Tietosuoja

Viimeksi päivitetty: 25.5.2023

Siili Solutions Oyj konserniyhtiöineen ymmärtää henkilötietojen suojaamisen tärkeyden. Tietosuojasta huolehtiminen on osa Siili-konsernin compliance-toimintaa ja vastuullisia toimintaperiaatteita.

Tämä tietosuojaportaali tarjoaa yleistä tietoa Siili-konsernin tietosuojakäytännöistä.


Tietosuojaperiaatteet

Siili-konserni noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Siilin tietosuojapolitiikkaa ja muita ohjeistuksia sekä soveltuvaa lainsäädäntöä. 

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Lainmukaisuus, asianmukaisuus ja läpinäkyvyys

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Informoimme rekisteröityä siitä, mitä henkilötietoja hänestä kerätään, mihin tarkoitukseen hänen henkilötietojaan käsitellään, millä tavoin hänen henkilötietojaan käsitellään ja millaisia oikeuksia hänellä on. Kaikki tietosuojaan liittyvä informointi ja kommunikointi on helposti ymmärrettävää ja selkeää.

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Käsittelemme henkilötietoja niiden käyttötarkoitusten mukaisesti, jotka olemme määritelleet ja dokumentoineet etukäteen. Toteuttamamme henkilötietojen käsittely on yhteensopivaa alkuperäisten käyttötarkoitusten kanssa.

Tietojen minimointi

Keräämme ja käsittelemme käyttötarkoituksiin nähden tarpeellisia ja olennaisia henkilötietoja. Arvioimme säännöllisesti käsittelemiemme henkilötietojen tarpeellisuutta.

Tietojen täsmällisyys

Käsittelemämme henkilötiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä. Toteutamme tarpeelliset toimenpiteet epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi viipymättä.

Säilytyksen rajoittaminen

Säilytämme henkilötietoja sellaisessa muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa, vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten. Määrittelemme henkilötiedoille säilytysajat.

Luottamuksellisuus ja turvallisuus

Suojelemme henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä estääksemme henkilötietojen luvattoman ja laittoman käsittelyn sekä tahattoman poistamisen.

Osoitusvelvollisuus

Huolehdimme siitä, että toteuttamamme henkilötietojen käsittely on näiden tietosuojaperiaatteiden mukaista. Lisäksi tuemme tätä vaatimustenmukaisuutta asianmukaisella dokumentaatiolla.

Tietosuojaorganisaatio

Omistajuus tietosuoja-asioissa kuuluu ylemmälle johdollemme. Operatiivisella tasolla tietosuoja-asioita hoitaa päivittäin yhtiön juristi. Yhtiön juristi johtaa myös pidempiaikaista tietosuojaan liittyvää suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden toteuttamista ja valvontaa. Lisäksi olemme nimenneet tietosuojasta vastaavat henkilöt kustakin Siilin konserniyhtiöstä.

Jokainen Siilin työntekijä on omalta osaltaan vastuussa tietosuojan toteutumisesta yhtiössä. Tarjoamme pakollista tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta henkilöstöllemme heidän työtehtäviinsä liittyen.

Tietosuojaselosteet

Siili toimii rekisterinpitäjänä sen työnhakijoiden, työntekijöiden, alihankkijoiden sekä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietojen osalta. Voit tutustua tietosuojaselosteisiimme alla.

Työnhakijoiden tietosuojaseloste
Työntekijöiden tietosuojaseloste
Alihankkijoiden tietosuojaseloste
Asiakkaiden kontaktihenkilöiden tietosuojaseloste

Evästeet

Evästeiden käyttöä koskevaa tietoa on saatavilla Evästekäytännöstämme.


Yhteystiedot

Jos haluat  tarkempaa tietoa tietosuojakäytännöistämme, ota meihin yhteyttä sähköpostitse dataprotection@siili.com.