Siilin laatupolitiikka perustuu Siilin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin (code of conduct), jotka  ohjaavat Siilin toimintaa ja ovat kivijalkoina laatupolitiikalle. Uskomme itseohjautuvuuteen, Lean-ajatteluun sekä jatkuvaan kehittymiseen. Siilin laatupolitiikka tukee Siilin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Laatupolitiikka käsitellään Siilin johtoryhmässä ja sen hyväksyy toimitusjohtaja.     

Siili

Siili on suomalainen teknologiariippumaton digitaalisten palvelujen kumppani ja ohjelmistointegraattori. Siili on luomassa seuraavia, parempia versioita asiakkaidensa digitaalisista palveluista ja tuotteista. Siili auttaa asiakkaitaan rakentamaan kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoiminnastaan aina palveluiden käyttäjäkeskeisestä konseptoinnista ja muotoilusta ohjelmistokehitykseen, integrointiin ja ylläpitoon saakka. Siilin vahvuutena ovat monialaiset tiimit sekä ketterä, läpinäkyvä ja tehokas tapa toimia.

Laatupolitiikan tarkoitus

Laatupolitiikalla haluamme osoittaa suhtautumisemme laatuun ja kuvata laadunhallintaan liittyvät periaatteemme henkilöstöllemme sekä sidosryhmillemme.

Siilin laatuajattelu lähtee siitä, että laatu tulee hallita Siilin palveluiden kaikissa vaiheissa. Laadun tulee ulottua asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä asiakaskeskeisten ratkaisuiden toteuttamiseen, tinkimättömään ja aikataulun mukaiseen asiakkaan vaatimusten mukaisen palveluiden toteuttamiseen.

Siilin tavoitteena on ohjata toimintaa takaamalla laadun sekä toiminnan jatkuva parantaminen.    

Siilin laadun määritelmä

Siilin laatu tarkoittaa palvelun vastaavuutta asiakkaan odotuksiin, joka näkyy hyvänä työntekijätyyytyväisyytenä sekä asiakaskokemuksena.

Siilin laatukulttuuri   

Jokaisella siililäisellä on oikeus ja velvollisuus nostaa laatu esillle, jos sen edellytykset eivät ole kunnossa tai Siilin palveluin laatu ei vastaa vaatimuksia.

Laadun huomioiminen Siilin palveluissa on kaikkien  siililäisten yhteinen tehtävä asiakasymmärryksestä laadukkaiden palveluiden toteuttamiseen.

Korkean laadun edellytykset ovat osaaminen, ammattiylpeä laatukulttuuri, määritellyt ja yhdessä sovitut prosessit sekä niihin liittyvä tapa toimia.

Mikäli kuitenkin teemme virheen, kannamme vastuun avoimesti ja korjaamme tekemämme virheen viivyttelemättä.       

Vaatimusten täyttäminen

Siili ja sen työntekijät sitoutuvat voimassaolevan lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttämiseen sekä Siilin arvojen, eettisten ohjeiden (code of conduct) ja Siilin muiden ohjeiden noudattamiseen. Siili ja sen työntekijät ovat sitoutuneita asiakkaiden lainmukaisten vaatimusten täyttämiseen.

Laadun mittaaminen 

Mittaamme säännöllisesti sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyttä, rekrytointien määrää sekä attritiota.  

Yhteistyökumppanit

Laadukkaan toiminnan vaatimuksemme koskevat myös yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme.   

Laadunhallintajärjestelmän jatkuva parantaminen 

Siili on sitoutunut laadunhallintajärjestelmänsä jatkuvaan parantamiseen. Laatuasioita käsitellään johtoryhmässä aina tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa.