Siili Akatemia kouluttaa pilvinatiiveja osaajia

Tiedät jo ehkä mitä sovelluskehityskontit ovat. Niillä paketoidaan sovellus, vaikkapa mikropalvelu kuten verkkokaupan ostoskori, kaikkine riippuvuuksineen kevyeen pakettiin eli konttiin, jonka voi käynnistää ja ajaa itsenäisesti. Hienoa, mutta jotain vielä puuttuu.

Haluat kenties tehdä mikropalveluista koostuvan tietojärjestelmän eli laittaa jokaisen mikropalvelun omaan konttiinsa ja yhdistää ne arvoa tuottavaksi palveluksi. Miten ne keskustelevat keskenään tai vaikkapa jakavat kuorman? Eli miten mikropalveluista saa toimivan, hallittavan ja ylläpidettävän kokonaisuuden?

Tervetuloa orkestrointi!

Saadaksesi monet eri komponentit toimimaan yhdessä ja tuottamaan oikeaa arvoa pitää niitä orkestroida, ovat komponentit sitten eri lähteistä tulevaa dataa tai palveluja, joita haluat yhdistää saadaksesi aikaan tuotteen. Yksinään komponentti ei tuota lisäarvoa, mutta yhdessä komponentit saavat ihmeitä aikaan. Orkestrointi ei puutu liiketoimintalogiikkaan eikä muokkaa dataa, vaan ohjaa komponenttien yhteistoimintaa ja pitää ne ajan tasalla. Googlen alun perin kehittämä Kubernetes-ydin (lyhennetään yleisesti k8s) on muodostunut orkestraation de facto -standardiksi ja sen kehitykseen osallistuu Cloud Native Computing Foundationin (CNCF) kautta iso joukko maailman johtavia teknologiayhtiöitä ja start upeja.

Kubernetes-ytimeen pohjautuvan järjestelmän avulla on mahdollista tehdä alustariippumattomia ja pilvinatiiveja tietojärjestelmiä. Pilvinatiivin tietojärjestelmän tunnusmerkkejä ovatkin juuri kontitus, dynaaminen orkestrointi ja mikropalveluarkkitehtuuri. Menetelmä määrittää, miten tietojärjestelmä paketoidaan ja miten sitä ajetaan, mutta ei ota kantaa alla olevaan infrastruktuuriin. Pilvinatiiviin tietojärjestelmään kuuluu kiinteästi myös automatisoinnin ja jatkuvan integraation hyväksi havaittuja menetelmiä, joten pilvinatiivius ja devops-kulttuuri kulkevat luonnollisesti käsi kädessä.

Pilvinatiivi Siili

Pyrimme Siilillä aina parhaaseen laatuun. Koulutamme osaajiamme jatkuvasti ja valitsemme asiakkaillemme heitä parhaiten tukevat tekniset ratkaisut. Pilvi on tullut jäädäkseen, ja saadakseen parhaan hyödyn irti pilvestä, on tietojärjestelmätkin suunniteltava ja toteutettava hieman eri tavoin kuin sovelluspalvelimien kanssa. Pilvinatiiviarkkitehtuurit ja -työkalut on otettu Siilillä avosylin vastaan, ja Siili Akatemian valikoimissa onkin jo Docker-koulutus, jossa opetetaan kontituksen perusteet. Nyt lanseeraamme uutuutena myös k8s-koulutuksen pilvinatiivien tietojärjestelmien kehitykseen ja hallintaan.

Olemme ryhtyneet yhteistyöhön suomalaisen Kontenan kanssa, joka on konttiteknologian pioneeri ja aktiivisesti mukana kehittämässä Kubernetes-ytimeen pohjautuvia orkestraatioratkaisuja eri kokoisille yrityksille ympäri maailmaa. Kontenan tuotteet ja palvelut ovat jo entuudestaan tuttuja suurelle joukolle organisaatioita, joissa pilvinatiivit teknologiat ja devops-kulttuuri on jo valjastettu hyötykäyttöön. Siilin ja Kontenan tiivistyvän yhteistyön kautta näitä ratkaisuja voidaan nyt tarjota entistä laajemmalle joukolle asiakkaita. Tavoitteenamme on, että entistä suurempi joukko suomalaisista organisaatioista pääsee hyödyntämään parasta teknologiaa, parhaita käytännön oppeja, sekä entuudestaan tuttuja Siilin ammattilaisia matkalla pilvinatiiviin maailmaan – hankkeen koosta ja kompleksisuudesta riippumatta!

Voit tutustua Siili Akatemian tarjontaan ja ilmoittautua koulutuksiin verkkosivuillamme:

Kubernetes Administration

Kubernetes Application Development

 

 

Kirjoittanut Jari Rantala

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Ruokavirasto – Maitorekisteri

Ruokavirasto – Maitorekisteri

Ruokavirasto on valtion virasto, joka maksaa C-alueen eli Pohjois-Suomen viljelijöille vuosittain yli 160 miljoonaa euroa maidon tuotantotukea, joka tilitetään meijerien toimittamien maidontuotantotietojen perusteella.

Tulevat tapahtumat

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner -kurssi on kahden päivän kurssi, joka esittelee ketterän kehityksen käsitteet Scrum-kehyksen avulla. Kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi Professional Scrum Product Owner™ -sertifiointitestiin....
Sign up

Tilaa uutiskirje