siili-maritime-hero_mobile-800x1000 siili-maritime-hero_desktop-2560x1440

Siili Maritime

Merenkulkualan operatiivista asiantuntemusta

Sääntelyn uudistaminen, tietojen standardointi ja satamakäyntien harmonisointi on synnyttänyt merenkulkualalle kasvavan tarpeen tehdä tietopohjaista yhteistyötä ja digitalisoida prosesseja. Kestävään kehitykseen ja ympäristölainsäädäntöön liittyvät paineet haastavat toimijoita entisestään. On aika ajatella toimintamalleja ja -prosesseja uusiksi.

Siili Maritime syntyi halusta mahdollistaa tehokas ja toimiva meriliikenne tuomalla digitaalisen tilannetietoisuuden synnyttämät taidot ja tulevaisuuden huomioiva innovatiivinen teknologia sen avuksi.

Skaalaamme toimintaamme ympäri maailman ja haluamme yhdistää laaja-alaisen kokemuksemme hankkeisiin, joissa tarkoituksenmukaiset ratkaisut voivat mullistaa prosesseja, pienentää energiankulutusta ja muokata merenkulkualan tulevaisuutta.Ota yhteyttä → Ota yhteyttä →

Siili Maritime

Tarjooma

Tarjoomamme keskittyy kolmeen keskeiseen osa-alueeseen.

 • Maritime Single Window (MSW/EMSW)

  Suuren mittakaavan digitalisointihanke, jossa luoduilla neutraaleilla data-alustoilla optimoidaan meriliikennettä uusien lakien ja direktiivien mukaisesti.

  Lue täältä lisää uusimmasta MSW-työstämme Fintrafficin kanssa

 • Merikuljetusten optimointi

  Tietopohjaista yhteistyötä ja digitalisoituja prosessimenetelmiä, joilla optimoidaan merikuljetuksia tehostamalla toimintoja, leikkaamalla kuluja ja pienentämällä toiminnan ympäristövaikutuksia.

 • Satamatoimintojen tehokkuus

  Satamatoimintojen optimointi tilannekuvaratkaisuilla, joiden avulla logistiikkaketjussa liikkuvaa omaisuutta pystytään valvomaan paremmin.

Aiheeseen liittyvät tarinat

Ota yhteyttä

Rakennetaanko seuraava menestystarina yhdessä?

Siili Maritime on oikea kumppani, jos haluat työskennellä osaavien ja rehellisten asiantuntijoiden kanssa, jotka eivät pelkää haastaa käytäntöjä. Työskennellään yhdessä parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Ota yhteyttä

Make IT Real

Ota meihin yhteyttä ja autamme sinua löytämään olennaisen. Sen jälkeen toteutamme sen.