Tiimityötä valkotaululla | Siili Solutions

Business design – ihmislähtöistä liiketoiminnan muotoilua

Maailman muutos ei ole uusi asia. Höyrykone, sähkö- ja polttomoottorit ja mikropiirit mullistivat aikanaan merkittävästi työtä ja yhteiskuntaa. Nykyinen muutosvauhti on kuitenkin täysin toista luokkaa kuin ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa teollisessa vallankumouksessa.

Innovaation ja sen omaksumisen välinen aika on kahdessa vuosisadassa kutistunut yli sadasta vuodesta vain muutamaan vuoteen, jopa kuukausiin. Tulevaisuuden ennustaminen on aina ollut vaikeaa, nyt se lähestyy mahdotonta. Vielä muutama vuosikymmen sitten yritys pystyi päättelemään tulevien vuosien menestystä edellisvuoden tuottoprosentista ja markkinaosuudesta - tänään kumpikin ennustaa tulevaisuutta hyvin heikosti.

Ongelmat, joita ratkaisemme, eivät ole enää pelkästään monimutkaisia, vaan kompleksisia: monitahoisia, toisiinsa kietoutuneita, ja erittäin hankalia ratkoa. Toimimme korostuneesti globaalissa maailmassa, jossa lähes puolet maailman ihmisistä ovat kytkeytyneet toisiinsa internetissä.

 

Ongelmat, joita ratkaisemme, eivät ole enää pelkästään monimutkaisia, vaan kompleksisia

 

Kuluttajakäytöksen muutos on nopeaa, ja kuluttajien odotukset monesti jopa epäreiluja: he kun vertaavat asiakaskokemuksen tasoa maailman parhaisiin, ja pettyvät, jos sinne ei yllä. Ei ihme, että ns. designer-developer ratio on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana niin, että esim. IBM:llä 8 ohjelmistokehittäjää kohden on nyt 1 suunnittelija, kun vuonna 2012 suhde oli 1 suunnittelija per 72 ohjelmistokehittäjää.

Toimialojen murrokset ovat entistä nopeampia: musiikkiteollisuudessa äänitetyn musiikin myynnistä 52 % tulee suoratoisto- ja tilauspalveluista (USA 2016), kun vielä 13 vuotta sitten osuus oli 0% (samalla äänitetyn musiikin tulevaisuus alkaa näyttää varovaisen valoisalta monen vuoden tasaisen laskun jälkeen). Ravintolaruuan tilaaminen tuo jo 7 % amerikkalaisravintoloiden liikevaihdosta, kun vielä 2015 osuus oli 2%. Verkkokauppa kasvaa USA:ssa 15% vuosivauhtia, kun samaan aikaan kivijalkamyymälöitä pannaan säppiin ennätysmäärin. Kiinassa tehdään jo 10 miljardia vuosittaista on-demand matkaa polkupyörällä tai autolla. Internet muuttaa vanhaa, mutta luo myös paljon uutta.

Ei ihme, jos yritysjohtajalla on pää pyörällä. Monimutkaistuvassa, nopeasti muuttuvassa maailmassa ei ole varaa jumittaa strategiaprosessissa kuukausitolkulla. Mahdollisia kehityssuuntia ei kannata analysoida loputtomiin, sillä toimintaympäristö ehtii puntaroidessa muuttua moneen kertaan. Muutokset pitäisi osata tehdä nopeasti, vaillinaisen tiedon varassa, kuitenkin tolkuttomia riskejä väistäen.

Erot digitalisaation aallonharjalla ratsastavien ja sitä vasta opettelevien yritysten välillä ovat suuret, ja ennustan niiden kasvavan. Voittajien etumatkaa on vaikea kuroa kiinni, jos vasta pohtii, mitä digitaalinen murros omalla kohdalla tarkoittaa. Muutosnopeuden lisäksi pitäisi osata muuttaa myös organisaatio- ja päätöksentekokulttuuri.

 

Miten liiketoiminnan ongelmia sitten tulisi nopeasti muuttuvassa, kompleksisessa maailmassa ratkoa?

Ehdotan keinoksi Design Thinkingin käyttöä. Kun Design Thinkingiä käytetään liiketoimintaongelmien ratkaisuun, puhutaan Business Designista eli liiketoiminnan muotoilusta.

Business Design eroaa perinteisestä liikkeenjohdon konsultoinnista siinä, että strategisen analyysin ja numeronmurskaamisen lisäksi Business Design on vahvasti kokeilevaa. Business Design tuo prototyypit liiketoimintahaasteiden ratkaisuun. Iteratiivinen työskentelytapa prototypoiden on ensisijaisesti keino oppia ratkottavasta ongelmasta lisää - emme siis pyri saamaan kerralla täydellistä, vaan tavoite on oppia mahdollisimman tehokkaasti. Prototypoinnin avulla pyritään vahvistamaan tai kumoamaan oletuksia – siten prototypointi myös rajaa riskiä. Sen sijaan, että tehtäisiin testaamattomien oletusten perusteella pitkä ja kallis uudistusprojekti, tehdäänkin kerralla juuri sen verran, että opitaan lisää omasta kohderyhmästä, ja heidän haasteistaan.

Business Design on vahvasti yhdessä asiakkaan kanssa tekevää. Ulkopuolinen konsultti ei voi yksin ratkoa asiakasyrityksensä ongelmia, vaan kyse on aina yhteistyöstä. Kompleksiset ongelmat vaativat aina tarkastelua useasta eri näkökulmasta - yksi ihminen harvoin tuo riittävää moniulotteisuutta ajatteluun. Tiimissä on bisneksen lisäksi hyvä olla myös teknologia- ja asiakasymmärrystä.

 

Business Design


Business Design on ihmislähtöistä, ja pyrkii ymmärtämään kaikkia niitä tahoja, jotka ovat lopputuloksen kanssa tekemisissä. Rajaus on tarkoituksella laajempi kuin vain loppukäyttäjät - myös organisaation kulisseissa toimivat täytyy ottaa mukaan suunnittelutyöhön, sillä he vastaavat isolta osin halutun asiakaskokemuksen syntymisestä. Vertailun vuoksi: jos suunnittelet uudenlaista ravintolakonseptia, ei riitä, että pohdit, miten asiakkaat otetaan ovella vastaan, miten ohjataan pöytään ja kuinka nopeasti ruoka on tilauksesta pöydässä - pitää ottaa kantaa myös siihen, miten keittiössä, ostossa ja markkinoinnissa työskennellään, miten työtä johdetaan, miten sitä mitataan, miten rekrytoidaan, perehdytetään jne. Empatia, kyky asettua toisen ihmisen asemaan, onkin yksi Business designerin tärkeistä työkaluista.

Loppuun vielä se kaikkein tärkein: Business Designin tehtävänä on auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään, mikä on tärkein ongelma ratkottavaksi.

Useimmat meistä ovat hyviä ongelmanratkaisijoita. Siihen meidät on koulutettu, siihen työelämä on meidät koulinut. Nerokkainkin ratkaisu väärään ongelmaan on kuitenkin turha. Aikaa ja aivonystyröitä kannattaa käyttää sen purkamiseen, minkä ongelman ratkominen vie meitä nopeinten lähemmäksi tavoitetta.

 

---

Haluatko keskustella liiketoimintasi ihmislähtöisestä kehittämisestä? Ota yhteyttä.

 

Lue seuraavaksi: 

Design thinking - näin vältät 5 muotoiluajattelun tyypillisintä sudenkuoppaa

Hyvä muotoilu on hyvää bisnestä

Vaikuta valkoisella tilalla, luo tunnetta typografialla