Mikrofoni ja taustalla kitaristi Mikrofoni ja taustalla kitaristi

Projekti

Teosto

Rakkaudesta musiikkiin

Kokonaisvaltainen verkkopalvelujen uudistus

Rakkaudesta musiikkiin – se oli Teoston lähtökohta, kun suomalaisen musiikin tekijänoikeusjärjestön verkkopalveluja lähdettiin uudistamaan.

”Vuonna 2017 havahduimme siihen, että meillä oli liiketoiminnallinen jatkuvuusriski, johtuen verkkopalvelujemme vanhentuneesta teknologiasta. Vuonna 2018 päätimme tehdä verkkopalvelujen uudistamisesta kokonaisvaltaisen hankkeen, ja halusimme uusia koko teknologiamme arkkitehtuurista tunnistus- ja käyttöoikeuspalveluihin. Verkkopalveluhanke eli Vepa-hanke oli siis aluksi puhtaasti teknologiahanke”, Kirsti Kilponen, Teoston projektijohtaja kertoo.

Teosto edustaa Suomessa noin 33 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa, ja osaltaan mahdollistaa ammattimaisen musiikin tekemisen Suomessa. Musiikintekijöiden lisäksi Teoston asiakkaita ja kumppaneita ovat musiikin käyttäjät, kuten mediayhtiöt, konserttien järjestäjät ja Spotifyn kaltaiset online-palvelut.

Monipuolisen asiakaskunnan vuoksi asiakaskokemus nousikin nopeasti yhä tärkeämpään rooliin teknologiapainotteisena startatussa uudistushankkeessa. Modernin teknologia-alustan rakentamisen rinnalle tuli tahtotila luoda helposti käytettävä asiointipalvelu musiikintekijöille ja musiikin käyttäjäasiakkaille musiikkiin liittyvien tietojen hallinnoimiseen. Asiakaskokemuksen ja palvelukokonaisuuden konseptointiin käytettiin Siilin oppeja palvelumuotoilusta ja käyttäjien osallistamisesta.

matthew-lejune-hKJ2qXCPoUk-unsplash_Photo_PasiSalminen_com_16_9

Siiliin päädyimme siitä syystä, että Siilillä oli hyvä maine ja tunnettuus teknologia- ja integraatiotoimittajana. Matkan varrella olemme saaneet todella hyvää kokemusta ja näyttöä siitä, että Siili on myös erittäin hyvä palvelumuotoilu- ja suunnitteluorganisaatio.

Kirsti Kilponen
Projektijohtaja
Teosto

Asiakkaan on koettava olevansa tärkeä

”Asiakasosallistaminen on ollut koko ajan luonteva ja keskeinen osa tätä kehittämistä. Teemme jatkuvaa validointia asiakkaiden kanssa siitä, että suunnittelemamme ja rakentamamme ratkaisut toimivat eri asiakasryhmille”, Jani Jalonen, Teoston asiakkuusjohtaja, sanoo.

”Tavoitteena on, että asiakkaamme kokee olevansa tärkeä. Me olemme kumppani emmekä virkamies, emme halua pakottaa asiakasta mukautumaan meidän toimintaamme, vaan me mukaudumme asiakkaan tarpeisiin. Konseptin lähtökohtana oli juuri rakkaudesta musiikkiin ja musiikintekijöihin”, Kilponen sanoo.

Myös hankkeeseen vaikuttanut Teostoa koskeva sääntely otettiin vastaan positiivisena haasteena.

”Olemme halunneet viedä regulaatiovaatimuksia nimenomaan digitaalisiksi kyvykkyyksiksi ja parantaa kilpailukykyämme. Emme siis toteuta pelkkää minimisuoritusta, vaan olemme tehneet säännöksistä itsellemme kilpailuetuja”, Jalonen sanoo.

”Tärkeimpiä asioita on myös se, että olemme pystyneet kuvaamaan ja dokumentoimaan paljon hiljaista tietoa. Kurinalaisuudesta ja suunnitelmista kiinni pitämisestä sekä askel kerrallaan etenemisestä olemme tässä kumppanuussuhteessa oppineet paljon”, Jalonen päättää.

Yhteistyön myötä Teosto on organisaationa päässyt oppimaan paljon uutta.

”Koko organisaatiomme on varmasti oppinut enemmän järjestelmällisestä tavasta tehdä liiketoimintatavoitteellisissa hankkeissa suunnittelutyötä, palvelumuotoilua ja protoilua jo aivan alkumetreillä."

"Olemme vahvistaneet ketterän kehityksen osaamistamme sekä erityisesti laadunvarmistusprosesseja, työvälineitä ja riippuvuuksien hallintaa”, Kilponen listaa.

Oppiminen onnistuu hyvän kumppanin kanssa

Mitä teimme ja miten

Siili ei ole vain teknologiatoimittaja

Siilin ja Teoston yhteinen matka alkoi perinteisen kilpailutuksen kautta.

”Matkan varrella ilmeni, että suhteemme Siiliin on paljon syvempää ja laveampaa kuin pelkkä tilaajan suhde teknologiatoimittajaan. Tällä hetkellä puhumme ihan täydestä liiketoiminnan kumppanuudesta”, Jalonen kuvailee.

 • Sisällönhallinta
  Tietoturva
  Ketterä ohjelmistokehitys
  Palvelumuotoilu
  UI/UX-suunnittelu
  DevOps

 • Design Thinking
  Käyttäjätutkimus
  Työpajat
  Prototypointi

 • Amazon Web Services (AWS)
  Hybrid Cloud
  Integraatiot
  Contentful
  Javascript
  Serverless
  Cypress
  Vue.js
  Java
  API

 

 

Ota yhteyttä

Make It Real – osaajamme auttavat