Blog-Pride_week-2023-hero

28.08.2023

Osallistava kulttuuri todeksi

Jaa sisältö

Ota yhteyttä → Ota yhteyttä →

Erityisesti Pride-kuukauden aikana keskusteluihin nousee kuinka tärkeää on, että jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea olonsa arvostetuksi työpaikallaan. Osallisuuden ja monimuotoisuuden hyödyt tunnustetaan nykyisin laajalti ja niiden yhteyttä työntekijöiden hyvinvointiin ymmärretään entistä paremmin. Tällä on ollut myös positiivisia vaikutuksia monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen yrityksissä. Siilillä pyrimme jatkuvasti siihen, että perusperiaatteemme Tule sellaisena kuin olet on totta ja näkyy jokaisen työntekijämme arjessa.

Osallistava kulttuuri on sekä jatkuva matka että jännittävä oppimiskokemus, jota kohti kuljemme itseämme kehittämällä. Yrityksessämme tietämys ja osaaminen ovat keskeisellä sijalla ja haluamme, että jokaisella yksilöllä on mahdollisuus pyrkiä tavoitteisiinsa ilman ylimääräisiä huolenaiheita. Siksi osallistavan ympäristön ja tukevan työyhteisön vaaliminen on erittäin tärkeää.

Näin asian ilmaisi tiettyyn vähemmistöön kuuluva henkilö: 
Valtaväestöön kuuluvien on helppo sanoa, että ”jokainen ihminen erilaisine ominaisuuksineen otetaan huomioon, minkäänlaista syrjintää ei suvaita ja meillä voit turvallisesti olla oma itsesi”. Minua kiinnostaisi kuitenkin kuulla, kuinka te ymmärrätte eri vähemmistöt ja varmistatte, että ympäristö on turvallinen meille kaikille?


Osallistava kulttuuri – miksi se on tärkeää ja kuinka siihen päästään? 

Lukuisissa tutkimuksissa on tarkasteltu syitä siihen, miksi osallistava kulttuuri on yrityksille tärkeä tavoite. 

Ensinnäkin kun työntekijöistä tuntuu, että heitä arvostetaan, heidät hyväksytään ja he kuuluvat joukkoon, heidän hyvinvointinsa paranee ja he myös sitoutuvat yritykseen vahvemmin. 

Toiseksi kun on saatu luotua sellainen työympäristö, jossa työntekijät voivat aidosti ilmaista itseään ja tuntea olonsa turvalliseksi, voimme panostaa tehokkaammin monimuotoisuuden vaalimiseen. Sillä taas on suora yhteys parempaan asiakaspalveluun. Työllistämällä erilaisista taustoista tulevia ihmisiä voimme tehokkaasti vastata asiakkaiden ja loppukäyttäjien erilaisiin tarpeisiin sekä kehittää tuotteitamme ja ratkaisujamme. Ja kun työntekijät tuntevat tulevansa hyväksytyiksi ja tiimeissä arvostetaan monimuotoisuutta, voimme edistää innovointiin ja riskinottoon kannustavaa kulttuuria ja sitä kautta parantaa liiketoimintamme tuloksia. 

Kuten edellä mainittiin, monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen ovat saaneet merkittävästi kannatusta yritysmaailmassa, ja nykyisin monet yritykset kertovat julkisesti monimuotoisuus- ja osallisuustavoitteistaan. Tämä on tietysti myönteistä. Mutta miksi tällainen viestintä ei yksinään riitä tilanteen parantamiseen? 

Monimuotoisuustavoitteet ovat tärkeitä, mutta jos osallisuutta ei voida taata, vähemmistöt tuskin tuntevat kuuluvansa yhteisöön. Siksi meidän on ennen tavoitteiden asettamista varmistettava, että ymmärrämme aidosti työpaikalla vallitsevat erot ja otamme ne huomioon. Toisaalta osallisuustavoitteiden on oltava erittäin tarkasti määriteltyjä ja konkreettisia, jos ne halutaan saavuttaa käytännössä. Siksi meidän olisi aina pyrittävä konkreettisiin toimiin, joita voidaan mitata ja kehittää edelleen. Kuinka sitten voimme käytännössä määritellä tarvittavat toimet ja varmistaa, että ne aktiivisesti vaalivat osallistavaa kulttuuria ja edistävät psykologista turvallisuutta työyhteisössä? 

Aloittaessamme Siilin monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallistamisstrategian toteuttamista pohdimme erittäin tärkeää kysymystä: Kuinka voimme ymmärtää kaikkia monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyviä erilaisia tekijöitä, jos ne eivät kosketa meitä henkilökohtaisesti? 

Oivalsimme pian, että osallistavaa kulttuuria tukevien toimien toteuttamisessa keskeistä on kuunnella eri vähemmistöryhmiä ja erilaisia näkemyksiä. Ainoastaan tällä tavalla voimme luoda aidosti osallistavan työympäristön.


Eri näkökulmia osallisuuden lisäämiseen – We Stand With Pride ‑paneelikeskustelu     

Osallisuuden kehittämisessä keskeisellä sijalla on vähemmistöjen ja erilaisten näkökulmien kuunteleminen. Myös eroavaisuudet on otettava huomioon laadittaessa osallisuuden edistämiseen tähtäävää toimintasuunnitelmaa. Meidän on toisin sanoen ymmärrettävä, että tietämys monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen kuuluvista asioista vaihtelee. 

Ymmärtääksemme osallistavaa kulttuuria paremmin järjestimme We Stand With Pride! ‑paneelikeskustelun yhdessä Gofore-, Solita- ja Vincit-teknologiayhtiöiden kanssa. Tapahtumassa keskusteltiin, kuinka voimme yrityksinä, johtajina ja kollegoina edistää ja tukea osallistavaa ja LGBTQI+-ystävällistä kulttuuria erityisesti IT-alalla. Yksi keskustelun tärkeimmistä lopputuloksista oli se, että virheille ja oppimiselle täytyy olla turvallinen tila. Jos tuomitsemme toistemme virheet tai osoitamme niitä sormella, emme voi yhdessä edistää osallisuutta. 

Tältä pohjalta Siilille on tärkeää luoda ympäristö, jossa voimme oppia yhdessä, tuntea yhteenkuuluvuutta ja varmistaa, että Tule sellaisena kuin olet ‑periaate toteutuu 

Blog-pride_week-2023-images-3

Siilin monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuusstrategia – miten toimimme? 

Laadimme keväällä 2023 monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuusstrategian Tule sellaisena kuin olet ‑periaatteemme pohjalta. Aloimme strategiaa suunnitellessamme ymmärtää, että jos haluamme työskennellä monimuotoisessa työpaikassa monimuotoisina tiimeinä, meidän on ensin panostettava osallistavaan kulttuuriin. Tavoitteet pitäisi asettaa vasta sitten, kun osallistava kulttuuri on käytännössä toteutunut. Tältä pohjalta aiomme Siilillä tänä vuonna keskittyä oppimaan ja ymmärtämään, kuinka voimme ylläpitää osallistavaa kulttuuria, mitä voimme tehdä paremmin ja ennen kaikkea kuinka saamme kaikki siililäiset osallistumaan keskusteluun. 

Monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuusstrategiassamme osallistavaa kulttuuria mitataan ja tutkitaan viiden eri teeman kautta: 

  • Johtaminen
  • Kehittäminen
  • Viestintä
  • Voimaannuttava ympäristö
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino 

Osallistavan kulttuurin varmistamiseksi nostamme etusijalle psykologisen turvallisuuden, sillä se luo pohjan ympäristölle, jossa kaikkia tuetaan. Viisi muuta teemaa pohjautuu akateemisen maailman ja toimialamme asiantuntijoiden tekemiin tutkimuksiin, joiden pohjalta voimme esittää konkreettisia parannusehdotuksia osallistavan kulttuurin kehittämiseksi. Olemme toteuttaneet osallisuuskyselyn, jotta ymmärtäisimme yrityskulttuuriamme paremmin ja tunnistaisimme kehittämistä kaipaavat alueet. Osa työntekijöistä on myös saanut koulutusta häirintäyhteyshenkilöiden tehtäviin, ja he tarjoavat tukea, mikäli työyhteisössämme ilmenee sopimatonta käytöstä. 

Tänä vuonna kiinnitämme lisäksi erityistä huomiota tietämyksen lisäämiseen. Tähän liittyen olemme kehittäneet sisäistä viestintäämme monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuuskalenterin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viestimme kuukausittain vähemmistöryhmille tärkeistä päivistä ja tapahtumista, ja jaamme samalla näihin liittyvää taustatietoa. Tarkoituksena on auttaa eri vähemmistöjen edustajia tuntemaan, että he kuuluvat yhteisöön. Samalla voimme auttaa muita ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja taustoja paremmin. 

Vaikka monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustyömme etenee, tiedostamme, että tekemistä riittää vielä. Olemme oppineet, että monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus eivät ole vain saavutettava tavoite, vaan jatkuva matka. Voimme kuitenkin ylpeinä todeta, että meillä monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuusasioihin suhtaudutaan vakavasti, ja ne vaikuttavat myönteisesti kulttuuriin ja arvojemme kehittymiseen. 

Blog-pride_week-2023-images-1

Jos kiinnostuit We Stand With Pride! ‑tapahtumasta, voit katsoa sen taltioinnin täältä:  https://enchant.fi/live/we-stand-with-pride

Tutustu myös Tule sellaisena kuin olet ‑videoomme

Kirjoittanut:  :
Miljaana Koskela, HR Specialist at Siili
Maria Lavemäki, Talent Partner at Siili


Viitteet

Saxena, A. (2014). Workforce Diversity: A Key to Improve Productivity

Cletus, H., Mahmood, N.A., Umar, A. & Ibrahim, A.D. (2018). Prospects and Challenges of Workplace Diversity in Modern Day Organizations: A Critical Review

Cole, B.C. (2020). Forbes: 8 Reasons Why Diversity And Inclusion Are Essential To Business Success

 

Lisää tarinoita

Spiking Now – tapahtuu nyt

Tilaa uusimmat uutisemme

Tilaa tästä kuukausittainen uutiskirjeemme, ja pysyt ajan tasalla Siilin viimeisimmistä tapahtumista ja kuulumisista!