Mies työskentelee metallien parissa Mies työskentelee metallien parissa

Projekti

SSAB

Asiakas­kokemuk­sen digitali­sointi

Strategista digitalisaation rakentamista

”Meille digitalisaatio ei ole sankari­digitalisaatiota, josta puhutaan korkean tason konferensseissa, vaan me menemme hyvin lähelle päivittäisiä ongelmia, jotka eivät välttämättä ole kauhean hienoja asioita, esimerkiksi uusimpia tekoälymoottoreita”, sanoo Niko Korte, teräsvalmistaja SSAB:n Digital Business Development Director.

SSAB:llä oli herätty pari vuotta sitten siihen, että yrityksen digitalisaatio laahasi kilpailijoihin nähden jäljessä. Maailma oli vuosien saatossa muuttunut ja asiakkaiden vaatimus­tasot kasvaneet. SSAB lähtikin etsimään strategista kumppania, jolla olisi näpeissään sekä projektien laadukas toimitus että näkemystä siitä, miten muutosta tulisi hallita ja valtavia datamääriä organisoida.

Kumppaniksi valikoitui Siili, ja parin vuoden yhteisen työrupeaman tuloksena SSAB on saavuttanut kilpailijansa.

”Meille digitalisaatio on sitä, että meillä on liiketoimintastrategia, johon liiketoimintamallin puitteissa etsimme työkaluja. Asiakkaille tämä näkyy niin, että heiltä säästyy aikaa ja meillä on tarjota heille yksi viesti ja kasvot.”

spencer-davis-EXq95KntCpI-unsplash_Photo_PasiSalminen_com_16_9

Haimme alusta asti strategisempaa kumppania, jolla on hallussaan sekä projektin toimituspuoli, mutta myös pidemmän aikavälin yhteistä näkemystä. Kysymys ei ole appien rakentamisesta, niitä osaa kuka tahansa tehdä, vaan kysymys on siitä, kuka osaa auttaa asiakasta digitaalisella muutospolulla. Tämä oli valintakriteeri sille, miksi Siilin kanssa lähdettiin hommiin.

Niko Korte
Digital Business Development Director
SSAB 

Hitsausdokumentaatiota pilveen, varastokirjanpito skannerilla

Digitaalista asiakaskokemusta on SSAB:llä rakennettu monin eri tavoin.

”Meidän piti kommunikoida asiakkaille paremmin muun muassa ovatko tuotteet myöhässä, milloin ne saapuvat perille, mitä tuotteita on varastossa sekä toimittaa dokumentit digitaalisesti”, Korte luettelee.

Perustoimintojen pystyttämisen jälkeen laitettiin isompi vaihde silmään, ja SSAB ryhtyi kehittämään palveluja, joita ei alalla ole ennen nähty.

”Teimme muun muassa KEMPPIn kanssa palvelun, jossa lähetämme dokumentaatiota suoraan hitsaus­koneisiin ja hitsauslaitetoimittajan pilvipalveluun. Automatisoimme näin asiakkaan toimintaa heidän omassa työpajassaan. Palvelu kuljettaa teräksen nopeammin ja virheettö­mämmin asiakkaan työpajan läpi, joka puolestaan säästää asiakkaan aikaa sekä parantaa laatua ja työturvallisuutta datan avulla”, Korte kertoo.

Toinen esimerkki toimivasta digitaalisesta ratkaisusta on SSAB:n ja asiakkaansa HT Laserin yhteistyö, jossa kaupintavarastojen varasto­kirjanpito ja kuittaukset automati­soitiin täysin

”Aikaisemmin SSAB:n omistamia, mutta asiakkaan tiloissa säilytettäviä tuotteita ja niiden varastoja pidettiin yllä manuaalisesti paperilistojen ja Exceleiden avulla. Nyt tuotteet skannataan ja laskut lähtevät automaattisesti, kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä”, Korte selittää.

Sisäiset prosessit digitalisoituivat samalla kun asiakkaidenkin palvelukokemuskin

Digitalisaatioponnistelut ovat tuoneet SSAB:lle paitsi suoraa asiakas­palautetta ja läpinäkyvyyttä asiak­kaiden suuntaan, myös varmuutta omaan sisäiseen toimintaan.

”Nyt voimme olla varmoja siitä, että jakamamme tieto on oikeaa. Meidän on ollut pakko sisäisesti kehittää yhteisiä tietolähteitä, joka puolestaan on lisännyt läpinäkyvyyttä talon sisällä. Olemme myös kyenneet poistamaan toiminnastamme paljon turhia Excel-raportteja ja päivittäin jaeltavia listoja, ja tehneet sen sijaan digitaalisia sisäisiä raportteja samalla, kun niitä on kehitetty asiakkaille”, Korte kertoo.

Tulevaisuuden suuntakin siintää jo selvänä.

”Toivomme, että palveluiden kehittyessä pystymme olemaan asiakkaidemme suuntaan paljon proaktiivisempia. Jos esimerkiksi tuotteen toimittamisessa tulee viivästys, pystymme reagoimaan, ennen kuin asioista tulee ongelma asiakkaalle”, Korte sanoo.

Myös SSAB:n digitaalinen strategia tähtää sekä asiakkaiden palvelu­kokemuksen parantamiseen että sisäisten toimin­tojen parantamiseen.

”Hyvissä strategioissa on aina muutama laatikko, meillä niitä on neljä. Yksi on asiakasrajapinnan toiminta, eli miten parannamme viestintäämme ja mahdollistamme digitaalisen kaupankäynnin. Toinen on tuotanto, eli miten uusien työkalujen käyttöönotossa hyödynnämme valtavat datamäärämme turvallisuuden ja laadun parantami­seksi. Kolmas on digitaalinen työympäristö, eli miten saamme vähennettyä turhaa hallintoa ja siirrettyä ajankäytön yhteistyön tekemiseen, esimerkiksi harmoni­soimalla palveluprosesseja tai ottamalla käyttöön ohjel­misto­robotiikkaa. Ja sitten se neljäs on uusi bisnes, eli voisimmeko löytää aivan uudenlaisia liiketoiminnan lähtöjä muun muassa teräkseen liittyvän datan ympärille”, Korte pohtii tulevaisuutta hymyillen.

Oppiminen on

Mitä teimme ja miten

”Kun kaksi firmaa tekee yhdessä töitä, niin totta kai eteen tulee kaikennäköisiä asioita, mutta meillä on ollut hyvä keskusteluyhteys. Olemme pystyneet ratkaisemaan kaikki ongelmat ja projektit ovat pysyneet suurin piirtein aikataulussa ja budjeteissa”, Korte kehaisee.

 • Räätälöity ohjelmistokehitys
  Identiteetin hallinta (IDM)
  Kokonaisarkkitehtuuri
  Versionhallinta
  Mikropalvelut
  Tietoturva
  Integraatiot

 • Tekninen tehtävänhallinta
  DevOps-menetelmät ja -kulttuuri
  Scrum

 • React / React Native
  OpenID Connect
  Azure DevOps
  AngularJS
  Sitecore
  Docker
  Azure
  Java
  .NET
  SQL

 

Ota yhteyttä

Make It Real – osaajamme auttavat