Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 75–85 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,5–8,5 miljoonaa euroa.

Konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Yli 10 %:in orgaaninen kasvu, jota tuetaan strategisilla, osaamista laajentavilla yritysostoilla.
  • Ulkomaan liiketoiminnan kasvu on vähintään kaksinkertainen kotimaan liiketoiminnan kasvuun verrattuna.
  • Yli 10 %:in käyttökate.

Yhtiö pyrkii jakamaan 30 – 70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.