Tiimin orientaatio – miten rakennat toimivia tiimejä?

Lähes kaikki työ on nykyään tiimityötä. Onko tiimien muodostaminen työtä? On, sanoo Christopher Avery, joka lupaa, että kuka tahansa voi rakentaa minkä tahansa tiimin milloin tahansaChristopher on tuotteistanut tämän Powerful Teams -menetelmässään. Seuraavassa sovellan menetelmää käytännössä. 
– Tämä on turhaa, sanoi tiimin jäsen.

– Kiitos, vastasin. 

Digitaaliset palvelut kehitetään moniosaajatiimeissä  

Kun kehitämme digitaalisia palveluita, se tapahtuu moniosaajatiimeissä. Väitän, että tiimit eivät toimi optimaalisesti, jos tiimejä ei ole rakennettu. Analogia löytyy talon rakentamisesta – aloita perustuksista. Aloitan tiimin ja tiimin jäsenten tehtävien selkeyttämisestä. Tässä artikkelissa käyn läpi tiimin orientaatiota ja kerron käytännön toimista tiimiin orientaatiossa.  

Moniosaajatiimi 

 Tiimin käsite on laajentunut. Kehittäjätiimi, jossa on kehittäjiä, Scrum Master ja Product owner, ei enää riitä. Moniosaajatiimissä mukana ovat kaikki tarpeelliset henkilöt, jotka tarvitaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tiimille annetaan visio, tavoite, johon pyrkiä, ja suuri autonomian aste toteutukselle.  

Powerful Teams antaa struktuurin tiimin rakentamiseen 

Powerful Teams lähestyy aihetta askel kerrallaan. Ensimmäisessä vaiheessa tiimi luo itselleen pelisäännöt siitä, miten tehdään töitä yhdessä. Tähän aiheeseen johdatetaan luomalla konsensus, yhteisymmärrys, tiimille tärkeistä asioista. Näitä ovat esimerkiksi tiimin käytännöt, kunkin roolin mukaiset tehtävät ja odotukset sekä päätöksenteko.   

Aloitan kysymällä mitä tiimi tekee. Mikä on tiimin tavoite? Mistä tiimi saa tehtävänsä? Kuka priorisoi tekemisen?  

Osallista kaikki, jotta saat koko tiimin sitoutumaan 

Yhteisymmärryksen ytimessä on se, että kaikki osallistuvat. Peukkuäänestys on nopea tapa tarkistaa, että kaikki ovat mukana. Peukku ylös: olen samaa mieltä, peukku vaakatasossa: en ole ihan varma, peukku alas: en ole samaa mieltä.  

Tätä menetelmää voi soveltaa lähes missä tahansa tilanteessa. Kokeile. 

Kokeilukulttuurissa pitää sallia virheiden tekeminen  

Olemme ihmisiä ja ihmisenä olemiseen liittyy se, että kukaan meistä ei ole täydellinen.  

Ketterän tekemisen keskiössä on kokeileminen: emme voi tietää, mikä toimii ja mikä ei toimi. Tämän takia kokeilemiseen liittyy oleellisesti epäonnistuminen.  

Leikkivillä lapsilla ei ole pelkoa epäonnistumisesta. He kokeilevat kaikkea mahdollista, ja monet kokeilut näyttävät aikuisen silmiin toivottomilta, mutta lapset eivät sitä tiedä, vaan kokeilevat. Ja oppivat.  

Tämä oppiva kokeilu on jotenkin kadonnut meistä, kun olemme aikuisia. Haluamme välttää epäonnistumista, toiset enemmän ja toiset vähemmän.  

Yksi toimivan tiimin tunnusmerkkejä on epäonnistumisen salliminen. Kun hyväksymme epäonnistumisen mahdollisuuden, olemme valmiita kokeilemaan enemmän ja mahdollistamme luovat ratkaisut.  

Mis-takes  haluttuun lopputulokseen tarvitaan monta ottoa 

Christopher Averyn vertauskuva kokeilemisesta on elokuvaklaffi. 

Elokuvassa on monta ottoa, jotka lähtevät liikkeelle klaffista. Otot ovat "takes". Kun eteen laitetaan "mis", saadaan mistakes. Eli tarvitaan monta ottoa, jotta saadaan haluttu lopputulos.  

Tiimivalmennuksen alussa luodaan yhteisesti hyväksyttävät säännöt ja yksi sääntöjen kulmakivi on se, että annetaan mahdollisuus kaikille tehdä virheitä. Koska me kaikki kuitenkin teemme virheitä.   

Ei ole oikeaa ja väärää – vaan toimivia ja ei-toimivia ratkaisuja 

Yritän välttää käyttämästä sanoja oikein ja väärin. Tämä on Powerful Teamsin tuoma opetus. Käytän sen sijaan termejä toimii ja ei toimi. Tai ei toimi niin hyvin.  

Pieni semanttinen yksityiskohta, mutta johtaa ajattelutavan muutokseen. Esimerkiksi, kun olen valmentamassa ja kysyn kommentteja tai asetan tehtävän, en enää vastaa ”oikein”. Koska joku toinen voi päätellä, että hänen ajattelutapansa on väärin, ja hiljenee sen seurauksena. Vastaan sen sijaan: Kiitos. Kokeile.  

Powerful Teams ja konsensuksen luominen 

Christopher Averyn Powerful Teams antaa kehyksen konsensuksen saavuttamiseksi. Pureudun siihen seuraavassa osassa. 

Kun ensimmäinen valmennussessio oli lopussa, kysyin tiimiltä peukkuäänestyksellä, oliko tästä mitään hyötyä. – Ehkä tässä nyt sitten olikin jotain, tuli vastaus myös toisinajattelijalta. – Kiitos, vastaan. Pieni voitto! 

Siili Akatemia järjestää kahden päivän Powerful Teams -koulutuksen.  Ilmoittaudu mukaan oppimaan lisää! 

 

Kirjoittaneet Mikko Olin ja Teemu Torvelainen

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa ku...

Tulevat tapahtumat

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification | Helsinki 25.-26.8.2020

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Helsinki 25.-26.8.2020

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Frameworkin, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä suurissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja ...
Sign up

Tilaa tarinat