Kisällistä heimopäälliköksi

Marita Klaavu löysi kaksi vuotta sitten oikean yrityksen lisäksi oikeat ihmiset – ja ilmapiirin, joka mahdollistaa kollektiivisen kehittymisen. Maritan matka Siiliksi alkoi maaliskuussa 2016 ihka ensimmäisen Mestari & Kisälli -ohjelman myötä, missä kokeneet Siilit toimivat uusien tulokkaiden oppaina kaksi kuukautta kestävän intensiivikoulutuksen ajan. "Koen, että Siilissä on arvomaailma, jonka allekirjoitan myös omassa elämässäni.” 

Vielä kaksi vuotta sitten Marita Klaavu, 30, ei tiennyt paljoakaan nykyisestä työpaikastaan, jossa urakehitys on sittemmin ollut hyvin nopearytmistä. Nykyään hän toimii 20 hengen Craftsmanship-heimon heimopäällikkönä. Maritan tehtävä on pitää ihmiset onnellisina ohjaamalla tekijöitä mielekkäisiin projekteihin, kohtaamalla kollegoita ja organisoimalla yhteishenkeä nostattavia tapahtumia. Vastuullinen rooli on ansaittu näytöillä.

Ylivoimainen vaihtoehto

Loppusuoralla ollut ohjelmistokehityksen ammattikorkeakoulututkinto Haaga-Heliasta edellytti työharjoittelua. Marita oli jo saanut harjoittelupaikan startup-yrityksestä, jossa työskentely olisi ollut yksinäistä puurtamista ilman varsinaista perehdytystä. Palkatta.

”Opiskelukaverini kertoi minulle Siilistä, joten päätin tutustua yritykseen. Kävin Siilin tapahtumassa, jossa todella kiinnostuin yrityksestä. Tyypit suhtautuivat minuun todella kannustavasti välittämättä siitä, että olin alalla uusi”, Marita muistelee ensitapaamistaan Siilien kanssa. Se yllätti, sillä hän oli aiemmin kohdannut toisen yrityksen tapahtumassa lannistavaa ja epäilevää asennetta itseään ja osaamistaan kohtaan. Ajatus Siiliydestä jäi kytemään.

Sitten se oikea tuli vastaan – Mestari & Kisälli -ohjelma. Edessä oli helppo päätös. ”Hain mukaan ja minut hyväksyttiin kisälliksi. Sanoin harjoittelupaikalle heipat ja lähdin Siilille.” Päätökseen vaikutti paitsi positiivinen kokemus Siilistä, kattava perehdytysohjelma, mutta myös raha.

”En tee töitä pelkän rahan takia mutta päätöstäni helpotti myös se, että palkka oli vastaava, mitä olin aiemmin saanut markkinointitehtävistä. Kisälliys ei siis tarkoittanut sitä, että tarvitsee lähteä melkein ilmaiseksi tekemään.”

Kisälliys katapulttina yrityksen maailmaan

Ensimmäiset viikot kahden kuukauden kisälliajasta olivat intensiivisiä. Heti ensimmäisistä päivistä lähtien kisällit ryhtyivät asettamaan itselleen tavoitteita, suunnittelemaan tulevaa projektia business model canvasten avulla ja opettelemaan intensiivisesti Clojurea. Lisäksi jatkuva agile-mielentila, DevOps ja AWS -opit sekä Design Thinking -työpaja pitivät aivot oppimisen viritystilassa. ”Siinä mentiin heti syvään päätyyn, mutta siten, että kaikki pysyivät mukana. Informaatioähky oli melkoinen, mutta se meni alkuinnostuksen siivittämänä”, Marita naurahtaa kerratessaan kisälliaikoja. 

Kehittymishaluiselle Maritalle kisälliys oli oikea tie. Hän kokee, että ohjelmaan osallistuminen kysyy intohimoa ja oppimiskykyä. ”Kisälliyden myötä ymmärtää yrityksestä, työkulttuurista ja työtehtävistä paljon enemmän kuin suoraan johonkin toimenkuvaan hyppäämällä. Sitä kautta hahmottaa ison kuvan.” 

”Heti ensimmäisestä päivästä koin olevani osa ryhmää, ja meillä oli iso tukijoukko ympärillä.” Vaikka jo Mestari & Kisälli -ohjelmassa aloittaessa onkin täysipäiväinen Siili, intensiivisen oppimisen ja perehtymisjakson jälkeen Marita koki vielä tiiviimpää yhteisöllisyyttä muiden Siilien kanssa. ”Pääsin heti tekemään talon sisäisiä projekteja, markkinointia ja yhden pidemmän asiakasprojektin testiautomaatio- ja testauskonsulttina.”

Marita sai tukea urakehitykselleen jo kisälliaikana puhuessaan oman mentorinsa kanssa. Mentorin pitämän henkilökohtaisen valmennuksen kautta mainittiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus palvelevan johtajan asemaan, heimopäällikköyteen, joka puhutteli Maritan sosiaalista luonnetta. Tavoite oli asetettu – jonain päivänä hän hakisi kyseiseen tehtävään.

Yllättävä tilaisuus

Maritan ääni tuli kuulluksi, kun hän ilmaisi kiinnostuksensa heimopäällikköyteen, mutta silti tilaisuus tuli hieman nopeammin kuin mitä olisi voinut odottaa. Maritan oma heimopäällikkö oli vienyt tiedon hänen kiinnostuksestaan rooliin eteenpäin ja Marita sai kutsun tapaamiseen. ”Täällä voi vaikuttaa siihen, missä kaikessa on mukana ja millaisissa projekteissa mielellään työskentelee. Silti se yllätti.”

Pian tapaamisen jälkeen Maritan kisälliaikana asetetusta tavoitteesta tuli totta – hänet valittiin Craftsmanship-heimon heimopäälliköksi. Asiat tapahtuivat poikkeuksellisen nopeasti, sillä hän oli ollut Siili vasta alle puolentoista vuoden ajan.

”Uuden roolin vastuu tuntuu hyvältä, mutta toisaalta jännittävältä. Se lämmittää mieltä, että ihmiset luottavat. Ei vastuuta saa ilman luottamusta.” Marita viihtyi asiakasprojektien parissa, mutta kokee silti, että uudessa toimenkuvassaan heimopäällikkönä hänen ydinosaamisensa piirissä olevat sosiaaliset taidot ja organisointikyky pääsevät nyt paremmin arvoonsa.

Heimopäällikkönä hän pääsee toteuttamaan organisaatiossa konkreettisesti arvoja, jotka ovat tärkeitä myös henkilökohtaisella tasolla: läpinäkyvyys, tiivis yhteisöllisyys, asioihin vaikuttaminen ja sujuva kommunikaatio. Työ koostuu pitkälti kohtaamisista ihmisten kanssa, ohjaamisesta, kuuntelemisesta ja käytännön asioiden järjestelystä. ”En varsinaisesti koe olevani töissä. Tykkään siitä, mitä teen nyt heimopäällikkönä, sillä teen tätä kaikkea muutenkin.”

Uusi työ on tuonut mukanaan myös uusia taitoja, kuten kyvyn vetää suurta ryhmää. Seuraavaksi Marita pyrkii kehittämään esiintymistaitojaan, koska kokee niistä olevan hyötyä omassa työssään heimopäällikkönä – ja sen jälkeen. ”Yllätyn vieläkin siitä, miten paljon Siilissä ruokitaan kehittymistä. Uuden oppiminen on innostavinta tässä työpaikassa ja se on integroitu syvälle kulttuuriin.”

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Työeläkeyhtiö Elo – Ihmislähtöistä eläkeasiointia

Työeläkeyhtiö Elo – Ihmislähtöistä eläkeasiointia

Asiakaslähtöisyys, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen ja sen pohjalta tapahtuva palvelun kehittäminen – ne ovat työeläkevakuutusyhtiö Elon eläkepalvelun rakentamisen johtotähdet, joihin elolaisista ja siileistä koostuv...

Tulevat tapahtumat

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontittaminen on viime vuosien ohjelmistokehityksen kuumimpia teknologioita ja Docker sen ylivoimaisesti suosituin työkalu. Kontittaminen mahdollistaa entistä ketterämmän kehityksen ja uudenlaiset ohjelmistoarkkitehtuuri...
Sign up

Tilaa tarinat