taru-pienikuva-1

06.04.2022

Siili valittiin Kuopion Datajalostamo-hankkeen toimittajaksi

Jaa sisältö

Ota yhteyttä → Ota yhteyttä →

Siili Solutions Oyj ja Nodeon Finland Oy on valittu Kuopion kaupungin Datajalostamo-hankkeen toimittajaksi.

Kyseessä on digitaalinen infra ja ns. ”Smart City” -hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa Datajalostamo-älykaupunkialusta Kuopion kaupungin, oppilaitosten, yritysten, tutkimuslaitosten ja terveydenhuollon käyttöön ja tuottaa alustalle jatkuvia palveluja. Datajalostamon keskeisenä tavoitteena on digitalisaation ja eri lähteistä saatavan datan tehokas hyödyntäminen, jolla tähdätään muun muassa vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseen, uuden yritys- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseen sekä tietoon perustuvan päätöksenteon ja kestävien elämäntapojen tukemiseen. Datajalostamo liittyy tiiviisti myös Savilahden alueen kehittämiseen.

Hankkeen kohderyhminä ovat vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja kehittävät yritykset, TKI-toimijat ja tutkijat sekä näitä ratkaisuja hyödyntävät kaupunkikonsernin toimijat ja kiinteistönomistajat. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat kaupunkilaiset, joiden arkea älykkäät ratkaisut helpottavat.

Hankkeen MVP- eli Minimum Viable Product -vaiheessa toteutetaan älykaupunkialustan rakentaminen ja siihen sisältyvien ensimmäisten palveluiden toteutus sekä alustan pilotointi, testaus ja käyttöönotto. MVP-vaiheessa toteutetaan erilaisia käyttötapauksia, kuten tekoälyohjautuvat liikennevalot, Maaningan urheilutalon ilmanlaadun mittaus, ohjaus ja visualisointi digitaalisesti sekä Kuopion kaupungin pysäköintipaikkojen lataustehon mittaus ja visualisointi. MVP-vaiheessa syntyvä ratkaisu valmistuu 2022 aikana, ja tavoitteena on, että Datajalostamon perusversio otetaan käyttöön ensi syksyyn mennessä. Tämän jälkeen sen kehittämistä jatketaan tulevien vuosien aikana etsimällä uusia älyratkaisuja ja -sovelluksia toteutettavaksi alustalla.

Hankkeen tarjouskilpailu toteutettiin vuonna 2021.

”Datajalostamo-älykaupunkialustan hankintavaihe on ollut mielenkiintoinen prosessi. Taustaselvitysten avulla olemme kartoittaneet vaihtoehtoja, jotka parhaiten toteuttavat älykaupunkialustalle asettamamme vaatimukset ja tulevaisuuden tavoitteet. Lisäksi yrityksille tekemällämme tietopyynnöllä pääsimme keskustelemaan potentiaalisten toimittajien kanssa toteutuksen eri vaihtoehdoista. Tällä hetkellä tuntuu hienolta ja helpottavaltakin päästessämme Siili Solutionsin sekä Nodeonin kanssa rakentamaan uutta alustaa Kuopioon”, tiivistää hankkeen projektipäällikkö Martti Vanala.

Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki näkee kilpailutuksen voitossa hienon mahdollisuuden Siilille.

”Datajalostamossa Siili on mukana ratkomassa muun muassa väestönkasvuun, ympäristöön, liikenteeseen ja energiantuotantoon liittyviä haasteita teknologian avulla. Smart City -ratkaisujen avulla rakennetaan kaupunkiympäristöihin parempaa asumista, kuluttamista ja elämistä, ja olemme iloisia päästessämme tekemään tulevaisuuden kaupunkeja”, Pienimäki toteaa.

Lisää tarinoita

Spiking Now – tapahtuu nyt

Tilaa uusimmat uutisemme

Tilaa tästä kuukausittainen uutiskirjeemme, ja pysyt ajan tasalla Siilin viimeisimmistä tapahtumista ja kuulumisista!