4 vaihtoehtoa urapoluksi – näin ohjelmistoyritys voi tukea henkilöstön kehittymistä

14.06.2019

4 vaihtoehtoa urapoluksi – näin ohjelmistoyritys voi tukea henkilöstön kehittymistä

Jaa sisältö

Ota yhteyttä → Ota yhteyttä →

Ammatilliset unelmat ja tarpeet muuttuvat työkokemuksen karttuessa ja eri elämäntilanteiden mukaan. Hyvässä urapolussa yhdistyvät oma kehittyminen, intohimo ja hyvä palkka. Kerron tässä kirjoituksessa, minkälaisia urapolkuja yli 700 asiantuntijaa työllistävä ohjelmistoyrityksemme tarjoaa.

Urapolku 1: Asiantuntijana kehittyminen

Asiantuntijana kehittyminen on perinteinen urapolku niille, joita kiinnostaa ja innostaa asiantuntijatyö asiakasprojekteissa ja erityisesti tiimeissä.

Asiantuntijatyössä oppimisen kannalta tärkeää on kouluttautumisen ja mahdollisten sertifikaattien suorittamisen lisäksi pystyä osallistumaan sellaisiin projekteihin, joissa opittua voi soveltaa käytännössä.

Asiantuntijatyössä vaarana on jäädä tekemään liian pitkäksi aikaa itselle tutuksi tulleita asioita sellaisilla teknologioilla, jotka osaa. Tämä on merkki siitä, että oppimiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota: oppiminen on väistämättä hitaampaa, jos tekee vain sellaisia asioita, joita on tehnyt aikaisemmin.

Urapolku 2: Asiakasvastuu

Perinteisesti IT-palveluyrityksissä myyminen ja palveluiden toteuttaminen on eri henkilöiden vastuulla. Käytännössä moderneilla ja ketterillä menetelmillä toteutettava digitaalisten palveluiden kehittämis- ja ylläpitotyö tapahtuu erittäin tiiviissä ja jatkuvassa yhteistyössä asiakkaan kehittäjätiimin kanssa - ja usein vielä asiakkaan tiloissa.

Asiantuntijat, jotka toimivat tällaisissa rooleissa ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, oppivat tuntemaan asiakkaan tarpeet paremmin ja syvällisemmin kuin myynnin henkilöt, joiden vuorovaikutus asiakkaan kanssa on väistämättä vähäisempää. Tämän vuoksi on erittäin hyödyllistä pystyä hyödyntämään tämä hiljainen tieto aiempaa paremmin asiakassuhteen kehittämiseksi.

Jos tämäntyyppinen toimenkuva kiinnostaa, eteenpäin pääsee kertomalla kiinnostuksesta joko esimiehelle tai asiakkuudesta vastaavalle myyjälle. Uudessa roolissa asiantuntijatyö on luonnollisesti edelleen pääosa toimenkuvaa.

Monella asiantuntijalla erityisesti Suomessa on ennakkoluuloja asiakasvastuuroolia kohtaan, puhumattakaan myynnillisestä roolista. Olen kuitenkin urani varrella oppinut, että asiantuntijatausta on erinomainen perusta myös myynnilliseen tehtävään ja usein menestyneillä myyjillä on nimenomaan asiantuntijatausta. Rohkaisen kaikkia asiantuntijatehtävissä toimivia harkitsemaan vakavasti tällaista urapolkua, jos ajatus tuntuu vähänkään kiinnostavalta! Itsekin aloitin urani asiantuntijatehtävissä, vierastin aluksi myyntiä, uskaltauduin kokeilemaan, enkä ole katunut tuota askelta.

Urapolku 3: Uuden liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen

Monella meistä on käynyt mielessä ajatus uuden yrityksen perustamisesta tai työskentely nuoressa, dynaamisessa ja nopeasti kasvavassa yrityksessä, jossa on mahdollisuus luoda uutta.

Kynnys yrittäjäksi on useimmille meistä kuitenkin suuri ja siihen luonnollisesti liittyy iso riskikin. Siksi olemme luoneet toimintamallin, jonka avulla kuka tahansa työntekijä voi alkaa asiantuntijatyön ohessa tai rinnalla kehittämään uusia liiketoimintakonsepteja ja niistä uutta liiketoimintaa.

Ensimmäisessä vaiheessa alkuun pääsemiseksi tarvitaan kaksi työntekijää ja todellinen asiakastarve. Tällaisesta ideasta on valmiiksi mietitty polku tiettyjen määriteltyjen välivaiheiden kautta itsenäiseksi yhtiöksi.

Tavoitteena auttaa uuden liiketoiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita työntekijöitä oppimaan ja kehittymään liiketoiminnan osaajina. Samalla me hyödymme yrityksenä, kun saamme laajentaa tarjoomaa ja luoda uutta liiketoimintaa.

Urapolku 4: Itsenäisen konsultin ura

Yhtiömme alkuaikoina tarjosimme asiakkaille vain yksittäisiä konsultteja työskentelemään asiakkaan työnjohdon alaisuudessa. Tarjosimme alusta lähtien vakituisen työsuhteen, mutta palkkaus oli sidottu asiakaslaskutukseen. Jonkin aikaa tämä mahdollisuus on ollut tauolla.

Viime vuonna päätimme perustaa tytäryhtiön, Siili_onen, joka toimii tällä Siilin alkuperäisellä mallilla. Tällainen malli tarjoaa kokeneille konsulteille mahdollisuuden hyvään asiakaslaskutukseen perustuviin ansioihin. Työ vaatii itsenäisyyttä ja vankkaa ammattitaitoa, mutta on myös palkitsevaa, sillä omaan työhön, toimenkuvaan ja palkkaan voi vaikuttaa enemmän kuin perinteisessä työsuhteessa.

Lue lisää Siili Onesta täältä.

Siilin filosofia

Tavoitteenamme on luoda paras ympäristö ammatilliselle kehittymiselle. Koska olemme reilussa kymmenessä vuodessa kasvaneet palvelutarjoomaltaan monipuoliseksi yhtiöksi, jolla on merkittävää kansainvälistäkin liiketoimintaa, tämä on mahdollista.

Olemme kaikki erilaisia emmekä usein edes ole tietoisia omista vahvuuksistamme. Eri urapolut tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen ja uudenlaisiin kokemuksiin. Jos valittu urapolku ei tunnu itselle sopivalta, aina voi hakeutua takaisin sellaiseen toimenkuvaan ja sellaiselle polulle, joka tuntuu itselle sopivimmalta.

 

Kirjoittanut

Timo Luhtaniemi

Lisää tarinoita

Spiking Now – tapahtuu nyt

Tilaa uusimmat uutisemme

Tilaa tästä kuukausittainen uutiskirjeemme, ja pysyt ajan tasalla Siilin viimeisimmistä tapahtumista ja kuulumisista!