Johtaminen ketterässä maailmassa

15.09.2021 | Online

Johtaminen ketterässä maailmassa

Methodologies
Academy

15.09.2021 | Online

Johtaminen ketterässä maailmassa

Liiketoimintaympäristön muuttuessa entistä nopeammin tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä hyödyntää ketteriä menetelmiä koko organisaatiossa – ei pelkästään tietojärjestelmien kehityksessä. Puhutaan liiketoimintaketteryydestä, business agility.

Enroll → Enroll →


 • Liiketoiminta on perinteisesti ollut irrallaan järjestelmäkehityksestä. Se on johtanut huonoimmillaan siihen, että agendat eivät kohtaa, kun eri toimijat eivät ymmärrä toisiaan.

  Yhteinen ymmärrys liiketoiminnan ja tietohallinnon kanssa mahdollistaa saumattoman yhteistyön, nopeamman time-to-market-kehityksen ja järjestelmäkehityksen työn paremman ennakoinnin sekä työn tulosten arvioinnin. Työn resursointi paranee ja tekijöiden työtyytyväisyys kasvaa.

  Koulutuksen ydin on saattaa liiketoiminta ajan tasalle siitä, miten edesauttaa strategisten hankkeiden läpivientiä oikea-aikaisesti, nopeammin ja tehokkaammin.

  Kurssilla opit...

  Ymmärtämään, miten yrityksen strategia ohjaa ketterää tekemistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

  Käytännön työkaluja, joilla viedä liiketoiminnan tavoitteet tietojärjestelmäkehitykseen siten, että kaikilla on yhteinen näkemys asioiden tärkeysjärjestyksestä.

  Välineitä kehitysaihioiden priorisointiin, etenemisen hallittuun seurantaan ja mittaamiseen sekä analysointiin. 


  Kouluttaja: Teemu Torvelainen
  Kieli: Suomi
  Kesto: 2 päivää
  Ajankohta: Tulossa pian!
  Sijainti: Kurssi järjestetään etänä!
  Hinta: 1250€ (sis alv)

 • 1. Päivä

  Kurssi alkaa 12:00

  Ketterä tekeminen

  Lean ja Agile -periaatteet

  Ketterän tiimin toimintamalli

  Liiketoiminnan rooli ja vastuut ketterässä tekemisessä

  Business Owner ja Product Owner työnjako

  Vision luominen ja toiminnan ohjaaminen

  Arvoketju – miten BO osallistuu ja ohjaa

  1. Päivä päättyy klo 16:00

   

  2. päivä

  Alkaa klo 9.00

  Development pipeline – ideoinnista toteutukseen

  Strategiatyökalut ketterässä maailmassa

  Hajautettu päätöksenteko

  Delegointipokeri

  Kypsyysanalyysi – maturiteettimalli

  Tunnista esteet ja mahdollistajat

  Improvement Kata -malli

  Käytännön toimet – nyt, seuraavaksi, myöhemmin

  Kurssi päättyy klo 12:00

Upcoming events