Tietosuoja

Viimeksi päivitetty: 9.4.2021

Tämä tietosuojaportaali tarjoaa yleistä tietoa meidän (Siili Solutions Oyj, y-tunnus 1979903-5, sekä konserniyhtiöt) tietosuojakäytännöistämme ja -periaatteistamme.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaaamaan henkilötietosi. Ymmärrämme henkilötietojesi asianmukaisen käsittelyn tärkeyden.


Tietosuojaperiaatteemme

Noudatamme kaikissa henkilötietojen käsittelyn prosesseissamme seuraavia henkilötietojen käsittelyn periaatteita:

  • Lainmukaisuus ja asianmukaisuus: käsittelemme henkilötietojasi aina soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kunnioitamme sinun ja muiden rekisteröityjemme itsemääräämisoikeutta omien henkilötietojensa suhteen ja tarjoamme aina reilun mahdollisuuden vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.
  • Läpinäkyvyys ja avoimuus: henkilötietojen kerääminen, käyttäminen, säilyttäminen ja muunlainen käsitteleminen sekä käsittelyn rajat tehdään läpinäkyväksi sinulle ja muille rekisteröidyillemme. Kaikki tietosuojaan liittyvä informointi ja kommunikointi on helposti ymmärrettävää ja selkeää.
  • Käyttötarkoitussidonnaisuus: määrittelemme huolellisesti käsittelyn tarkoitukset: käsittelemme henkilötietoja aina niiden käyttötarkoitusten mukaisesti, jotka olemme määritelleet ja dokumentoineet etukäteen ja joista sinua ja muita rekiteröityjämme on informoitu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Toteuttamamme henkilötietojen käsittely ei ole ikinä yhteensopimatonta alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa.
  • Tietojen minimointi: keräämme ja käsittelemme aina vain tarpeellista ja olennaista henkilötietoa. Arvioimme säännöllisesti käsittelemiemme henkilötietojen tarpeellisuutta.
  • Tietojen täsmällisyys: käsittelemiemme henkilötietojen ei pitäisi olla virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita. Toteutamme tarpeelliset toimenpiteet tietojen korjaamiseksi tai poistamiseksi.
  • Säilytyksen rajoittaminen: henkilötietoja käsitellään ja säilytetään vain sen ajan, mitä soveltuva lainsäädäntö sallii ja joka tapauksessa ei pidempään kuin on tarpeellista käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate huomioiden. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytyssäännöt on suunniteltu etukäteen.
  • Turvallisuus ja luottamuksellisuus: suojelemme henkilötietojasi asianmukaisilla asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä estääksemme henkilötietojesi luvattoman ja laittoman käsittelyn sekä tahattoman poistamisen, luovuttamisen tai vastaavat käsittelytoimet.
  • Osoitusvelvollisuus: huolehdimme siitä, että toteuttamamme henkilötietojen käsittely on aina näiden tietosuojaperiaatteiden mukaista. Lisäksi tuemme tätä vaatimustenmukaisuutta tarpeen tullen asianmukaisella dokumentaatiolla.

 

Vastuu tietosuojasta

Tietosuoja on olennainen asia koko henkilöstöllemme. Omistajuus tietosuoja-asioissa kuuluu ylemmälle johdollemme. Operatiivisella tasolla tietosuoja-asioita hoitaa päivittäin tietosuojalakimies (tavoitettavissa osoitteessa dataprotection@siili.com). Tietosuojalakimies johtaa myös pidempiaikaista tietosuojaan liittyvää suunnittelua ja määräystenmukaisuuden toteuttamista ja valvontaa.
Tarjoamme pakollista tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta henkilöstöllemme heidän työtehtäviinsä liittyen.
Valvontaviranomaisena toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyyn liittyen toimii Tietosuojavaltuutettu – tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Rekisterimme ja lisätietoa

Olemme järjestäneet henkilötietojemme käsittelyn erillisiin rekistereihin. Nämä rekisterit ovat loogisia kokonaisuuksia ja sisältävät määrätyn rekisteröityjen ryhmän henkilötietoja. Eräät tärkeimmistä rekistereistämme sisältävät henkilötietoja koskien


Evästeiden käyttöä koskevaa tietoa on saatavilla Evästekäytännöstämme.


Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja tietosuojastamme muutoinkin, ota meihin yhteyttä sähköpostitse dataprotection@siili.com.