SIILI-Media-1920x1080

20.12.2021

Siili rakentaa Fintrafficin kanssa kansallisen Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMOn

Jaa sisältö

Listen audio version of this post:

Siili rakentaa Fintrafficin kanssa kansallisen Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMOn
3:30


Ota yhteyttä → Ota yhteyttä →

Fintrafficin meriliikenteenohjaus ja Siili Solutions ovat käynnistämässä kehityshanketta koskien kansallisen meriliikenteen ilmoituspalvelun uudistamista. Tulevan sopimuksen myötä rakentuu Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO, joka täyteen laajuuteensa valmistuttuaan tulee korvaamaan nykyisen Portnet-ilmoitusjärjestelmän vuonna 2025.

Meriliikenteen ilmoituspalvelu tulee olemaan ns. kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen, jonka avulla ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueella. Palvelu sujuvoittaa ja yksinkertaistaa alusten ilmoituskäytäntöjä sekä satamalogistiikan tiedonvälitystä ja yhteistä tilannekuvaa.

”Tämän sopimuksen myötä pääsemme starttaamaan yhdessä Siilin kanssa meriliikenteen ilmoituspalvelun kehittämisen, jossa uusi, yhdenmukainen ja aiempaa monipuolisemmin tietoja yhdistävä Meriliikenteen ilmoituspalvelu NEMO luo pohjaa entistä toimivammalle tiedonvaihdolle ja lisäarvopalveluille sekä tarjoaa monipuolisesti olennaista tietoa sataman arkeen liittyen”, taustoittaa Fintrafficin hankepäällikkö Olli Soininen.

Siilin erikoisosaaminen tuo NEMO-hankkeeseen vahvaa, asiakaskärki edellä tapahtuvaa suunnittelua

Tulevaisuudessa alukset antavat NEMO-palvelun kautta satamakäynnin (saapuminen ja lähtö) alusselvitykseen liittyvät ilmoitusmuodollisuudet entistä sujuvammin. Lisäksi NEMOn välityksellä voidaan ilmoittaa lastina olevien tavaroiden tulliselvitykseen liittyviä tavarailmoitusmuodollisuuksia, jotka ohjautuvat NEMOsta edelleen Tullin UTU-järjestelmään. Alusselvityksessä annettuja tietoja hyödynnetään useissa prosesseissa, kuten esimerkiksi henkilöiden rajanylityksen valvonnassa, vaarallisten aineiden kuljetuksen valvonnassa, satamien turvallisuuden valvonnassa sekä tarttuvien tautien valvonnassa ja ehkäisyssä.

 ”NEMO on monitahoinen, laaja kokonaisuus, joka on palveluna hyvin merkittävä toimivaa satamalogistiikkaa ja tiedonvaihtoa ajatellen. Odotammekin innolla, että pääsemme Fintrafficin kumppanina rakentamaan tästä kansallisesta palvelusta mahdollisimman toimivan kokonaisuuden. Siilin vahvuudet ovat kaikki käyttäjäryhmät osallistavassa suunnittelussa, ratkaisun skaalautuvuudessa sekä viranomaisvaatimusten täyttämisen varmistamisessa. Kehitystyön myötä pääsemme hyödyntämään myös monipuolista sovellusarkkitehtuurin, käyttöliittymäsuunnittelun ja ohjelmistokehityksen osaamistamme meriliikenteen ja sen entistä toimivamman logistiikan hyväksi”, summaa Siilin vt. toimitusjohtaja Pasi Ropponen.

 

 

Fintrafficin meriliikenteenohjaus kilpailutti meriliikenteen ilmoituspalvelun (NEMO) neuvottelumenettelyllä, jonka hankintailmoitus julkaistiin 26.5.2021. Neuvottelut käytiin kaikkiaan neljän toimittajan kanssa. Kokonaistaloudellisesti hinnaltaan ja laadultaan parhaan tarjouksen teki Siili Solutions Oyj.

Meriliikenteen ilmoituspalvelu (NEMO) hankinnassa toteutetaan tiedonhallintajärjestelmä kansallisena ‘single window’- palveluna kaikille EMSW-asetuksen mukaisille ilmoitusmenettelyille. Tiedonvaihtopalvelun kautta alukset tai alusten edustajat antavat satamakäynnin alusselvitykseen liittyvät ilmoitukset. Lisäksi sen kautta voidaan antaa lastina olevien tavaroiden tulliselvitykseen liittyviä tavarailmoitukset, jotka välitetään edelleen Tullin UTU-järjestelmään. Hankintaan sisältyy myös meriliikenteen tilastopalvelu, pienten matkustaja-alusten ilmoituspalvelu, tukipalvelut koko palvelun elinkaaren ajan ja palveluiden jatkokehittäminen. Hankintalain (1397/2016) mukainen hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 9 400 000 euroa alv. 0 %. Yhteistyö jakautuu useammalle vuodelle.

 

 

Lisää tarinoita

Spiking Now – tapahtuu nyt

Tilaa uusimmat uutisemme

Tilaa tästä kuukausittainen uutiskirjeemme, ja pysyt ajan tasalla Siilin viimeisimmistä tapahtumista ja kuulumisista!