Strategia

Vuonna 2018 ryhdyimme uudistamaan strategiaa ja luomaan mallia, joka sekä tukee ratkaisuliiketoimintaa ja organisaatiossa olevan osaamisen hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla, että mahdollistaa kannattavan kasvun seuraavatkin kymmenen vuotta.

Strategia

Vuonna 2018 ryhdyimme uudistamaan strategiaa ja luomaan mallia, joka sekä tukee ratkaisuliiketoimintaa ja organisaatiossa olevan osaamisen hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla, että mahdollistaa kannattavan kasvun seuraavatkin kymmenen vuotta.

Siili on nopeasti kasvanut pienestä resurssipalveluja tarjoavasta alihankkijasta suureksi, eri osaamisalueiden ammattilaisista koostuvaksi ja kokonaisvaltaisia digitaalisia ratkaisuja tarjoavaksi kumppaniyritykseksi. Resurssointiliiketoiminnan johtamistavat eivät enää toimineet suuren ja kansainvälisen yrityksen arjessa. Myönsimme siis, että oli aika muuttua.

Tunnistettuamme johtamishaasteidemme juurisyyt vuoden 2018 alkupuolella, aloitimme muutosprosessimme neljällä strategisella kehityshankkeella, jotka ovat:

  • Uusien ratkaisuliiketoimintojen kehittäminen
  • Autoliiketoiminnan kasvattaminen
  • Ketterän, kasvua tukevan organisaatiomallin luominen
  • Yhdenmukaisen asiakkuudenhoitomallin luominen

Kehityshankkeiden tuloksena olemme jo luoneet Siilin uuden organisaatiomallin, joka mahdollistaa osaajiemme ja tätä kautta asiakkaidemme kasvamisen edelläkävijöiksi.

Kaiken perustana toimivat itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio, sekä organisaation tuki näille. Pyrimme luomaan itsenäisen, alle 200 hengen yksiköiden verkoston, jossa vähitellen luovutaan hierarkiasta, vähennetään hallinnollisia rooleja sekä osallistetaan työntekijämme aiempaa tiiviimmin asiakkuuksien kehittämiseen antamalla heille ja asiakastiimeille enemmän valtaa ja vastuuta.

Tavoitteena on palvella asiakkaitamme kokonaisvaltaisemmin kumppanina, kaupallistaa uusia palveluita tehokkaammin ja nopeammin, viestiä niistä näkyvämmin sekä samalla tarjota työntekijöille vaihtoehtoisia ja houkuttelevia urapolkuja.

Uusi organisaatiomme koostuu tällä hetkellä kuudesta liiketoiminta-alueesta:

  • Siilin ydinliiketoiminnan eli räätälöityjen digitaalisten palvelujen kotina toimii Key Accounts, jossa tiimityöskentely, heimotoiminta ja yhteisöllisyys ovat vahvasti läsnä.
  • Solutions -liiketoiminta-alue kasvattaa organisaatiossa syntyneistä aihioista uusia ratkaisuliiketoiminnan yksiköitä, joissa visionääriset ja rohkeat asiantuntijamme voivat start-up-hengessä luoda uutta liiketoimintaa jaetulla riskillä.
  • Keskitämme asiantuntijavuokrauksen liiketoimintamme Siili_one -yksikköön, jossa asiantuntijoillamme on mahdollisuus toimia yksityisyrittäjämäisesti jaetulla riskillä.
  • Cloud Managed Services -yksikkömme keskittyy jatkuvan ylläpidon ja pienkehityksen palveluihin.
  • Siili_Auto palvelee kansainvälistä autoteollisuutta lähinnä Puolasta ja Oulusta käsin.
  • VALA Group jatkaa itsenäisesti ohjelmistoautomaatiopalvelujen parissa.

Kasvumme tulee olemaan lähitulevaisuudessa pääosin orgaanista, ja yritysostojen ensisijaisena tavoitteena on osaamisemme laajentaminen.