Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 75–85 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 6,5–8,5 miljoonaa euroa.

Vuosina 2020-2022 Siili tavoittelee yli 10 prosentin orgaanista vuosittaista liikevaihdon kasvua, jota vauhditetaan lisäksi yrityskaupoilla.

Vuodesta 2020 alkaen tuloksen ohjeistuksen tunnusluku on EBITA (liikevoitto oikaistuna yrityshankintojen käyvän arvon kohdistusten poistoilla). Vuonna 2020 Siili tavoittelee EBITA -prosentin parantamista vuoteen 2019 verrattuna. Vuosina 2021-2022 EBITA -tavoite on noin 10 % liikevaihdosta.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa tavoitellaan jatkossakin kaksinkertaista kasvuvauhtia kotimaan liiketoiminnan kasvuun verrattuna.

Osinkopolitiikka säilyy myös ennallaan, eli nettotuloksesta maksetaan osinkona 30-70 prosenttia.

Nettovelan taso pyritään pitämään korkeintaan kaksinkertaisena käyttökatteeseen verrattuna. Tästä voidaan jatkossakin poiketa tilapäisesti painavista syistä johtuen.