman menestyvimmät yritykset tunnistivat tämän jo vuosia sitten. Niistä tuli alustoja muiden palveluille tai ne loivat liiasta kontrollista luopuen kokonaan uusia ekosysteemejä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Maailman menestyvimmille yrityksille on yhteistä, että ne ovat omaksuneet datatalouden eli alustatalouden ideologian. Jo vuonna 2015 maailman 15 suurinta alustatalousyritystä (näiden mukana mm. Google, Apple, Amazon, Alibaba ja Tencent) olivat Accenturen Technology Vision -raportin mukaan markkina-arvoltaan yhteensä 2,6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Siis noin neljäkymmentä kertaa Suomen valtion vuosibudjetin verran. Alan kasvu on n. kymmenkertainen globaaliin BKT:n kasvuun verrattuna.

Lue myös kirjoituksemme siitä, miten saat dataa hyödynnettyä tuloksekkaammin.

Datatalouden ytimessä on kyky katsoa omien tuotteiden yli

Data ja siihen liittyvä alustatalous ovat olleet kuumia aiheita kansainvälisesti jo pitkään. Nyt myös Suomen valtiojohto on nostanut aiheen yhdeksi kärkihankkeekseen. Tämä vauhdittaa meillä Suomessakin datan mahdollisuutta nousta menestystarinaksi, joka synnyttää kokonaan uudenlaisia ekosysteemejä, kuten öljy on tehnyt teollisella aikakaudella.

Kun ajattelet datataloutta ja sen mahdollisuuksia, siirrä katseesi siihen, millaista liiketoimintaa tuotteen päälle voi syntyä. Mainittu öljyn ekosysteemihän ei rajoitu pelkästään öljynjalostusteollisuuteen, vaan sen päälle on rakentunut öljyjalosteiden pohjalta syntyneitä innovaatioita. Ja tämä liiketoiminta on itse jalostusta vielä huomattavasti suurempi.

Itse asiassa on vaikea kuvitella yhteiskunnan osa-aluetta, jossa öljyllä ei ole vähintään epäsuoraa vaikutusta.

4 askelta kohti datataloutta

Kokemuksemme mukaan yrityksen datamatka etenee tyypillisesti askeleittain kyvykkyyksien ja kypsyystason kasvaessa. Yksinkertaistaen datatalouden evoluutiossa on neljä vaihetta:   

  • Eriytetty data. Data on siiloutunut erinäisiin lähdejärjestelmiin ja tietovarastoihin. Sen hyödyntäminen on pistemäistä ja rajattua. Siirtymää seuraavaan vaiheeseen hidastaa tai jopa estää usein datan heikko laatu. Jos olet tässä vaiheessa, keskity kunnostamaan halutun ekosysteemipaikkanne näkökulmasta tarvittava data.

  • Sisäinen data-alusta. Datan kerääminen ja hallinnointi on yhtenäistä yli koko organisaation. Siilojen purkaminen mahdollistaa hyödyntämisen ja innovoinnin yli yksikkörajojen. Tästä vaiheesta on mahdollista ottaa ensi askeleet varsinaiseen alustatalouteen eli siirtyä vaiheeseen kolme.

  • Rajattu jakaminen. Dataa jaetaan varovaisesti ulospäin. Usein sitä rajataan sekä tietosisällön että kohdeyleisön osalta, keskittyen esim. nykyiseen toimitus- ja arvoketjuun. Kun hyödyt alkavat näkyä, on tyypillistä, että alustatalouden mahdollisuudet luoda kokonaan uudenlainen liiketoimintalli alkavat kutkuttaa ja alkaa siirtymä vaiheeseen 4.

  • Avoin alusta. Avataan data ja alusta soveltuvin osin koko ekosysteemin käyttöön. Isona muutoksena siirtyminen uuteen liiketoimintamalliin ja toimintatapaan nykyisen rinnalla.

Murros perinteisestä liiketoiminnasta alustatalouteen on suuri. Perinteiset liiketoimintamallit perustuvat tuotteiden ja palveluiden vahvaan kontrolliin. Olemme kuitenkin olleet mukana useiden yritysten datamatkalla ja nähneet, miten perinteisistä liiketoimintamalleista voi siirtyä edellisten askeleiden mukaisesti kohti avoimempaa liiketoimintamallia.

Tällä matkalla kukin organisaatio käy läpi omannäköisensä, usein kivuliaankin, prosessin. Tärkeintä kuitenkin on lähteä matkalle kokeillen ja mielellään ennen kuin juna ehtii lähteä asemalta. Odottelemalla parempia aikoja hukkaa pahimmassa tapauksessa organisaation tulevaisuuden toiminnan edellytykset.

Haluatko kuulla lisää liiketoimintamallien uudistamisesta? Ota yhteyttä!

 

Kirjoittanut Jussi Ahola

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

MML – Osake­huoneisto­tietojen hallinta verkossa mullistaa digitaalisen asuntokaupan

MML – Osake­huoneisto­tietojen hallinta verkossa mullistaa digitaalisen asuntokaupan

Monelle asunnonomistajalle lienee tuttu koristeellinen ja vanhaa aikaa henkivä huoneiston paperinen osakekirja, jonka näkee useimmiten vain vilaukselta pankissa asunnon oston yhteydessä.

Tulevat tapahtumat

SAFe Product Manager/ Product Owner -kurssi ja SAFe PMPO -sertifiointi

SAFe Product Manager/ Product Owner -kurssi ja SAFe PMPO -sertifiointi

Tämä 2 päivän kurssi sisältää SAFe®-yleiskatsauksen, Product Manager/Product Owner (tuotepäällikön/tuoteomistajan) -koulutuksen sekä SAFe PMPO -sertifiointitestin. Osallistujat saavat valmiudet luoda SAFe-mallin mukaisia...
Sign up

Tilaa tarinat