Lehmiä Lehmiä

Projekti

Ruokavirasto

Maitorekisteri

Mutkatonta maidontuotantotietojen tilitystä

Käyttäjän näkökulmasta käyntiin

Ruokavirasto on valtion virasto, joka maksaa C-alueen eli Pohjois-Suomen viljelijöille vuosittain yli 160 miljoonaa euroa maidon tuotantotukea, joka tilitetään meijerien toimittamien maidontuotantotietojen perusteella.

Tietojen välittämiseen käytetty järjestelmä oli kuitenkin tullut tiensä päähän, joten Ruokavirastolla päätettiin siirtyä uudempaan sovellukseen ja uudistaa myös meijerikäsittelijöiden käytössä ollut toinen järjestelmä helppokäyttöisemmällä Maitorekisterillä.

Projekti käynnistettiin loppukäyttäjälähtöisesti eli yhteistyössä meijerihenkilöstön kanssa.

”Järjestimme yhteistyötilaisuuden uudistuksesta ja kävimme läpi meijerikäsittelijöiden toiveita ja tarpeita. Lisäksi tutustuimme meijerihenkilökunnan työhön, jotta saimme kuvan heidän käytännön tehtävistään tuotantotukeen liittyen. Lisäksi järjestimme heille käytettävyystutkimuksen, jonka perusteella teimme vielä muutoksia”, Kirsi Jönkkäri, Ruokaviraston projektipäällikkö, kertoo

Myös meijereissä yhdytään Jönkkärin näkemykseen.

”Mielestäni Maitorekisteri toimii todella hyvin. Ohjelmaan on helppo ja nopea kirjautua selaimen kautta, ja käyttöliittymä on selkeä ja näppärä. Myös itse prosessi on nopeutunut, ja uuden järjestelmän myötä aikaa säästyy muuhun tekemiseen”, maitotilittäjä Hanna Juvonen Osuuskunta Tuottajain Maidosta sanoo.

Käyttäjälähtöisyys ja meijerihenkilökunnan kanssa tehdyt käytettävyystestit ja demo-versioiden läpikäynnit saavat Juvoselta niin ikään kiitosta.

”Oli hyvä asia, että meidät loppukäyttäjät otettiin mukaan prosessiin ja selvitettiin konkreettisesti rekisterin käyttöä ja tietojen lähettämistä. Samalla itsekin tarkasteli ja mietti prosessia tarkemmin.”

Maitorekisteri - Yleiskuva

Tuttu kumppani tuo varmuutta. Yhteen tekeminen on hioutunutta ja pitkä yhteistyö toi varmuutta tekemiseen

Kirsi Jönkkäri
Projektipäällikkö
Ruokavirasto

 

Hyvä lopputulos ei aina näy loppukäyttäjän arjessa

Erityisen tärkeää uudistushankkeessa oli maidontuotantotuen katkeamattomuus, sillä kuukausittain maksettava tuki muodostaa tärkeän osan viljelijöiden elinkeinosta.

”Tiloille uuden järjestelmän käyttöönotto ei saanut näkyä millään tavoin – ja tässä myös onnistuimme erittäin hyvin. Vanhat tuotantotuen hakemukset konvertoitiin uuteen järjestelmään eli tilallisen ei tarvinnut kirjata uutta hakemusta muutoksen vuoksi”, Jönkkäri hymyilee.

”Maidontuottajille tuli muutoksen yhteydessä käyttöön asiointipalvelu Vipussa näkymä, jossa he näkevät nyt itse suoraan tuottamansa maitolitrat sekä myydyn suoramyyntimaidon määrän. Lisäksi tilalliset voivat sähköisesti hakea tuotantotukea, muuttaa tuenhakijaa tai tehdä muutoksia tilan osallisiin”, Jönkkäri sanoo.

Uudesta Maitorekisteristä on saatu myös meijerihenkilökunnalta hyvää palautetta, erityisesti osallistamisesta, testausjaksoista ja lopullisen rekisterin helppokäyttöisyydestä.

”Ruokavirastolle uusi järjestelmä toi varmuutta käyttöön ja varmuuden siihen, ettei tuen maksussa ole häiriöitä”, Jönkkäri kertoo.

”Uuden Maitorekisterin käytössä ei ole toistaiseksi tullut vastaan mitään ongelmia”, myös Juvonen vahvistaa.

 

Oppiminen onnistuu hyvän kumppanin kanssa

Mitä teimme ja miten

Siilillä ja Ruokavirastolla on takanaan pidempi kumppanuus, ja Maitorekisterin teko on ollut osa isompaa hanketta, jossa on ollut mukana myös muita toimittajia. Pitkään yhdessä tekemisen myötä yhteiset toimintatavat ovat tulleet tutuiksi.

 • Ohjelmistokehitys
  Front-end
  Back-end
  UX-suunnittelu

 • AngularJS 1.5
  Java
  Scrum (modified)

Ota yhteyttä

Make It Real – osaajamme auttavat