Markkinat

Markkinat ja positiointi

Teollistumisessa luotiin kilpailuetua monistamalla tehokkuutta, kun taas digitalisaatiossa kilpailuetu syntyy monistamalla luovuutta. Digitaalisuus muuttaa myös teollisuutta kiihtyvällä tahdilla.

Viimeaikoina keskustelun painopiste palveluissa on siirtynyt teknisistä asioista käyttäjäkokemukseen. Kuluttajien kasvavat vaatimukset palveluille ja käyttökokemukselle edellyttävät palvelunrakentajalta kykyä ja herkkyyttä tarvittaessa nopeaankin reagointiin. Siili tarjoaa tähän valmiudet kokonaisratkaisutarjoomallaan ja nopean prototypoinnin työskentelytavallaan. Asiakkaan kanssa työskenteleminen digitalisoituvassa ympäristössä on hankemaisen työskentelytavan sijaan jatkuvaa. Suunnittelu ja sitä kautta arvontuotto tehdään asiakkaan kanssa yhdessä.

Siilin johdon näkemyksen mukaan pienet luovat toimistot eivät pysty hyödyntämään olemassa olevan tietojärjestelmän informaatiovirtoja, ja isot järjestelmäintegraattorit eivät taivu asiakkaan kanssa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä yhdessä tehtävään, iteroivaan prosessiin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Siili pystyy tarjoamaan asiakkailleen samat palvelut kuin perinteiset suuret toimijat, mutta näitä ketterämmin ja kustannusrakenteeltaan kevyemmin. Pienemmät erikoistuneet IT-palveluyritykset Siili pyrkii haastamaan teknologiariippumattomalla integraatio- ja informaationhallinnan osaamisellaan.

Kansainvälistyminen osana kasvustrategiaa
Siilin kansainvälistymisen kärkenä on kaiken internet (Intenet of Everything, IoE) -osaaminen, missä ihmiset, asiat ja esineet kytketään internetiin ja kytkettyjen päätelaitteiden tietovirrasta rakennetaan kuluttajille saumatonta käyttäjäkokemusta. Teollinen internet tuntee kasvavaa käyttäjäkokemuksen kehittämisen tarvetta paitsi digitaalisten käyttöliittymien kehityksen muodossa, myös kulkuvälineiden lisääntyneen kommunikoinnin ja elektroniikan monikanavaisen käytön myötä.

Siili uskoo jatkavansa markkinavaltausta Suomessa, sillä yhtiön markkinaosuus Suomen kohdemarkkinassakin on vielä alle 1,5 prosenttia. Samaan aikaan Siili kehittää monitoimistoympäristön hallintaa Puolassa ja Saksassa, samalla hioen tarjoomaansa ja testaten markkinaa Lean startup -tyyppisesti, hukkaa välttäen. Saksa edustaa Euroopan ohjelmistokehitysmarkkinasta merkittävää osaa, ja Berliini on yhtiön johdon näkemyksen mukaan modernien digitaalisten ratkaisujen kehityksen investointieuroilla mitattuna Saksan nopeimmin kasvava keskus.