Uuteen nousuun robotiikan siivin

Tulevaisuus on sitkeyttä vaativa laji. Sitkeys vaatii paitsi yhteiskunnan kykyä muuntua ja mukautua, myös ennen kaikkea digitalisaatiota.

Digitalisaatio toimii muutoksen ajurina niin taksibisneksessä, mediataloudessa, musiikin kuluttamisessa kuin majoitusvuokrauksessakin. Vaikka esimerkiksi taksin tilaaminen kännykkäsovelluksen avulla on meille helposti näkyvä ja käsinkosketeltava muutos, suurimmassa myllerryksessä ovat kuitenkin liiketoimintamallit ja kulttuuriset ilmiöt, siis ei-teknologiset toimintamallit.

Teollisuuden uusi vaihe alkaa robotiikan myötä

Uusien liiketoimintamallien lisäksi myös teollisuus on siirtymässä seuraavaan vaiheeseensa. Ihmistyöntekijöiden kustannuksien puristaminen ei enää onnistu sijoittamalla teollisuutta halvempien tuotantokustannusten maihin, sillä kokonaiskustannukset ovat tasaantuneet muun muassa Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä. Sen sijaan robotiikka on ajamassa teollisuutta sen neljänteen aaltonsa, jossa teollisuus ja kuluttajat lähentyvät entisestään ja kustannukset minimoituvat. Tuloksena on lisää työpaikkoja erityisesti korkean teknologian osaajille.

Mikä sitten estää yrityksiä hyppäämästä lopullisesti digitalisaation kelkkaan? Yhtenä suurimpana haasteena vaikuttaisi olevan yritysten tekninen velka. Sen laskeminen on epämääräistä, joten tähdellisempää olisikin arvioida sitä, miten paljon tekninen velka jarruttaa yrityksen digitalisaatiota ja sen myötä tulevia hyötyjä. Ainoa kysymys, johon tulisi ottaa kantaa onkin se, onko meillä varaa olla astumatta digitalisaation laivaan.

Ohjelmistorobotiikka on olennainen osa digitalisaatiota

Ohjelmistorobotiikka ja sen kehitys ovat keskeinen osa digitalisaatiota. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan pidentää tietojärjestelmien elinkaarta, ja näin ostaa lisäaikaa vaikkapa legacy-järjestelmien uudistamiseen. Olennaista näissä hankkeissa on tehdä tulevaisuudensuunnitelma arkkitehtuuriin siirtymisen vaiheista. Tätä suunnitelmaa voidaan ajatella hallituksi teknisen velan maksusuunnitelmaksi, jota toteutetaan digitalisaation investointisuunnitelman rinnalla.

Yritysten tulee myös olla valmiita hyvästelemään manuaaliset prosessit, sillä ohjelmistorobotiikan avulla voidaan siirtyä jopa 90–100 %:n automaatioasteeseen. Yksi ohjelmistorobotti auttaa useiden ihmistyöntekijän robotisoitavissa rutiineissa ja toimii työyhteisössä työntekijän rinnalla. Robotiikkafarmin hoitajalla voi olla huollettavanaan jopa sata ohjelmistorobottia.

Ihmisiltä arvoa, roboteista vauratta

Robottien ja automatisaation pyörteissä kannattaa pitää mielessä robotiikan puolestapuhujan Merja Fischerin tiivistys, jonka mukaan "robotit tekevät vaurautta, mutta ihmiset luovat arvoa". Tähän lausahdukseen tiivistyy digitalisaatio: vaikka työtehtäviä tulee digimylleryksen myötä katoamaan, emme ole koskaan kokeneet valtaisaa teknologista murrosta, joka ei olisi samalla synnyttänyt aivan uudenlaisia työtehtäviä ja osaamisalueita.

Ohjelmistorobotiikassa mahdollisuuksien realisointi ja arvon tuotto ovat vasta lähtökuopissaan. Mistään mullistavasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä samoja analogioita on ohjelmistoissa käytetty jo pitkään. Jännittävät hetket koittavatkin vasta, kun analytiikka, Big Data sekä IoT yhdistetään ohjelmistorobotiikkaan, jolloin ollaan kehittyneen ohjelmistorobotiikan äärellä. Muutosta ei siivitä niinkään uusi teknologia kuin vakiintuneiden teknologia-alueiden sulautuminen toisiinsa, jolloin yritysten erottautumistekijänä tulevaisuudessa ovat valmiudet hyödyntää uudenlaista liiketoimintaa.

Kehittynyt ohjelmistorobotiikka ei sekään ole päätepiste, vaan seuraavaksi tavoitellaan jo älykästä ohjelmistorobotiikkaa ja näistä on käytännön toteutuksiakin. Keinoäly mahdollistaa yrityksen kyvykkyyksien hyödyntämisen optimaalisella tavalla, ja tuloksena on muun muassa parempia päätöksiä.

Siili Solutions on aktiivinen toimija ohjelmistorobotiikan ja siihen liittyvien alueiden parissa. Siili on keskeisellä paikalla auttamassa yrityksiä uudenlaisen arvon tuottamisessa. Kuten futuristi Roy Amara totesi, yliarvioimme teknologian vaikutuksia lyhyellä tähtäimellä, mutta aliarvioimme niitä pitkällä aikavälillä.

Yrityksenä Siili haluaa olla liikkeellä mahdollisimman aikaisin, yhteistyössä yritysten kanssa – näin takaamme konkreettisen arvon tuoton ja kauaskantoiset vaikutukset.

 

Kirjoittanut Antti Liukkonen

 

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa ku...

Tulevat tapahtumat

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification | Helsinki 25.-26.8.2020

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Helsinki 25.-26.8.2020

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Frameworkin, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä suurissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja ...
Sign up

Tilaa tarinat