Vaisalan työntekijä testaa laitetta Vaisalan työntekijä testaa laitetta

Projekti

Vaisala

AR-avusteinen ylläpito

Ylläpidon mullistaminen AR:n avulla

Paperi voittaa kiven, AR voittaa paperin

Lisätty todellisuus eli Augmented Reality (AR) on nouseva teknologia, jonka sovellusalueet ovat viime aikoina laajentuneet niin kaupalliselle kuin teollisellekin sektorille.

Vaisalalla oli tarve löytää mielenkiintoisia ja asiakkaitaan todella hyödyttäviä lisätyn todellisuuden ratkaisuja sekä selvittää AR-sovellusten potentiaali haastavissa tilanteissa. Niinpä työryhmä päättikin lähteä tutkimaan, voisiko AR auttaa tiesääasemien huoltotöissä ja vianetsinnässä.

”Tiesääasemaverkon vuosittainen kalibrointi ja huolto on haastavaa vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Huoltoinsinööreillä on myös vaihtuvuutta tehtävissään, joten sama henkilö ei aina tee huoltotöitä samoilla asemilla. Tämän vuoksi tarvitaan paperisia ohjekirjoja, jotka eivät ole kaikkein optimaalisimpia”, sanoo Sauli Laitinen, Vaisalan Design Manager ja Vaisala AR -projektin vetäjä.

 

Tarve reaaliaikaiselle datan visualisoinnille sekä ohjeistukselle oli ilmeinen.

Huoltotöitä tekevät niin Vaisalan asiakkaat, asiakkaiden alihankkijat kuin Vaisalan omatkin huoltotyöinsinöörit. Vaikka kyseessä ovat huippuammattilaiset, vianmäärityksessä ohjeistus on silti tarpeen – esimerkiksi aina sensoreista ei voida päälle päin nähdä tarvitsevatko ne huoltoa vai eivät.

”Halusimme löytää keinon tarjota ohjeistusta juuri oikealla hetkellä ja käyttäjää tukevalla tavalla”, Laitinen kertoo.

AR tarjoaakin merkittävän parannuksen: perinteisessä paperimanuaalissa voi olla vanhentunutta ohjeistusta ja sen selaaminen kaatosateessa tai kovassa tuulessa tuo lisähaasteen huoltotyöntekijöille. AR-sovellusta puolestaan voidaan käyttää kädet täysin vapaana ja se tarjoaa vaiheittaista ohjeistusta reaaliaikaisesti.

Hyvän pilotin salaisuus: ota selvää, miten sääasemaa huolletaan

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja Design Thinkingin soveltaminen ovat sekä Siilin että Vaisalan design-tekemisen ytimessä. Niinpä oli itsestään selvää, että projekti aloitettiin käyttäjätutkimuksella.

Yhdessä aitojen loppukäyttäjien ja asiakkaiden kanssa Siili ja Vaisala selvittivät mitä todellisia haasteita liittyy tiesääasemien pystytykseen, kalibrointiin ja huoltoon. Tiimi myös analysoi, miten AR pystyisi parhaiten ratkaisemaan niitä ongelmia, joita huoltotyöntekijät kohtaavat arjessaan.

“Huolellisen tutkimuksen ja analyysin jälkeen aloimme piirtää rautalankamalleja ja mock-upeja Siilin kanssa. Alustavat designit ja ratkaisuehdotukset validoitiin loppukäyttäjien kanssa ja selvitettiin, voisiko AR auttaa haasteiden ratkaisemisessa”, Laitinen avaa prosessia.

Kerätäkseen riittävästi ymmärrystä pilottiprojektin vaatimuksista, Siili ja Vaisala työskentelivät agiilisti sprinteissä, iteroiden rautalankamalleja sekä käyttäjäpolkuja.

“Etsimme uusia tekemisen tapoja, jollaisia online-tuki ja paperiohjeistukset eivät aikaisemmin ole mahdollistaneet”, Laitinen sanoo.

AR-avusteista ylläpitoa, joka on sekä tarkkaa, reaaliaikaista, että hands free

Sovellusta käytetään turvakypärään liitetyllä Microsoft HoloLensilla tai mobiilipuhelimella.

Pilottiprojekti oli menestys – lopputuloksena on AR-silmikoille sekä mobiililaitteille tarkoitettu AR-sovellus, joka parantaa vianmäärityksen ohjeistusta sekä mahdollistaa Vaisalan insinöörin etäopastuksen.

Vaisala AR -sovelluksessa on visuaalinen, vaiheittainen opastus, joka auttaa huoltotyöntekijää huolto- ja asennusprosesseissa. Työntekijät voivat palata taaksepäin tai mennä eteenpäin huoltovaiheissa haluamaansa tahtiin.

Sovelluksen suuri etu on, että sen käyttäjien eli huoltotyöinsinöörien kädet säilyvät täysin vapaina huollon ajan.

”Pilotin aikana ymmärsimme, että AR antaa upean mahdollisuuden parantaa etätukea. Voimme virtuaalisesti yhdistää Vaisalan helpdeskin ja käyttäjän, joka on juuri ratkaisemassa ongelmaa”, Laitinen hymyilee.

Case_Vaisala_ARPOC_5

Ei riitä, että tuote on tarkka ja luotettava, vaan myös sen käytön ja huollon tulee olla virheetöntä ja tehokasta.

Sauli Laitinen
Design Manager
Vaisala

Paras käyttäjäopastus on käyttäjälle huomaamatonta

Pilottiprojekti auttoi Vaisalaa ymmärtämään miten AR voi auttaa huollon, asennuksen ja kalibroinnin prosesseissa sekä millaista IT-infraa ja tekemisen tapoja pilotin kaltainen ratkaisu vaatii Vaisalalta.

Vaisala halusi kokeneen kumppanin, jolla on teknisen kyvykkyyden lisäksi myös uteliaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja intoa ratkaista monimutkaisia ongelmia designin keinoin. 

Laitinen on erittäin ilahtunut tuloksista.

”Asiakasdokumentaatio on parhaimmillaan, kun se tarjotaan juuri oikealla hetkellä ja juuri siten, kuten käyttäjä kaipaa, jolloin käyttäjä ei edes huomaa tulleensa ohjeistetuksi. Printti- ja online-ratkaisut auttavat vain tietyn matkaa, mutta onnistuneen AR-ratkaisun avulla voimme saavuttaa menestyksekkään, tehokkaan ja virheettömän suorituksen”, Laitinen päättää.

Oppiminen onnistuu hyvän kumppanin kanssa

Mitä teimme ja miten

"Siilin asiantuntemus lisätystä todellisuudesta ja vastaavan kaltaiset, onnistuneesti läpiviedyt projekti vakuuttivat meidät. Lisäksi Siilin käyttäjäkeskeinen design ja Design Thinkingin käyttö olivat linjassa Vaisalan arvojen kanssa", Laitinen sanoo.

 • Ratkaisu/applikaatio huoltotoimenpiteille ja asennukselle
  Uusi käyttökokemus lisätyn todellisuuden kautta

 • Microsoft HoloLens Augmented Reality -silmikko
  Android ARcore SDK
  Unity-moottori
  Datan visualisointi
  Käyttäjälähtöinen design

Contact

Make It Real – osaajamme auttavat