Business design – ihmislähtöistä liiketoiminnan muotoilua

Monimutkaistuvassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa ei ole varaa jumittaa strategiaprosessissa kuukausitolkulla. Yrityksen muutosnopeus ratkaisee. Mitä on business design ja miten se auttaa ratkomaan liiketoiminnan ongelmia tällaisessa kompleksisessa ympäristössä?

Liiketoiminnan ratkaisemat ongelmat ovat muuttuneet. Ongelmat, joita nykyään ratkaisemme, eivät ole enää pelkästään monimutkaisia, vaan kompleksisia: monitahoisia, toisiinsa kietoutuneita ja erittäin hankalia ratkoa. Toimimme korostuneesti globaalissa maailmassa, jossa lähes puolet maailman ihmisistä ovat kytkeytyneet toisiinsa internetissä.

Kuluttajakäytöksen muutos on nopeaa, ja kuluttajien odotukset monesti jopa epäreiluja. Asiakkaasi vertaavat asiakaskokemuksen tasoa maailman parhaisiin ja pettyvät, jos sinne ei yllä. Samaan aikaan toimialojen murrokset ovat entistä nopeampia: suoratoistopalvelut, ravintolaruoan tilaaminen kotiin, verkkokaupan ennätysmäinen kasvu ja on-demand-liikennevälineiden tulo ovat esimerkkejä nopeasti tapahtuneista muutoksista.

Yrityksen muutosnopeus ratkaisee

Monimutkaistuvassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa ei ole varaa jumittaa strategiaprosesissa kuukausitolkulla.

Mahdollisia kehityssuuntia ei kannata analysoida loputtomiin, sillä toimintaympäristö ehtii puntaroidessa muuttua moneen kertaan. Muutokset pitäisi osata tehdä nopeasti ja vaillinaisen tiedon varassa, mutta kuitenkin tolkuttomia riskejä väistäen.

Erot digitalisaation aallonharjalla ratsastavien ja sitä vasta opettelevien yritysten välillä ovat suuret, ja ennustan niiden kasvavan. Voittajien etumatkaa on vaikea kuroa kiinni, jos vasta pohtii, mitä digitaalinen murros omalla kohdalla tarkoittaa. Muutosnopeuden lisäksi pitäisi osata muuttaa myös organisaatio- ja päätöksentekokulttuuri.

Mitä on business design ja miten liiketoiminnan ongelmia tulisi ratkoa?

Miten liiketoiminnan ongelmia voi ratkoa tällaisessa nopeasti muuttuvassa, kompleksisessa maailmassa?

Eräs tapa on käyttää muotoiluajattelua (design thinking). Kun muotoiluajattelua käytetään liiketoimintaongelmien ratkaisuun, puhutaan business designista eli liiketoiminnan muotoilusta.

Business design eroaa monin tavoin perinteisestä liikkeenjohdon konsultoinnista:

1. Business design on vahvasti kokeilevaa

Strategisen analyysin ja numeronmurskaamisen lisäksi business design on vahvasti kokeilevaa.

Business design tuo prototyypit mukaan liiketoimintahaasteiden ratkaisuun. Iteratiivinen työskentelytapa prototypoiden on ensisijaisesti keino oppia ratkottavasta ongelmasta lisää – emme siis pyri saamaan kerralla täydellistä, vaan tavoite on oppia mahdollisimman tehokkaasti.

Prototypoinnin avulla pyritään vahvistamaan tai kumoamaan oletuksia – siten prototypointi myös rajaa riskiä. Sen sijaan, että tehtäisiin testaamattomien oletusten perusteella pitkä ja kallis uudistusprojekti, tehdäänkin kerralla juuri sen verran, että opitaan lisää omasta kohderyhmästä ja heidän haasteistaan.

2. Business design on yhdessä asiakkaan kanssa tekemistä

Business design perustuu yhteistyöhön. Ulkopuolinen konsultti ei voi yksin ratkoa asiakasyrityksensä ongelmia, vaan kyse on aina yhteistyöstä.

Kompleksiset ongelmat vaativat aina tarkastelua useasta eri näkökulmasta – ja yksi ihminen harvoin tuo riittävää moniulotteisuutta ajatteluun. Tiimissä on bisneksen lisäksi hyvä olla myös teknologia- ja asiakasymmärrystä.

3. Business design on ihmislähtöistä

Business design pyrkii ymmärtämään kaikkia niitä tahoja, jotka ovat lopputuloksen kanssa tekemisissä.

Rajaus on tarkoituksella laajempi kuin vain loppukäyttäjät: myös organisaation kulisseissa toimivat täytyy ottaa mukaan suunnittelutyöhön, sillä he vastaavat isolta osin halutun asiakaskokemuksen syntymisestä. Esimerkiksi jos suunnittelet uudenlaista ravintolakonseptia, ei riitä, että pohdit, miten asiakkaat otetaan ovella vastaan, miten ohjataan pöytään ja kuinka nopeasti ruoka on tilauksesta pöydässä – pitää ottaa kantaa myös siihen, miten keittiössä, ostossa ja markkinoinnissa työskennellään, miten työtä johdetaan, miten sitä mitataan, miten rekrytoidaan, perehdytetään, jne.

Empatia, kyky asettua toisen ihmisen asemaan, onkin yksi business designerin tärkeistä työkaluista.

4. Business design auttaa tunnistamaan todellisen ongelman

Loppuun vielä se kaikkein tärkein: business designin tehtävänä on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään, mikä on tärkein ongelma ratkottavaksi.

Useimmat meistä ovat hyviä ongelmanratkaisijoita. Siihen meidät on koulutettu, siihen työelämä on meidät koulinut. Nerokkainkin ratkaisu väärään ongelmaan on kuitenkin turha. Aikaa ja aivonystyröitä kannattaa käyttää sen purkamiseen, minkä ongelman ratkominen vie meitä nopeiten lähemmäksi tavoitetta.

  

Haluatko keskustella liiketoimintasi kehittämisestä? Ota yhteyttä

 

Kirjoittanut Saara Lehmuskoski

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa ku...

Tulevat tapahtumat

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification | Helsinki 25.-26.8.2020

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Helsinki 25.-26.8.2020

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Frameworkin, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä suurissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja ...
Sign up

Tilaa tarinat