Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft Data & Analytics Platform

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa kuin maailmallakin ainutlaatuista.

Kuutisen vuotta sitten Microsoftin ostettua Nokian matkapuhelinliiketoiminnan Microsoftille perustettu tiimi sai tehtäväkseen ottaa kopin koko talon markkinatutkimusdatasta. Jo Nokialla yhdessä toiminut poppoo käärikin hihansa, ja jo ammennettujen oppien avulla se rakensi huippuluokan datan analysointiprosessit Microsoftin ylimmän johdon päätöksenteon tueksi.

"Olemme pystyneet rakentamaan räätälöidyn, huippuosaavista ammattilaisista koostuvan tiimin. Olemme Siilin kanssa luoneet yhteistyömallin, jossa ihmiset pystyvät toimimaan sekä yksilöinä että tiimin jäseninä ja samalla edistämään koko alustan kehitystä. Siilit ovat aktiivisia, uteliaita ihmisiä, jotka pystyvät työskentelemään itsenäisesti, mutta myös osana tiimiä."

Ilana Saarikko, Senior Data & Applied Scientist, Microsoft

”Perinteisesti markkinatutkimus on hyvin kumppanivetoista, eli markkinatutkimuksiin erikoistunut yritys teettää esimerkiksi kuluttajatutkimuksen, jossa haastateltavilta kysytään ovatko he nähneet tiettyjä Microsoftin mainoksia tai mitä mieltä he ovat tietyistä tuotteistamme. Näiden tutkimusten tulokset jaetaan sitten valmiissa muodossa tutkimuksen ostajalle, tyypillisesti PowerPoint-kalvoina. Tällöin datan uudelleenkäyttö ja yhdistäminen muuhun dataan on hyvin vaikeaa. Halusimme omistaa markkinatutkimuskumppanien keräämän datan ja tallettaa sen itsellemme niin, että datan uudelleenkäyttö ja yhdisteleminen ovat mahdollisia ja että voimme itse tehdä datalle eksploratiivista analyysia”, kertoo Ilana Saarikko, Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimin Senior Data & Applied Scientist.

Kuratoitua dataa päätöksenteon tueksi

Tiimin ydintehtävänä on siis avittaa Microsoftin päätöksentekijöitä, usein yrityksen markkinointi- ja tuotejohtajia, saamaan ajantasaista tietoa kuluttajien toiveista, käyttäytymisestä ja mielipiteistä myynnin ja tavoitteiden asetannan tueksi.

Omistajuuden luomisen lisäksi data on ensin saatettava helposti luettavaan muotoon.

”Markkinatutkimuskumppaneilta tuleva kyselytutkimusdata on hyvin raakaa, joten sitä pitää ns. ”kokata”. Tiimin tarkoituksena on saada raa’asta, sirpaleista ja joskus jopa puutteita sisältävästä datasta mahdollisimman ymmärrettävää ja kuranttia liiketoiminnan päätöksentekoa varten”, sanoo Matti Uronen, tiimin Data & Applied Scientist.

Tiimi onkin kehittänyt tehokkaat työkalut ja prosessit, joilla kumppaneilta tuleva tutkimusdata prosessoidaan ja sen oikeellisuus varmistetaan, siirretään edelleen kuutioihin ja saatetaan lopulta helposti raporteiksi luettavaan muotoon erilaisiin dashboardeihin eli analyysipalveluihin, kuten Power BI:hin, ja tietokantoihin.

Huippuprosesseilla interaktiivista dataa

Kolmansien osapuolien tuottaman markkinatutkimusdatan lisäksi tiimin business intelligence -työkaluilla analysoidaan myös Microsoftin laitteiden kautta kerättyä telemetriadataa sekä finanssidataa. Tämän lisäksi tiimi tuottaa aika ajoin omia kyselyitään, joten analysoitavia datalähteitä on useita, ja niitä voidaan yhdistellä toisiinsa. Ulkoistettua markkinatutkimustietoa voidaan siis rikastaa Microsoftin omistamalla sisäisellä datalla, jolloin datan analysoinnin mittakaava on muihin toimijoihin verrattuna edistyksellistä.

Tiimin kehittämä työkalujen ja prosessien kokonaisuus on valtavista datamääristä huolimatta huipputehokas, sillä markkinatutkimuskumppanilta tulevan raakadatatiedoston prosessointi, kuratointi ja lopulta Microsoftin henkilöstön luettavaksi saattaminen metriikoiden ja KPI:den muodossa on pitkälle automatisoitu ja kestää parhaimmillaan vain muutamia tunteja.

”Kun datan analysointi on valmis, lähetämme käyttäjillemme ilmoituksen, että uutta dataa on saatavilla. Tämän jälkeen päätöksentekijät tutkivat dataa joko suoraan tietokannoista tai esimerkiksi Power BI:stä. Staattisiin PowerPoint-kalvoihin verrattuna päätöksentekijät voivat suoraan tehdä analyysityökaluilla vertailuja, muuttaa arvoja ja nähdä, miten eri valinnat vaikuttavat arvoihin”, Saarikko kuvailee.

"Tässä tiimissä on oltava kiinnostunut oppimaan uusia teknologioita ja mukautumaan. Tämä on toteutunut hienosti Siilin asiantuntijoiden kohdalla. Mukana on ollut myös ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet työtehtäviään kokonaan oppiakseen jotain uutta. Yhdessä olemme löytäneet tavat toteuttaa tällaiset vaihdokset toimivalla tavalla."

Matti Uronen, Data & Applied Scientist, Microsoft

Mitä teimme:

 • DevOps
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Tietoturva
 • Datavarastot
 • Datan prosessointi
 • Koneoppiminen
 • Front- ja Back-End
 • Semanttiset mallit
 • Visualisointi
 • Ohjelmistokehitys

Teknologiat ja metodit

 • Azure DevOps
 • Jenkins
 • Virtual Machine
 • Kubernetes Services
 • Azure Active Directory
 • Azure Data Warehouse
 • Azure SQL Database
 • Azure Datalake
 • Azure Databricks
 • Azure Data Factory
 • Python
 • R
 • React
 • Typescript
 • D3.js
 • NodeJS
 • Azure App Service
 • Analysis Services
 • Power BI

Innovatiivista analyysia ja työkalujen käyttöä

Lisäksi tiimi on Microsoftin omia tuotteita, eritoten Azuren palveluja, hyödyntäen kehittänyt innovatiivisia tapoja yhdistellä eri tyyppistä dataa ja luoda uudenlaisia metriikoita.

”Meillä on vuosittain hankkeita, joissa joku sisäinen asiakkaamme tarvitsee uudenlaista metriikkaa tai meillä ilmenee vaikkapa tarve tuottaa tekstianalyysia helpommin. Tiimimme on joustava, eli jos joku haluaa uudenlaisia KPI:ta tai dataa käyttöönsä, me mietimme, miten se tulee tehdä ja miten voimme ottaa työkaluistamme kaiken irti”, Saarikko sanoo.

”Microsoftilla on käyttöehtojen mukaisesti kerättyä ymmärrystä asiakkaidensa profiileista, jolloin innovaatio voi olla esimerkiksi parempien otosten mahdollistaminen. Tulosten kannalta on aivan eri asia haastatella tutkimuksessa asiakkaita jo olemassa olevan ymmärryksen pohjalta, kuin tutkia täysin satunnaisten ihmisten näkemyksiä. Voimme esimerkiksi tehdä kohdistettuja kyselyitä ja päätöksentekijät saavat informaatiota siitä, onko markkinoinnissa tai jonkin tuotteen ominaisuuksissa kehitettävää. Teemme myös paljon prototyyppejä, eivätkä hankkeemme muutenkaan kestä kuukausia tai vuosia, vaan reagointi on nopeaa”, Uronen jatkaa.

Siilit mukana kehitystyössä alusta lähtien

Siili on ollut Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimin matkassa alusta asti, toisena päätoimittajana. Kaikkiaan tiimissä työskentelee globaalisti noin 80 henkeä ja Suomessa 3. Lisäksi Suomen tiimissä työskentelee 30 ulkopuolista konsulttia, joista Siilejä on noin 15, ja he työskentelevät niin full stack -kehittäjinä kuin big data -arkkitehteinäkin.

Yhteistyö on sujunut mutkattomasti, sillä Microsoft on pystynyt toiveidensa mukaisesti rakentamaan kustomoitua, huippuosaajista koostuvaa tiimiä.

”Haluamme ihmisiltä proaktiivista, uteliasta asennetta ja itsenäisyyttä – ja samalla tulisi osata ylläpitää platformin tehokkuusajattelua. Siilit ovat täyttäneet nämä kriteerit hyvin, ja olemme saaneet meille asiantuntijoita, jotka toimivat hyvin niin tiimissä kuin itsenäisestikin. Olemme myös pystyneet luomaan sellaisen yhteistyön mallin, jossa ihmiset ovat pystyneet omaksumaan ja ottamaan itselleen oikeat roolit”, Saarikko kehuu.

”Olemme halunneet tiimiin mukaan tyyppejä, joita kiinnostaa oppia uutta ja kokeilla uudenlaisia asioita, eikä jumittua siihen, mitä omassa CV:ssä tai sertifikaatissa lukee. Tämä on Siilin kanssa onnistunut oikein hyvin. Meillä on myös henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa opetella täysin erilaisia asioita, ja olemme yhdessä löytäneet hyvän tavan siihen, sillä meille on tärkeää mahdollistaa kehittyminen”, Uronen lisää.

Siili is Microsoft Gold Partner

Kaipaatteko vastaavanlaista räätälöityä ratkaisua?

AnttiHeinilä

Antti Heinilä

Email: antti.heinila@siili.com
Puhelin: +358 44 0337841

icon-send-us-message

Kuinka voimme auttaa sinua? Lähetä meille viesti.

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Kuoleman ekosysteemi – elämän­tapahtuma­lähtöistä digitalisaatiota

Kuoleman ekosysteemi – elämän­tapahtuma­lähtöistä digitalisaatiota

Kun läheinen kuolee, surun lisäksi omaisella on selvitettävänään melkoinen määrä dokumentteja sekä eri viranomaisluukuilla asiointia. Raskas ja byrokraattinen kokonaisuus ei ole yhden viranomaisen hallussa, vaan kuolemaa...

Tulevat tapahtumat

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontittaminen on viime vuosien ohjelmistokehityksen kuumimpia teknologioita ja Docker sen ylivoimaisesti suosituin työkalu. Kontittaminen mahdollistaa entistä ketterämmän kehityksen ja uudenlaiset ohjelmistoarkkitehtuuri...

Luo seuraava versio kanssamme

Andreas Strandman

Andreas Strandman

Helsinki

Teollisuus- ja palvelusektori, Siili Solution Oy

+358 50 581 7523

andreas.strandman@siili.com

Olli Sorvari

Olli Sorvari

Helsinki

Pankki & Vakuutus, Siili Solutions Oy

+358 40 0977078

olli.sorvari@siili.com

Pasi Ropponen

Pasi Ropponen

Helsinki

CCO, Siili Solutions Oy

+358 10 2819 011

pasi.ropponen@siili.com

Väinö Leskinen

Väinö Leskinen

Helsinki

CEO, Siili Auto Oy

+358 50 472 9955

v.leskinen@siili.com