Tummia pilvenpiirtäjiä taivasta vasten Tummia pilvenpiirtäjiä taivasta vasten

Projekti

Microsoft

Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft Data & Analytics Platform

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa kuin maailmallakin ainutlaatuista.

Kuutisen vuotta sitten Microsoftin ostettua Nokian matkapuhelinliiketoiminnan Microsoftille perustettu tiimi sai tehtäväkseen ottaa kopin koko talon markkinatutkimusdatasta. Jo Nokialla yhdessä toiminut poppoo käärikin hihansa, ja jo ammennettujen oppien avulla se rakensi huippuluokan datan analysointiprosessit Microsoftin ylimmän johdon päätöksenteon tueksi.

Kuratoitua dataa päätöksenteon tueksi

Omistajuuden luomisen lisäksi data on ensin saatettava helposti luettavaan muotoon.

Tiimin ydintehtävänä on avittaa Microsoftin päätöksentekijöitä, usein yrityksen markkinointi- ja tuotejohtajia, saamaan ajantasaista tietoa kuluttajien toiveista, käyttäytymisestä ja mielipiteistä myynnin ja tavoitteiden asetannan tueksi.

”Markkinatutkimuskumppaneilta tuleva kyselytutkimusdata on hyvin raakaa, joten sitä pitää ns. ”kokata”. Tiimin tarkoituksena on saada raa’asta, sirpaleista ja joskus jopa puutteita sisältävästä datasta mahdollisimman ymmärrettävää ja kuranttia liiketoiminnan päätöksentekoa varten”, sanoo Matti Uronen, tiimin Data & Applied Scientist.

Tiimi onkin kehittänyt tehokkaat työkalut ja prosessit, joilla kumppaneilta tuleva tutkimusdata prosessoidaan ja sen oikeellisuus varmistetaan, siirretään edelleen kuutioihin ja saatetaan lopulta helposti raporteiksi luettavaan muotoon erilaisiin dashboardeihin eli analyysipalveluihin, kuten Power BI:hin, ja tietokantoihin.

siili_join_us_hero_desktop_2560x1440px-1

"Tässä tiimissä on tärkeää olla kiinnostunut uusista teknologioista ja sopeutua. Siilit ovat täyttäneet nämä kriteerit hyvin. Tiimissä on myös ollut henkilöitä, jotka ovat vaihtaneet kokonaan roolia oppiakseen jotain uutta. Olemme pystyneet yhdessä luomaan mallin, jossa tämä toimii."

Matti Uronen
Data & Applied Scientist
Microsoft

 

Huippuprosesseilla interaktiivista dataa

Kolmansien osapuolien tuottaman markkinatutkimusdatan lisäksi tiimin business intelligence -työkaluilla analysoidaan myös Microsoftin laitteiden kautta kerättyä telemetriadataa sekä finanssidataa. Tämän lisäksi tiimi tuottaa aika ajoin omia kyselyitään, joten analysoitavia datalähteitä on useita, ja niitä voidaan yhdistellä toisiinsa.

Ulkoistettua markkinatutkimustietoa voidaan siis rikastaa Microsoftin omistamalla sisäisellä datalla, jolloin datan analysoinnin mittakaava on muihin toimijoihin verrattuna edistyksellistä.

Tiimin kehittämä työkalujen ja prosessien kokonaisuus on valtavista datamääristä huolimatta huipputehokas, sillä markkinatutkimuskumppanilta tulevan raakadatatiedoston prosessointi, kuratointi ja lopulta Microsoftin henkilöstön luettavaksi saattaminen metriikoiden ja KPI:den muodossa on pitkälle automatisoitu ja kestää parhaimmillaan vain muutamia tunteja.

”Kun datan analysointi on valmis, lähetämme käyttäjillemme ilmoituksen, että uutta dataa on saatavilla. Tämän jälkeen päätöksentekijät tutkivat dataa joko suoraan tietokannoista tai esimerkiksi Power BI:stä. Staattisiin PowerPoint-kalvoihin verrattuna päätöksentekijät voivat suoraan tehdä analyysityökaluilla vertailuja, muuttaa arvoja ja nähdä, miten eri valinnat vaikuttavat arvoihin”, Saarikko kuvailee.

Innovatiivista analyysia ja työkalujen käyttöä

Lisäksi tiimi on Microsoftin omia tuotteita, eritoten Azuren palveluja, hyödyntäen kehittänyt innovatiivisia tapoja yhdistellä eri tyyppistä dataa ja luoda uudenlaisia metriikoita.

”Meillä on vuosittain hankkeita, joissa joku sisäinen asiakkaamme tarvitsee uudenlaista metriikkaa tai meillä ilmenee vaikkapa tarve tuottaa tekstianalyysia helpommin. Tiimimme on joustava, eli jos joku haluaa uudenlaisia KPI:ta tai dataa käyttöönsä, me mietimme, miten se tulee tehdä ja miten voimme ottaa työkaluistamme kaiken irti”, Saarikko sanoo.

”Microsoftilla on käyttöehtojen mukaisesti kerättyä ymmärrystä asiakkaidensa profiileista, jolloin innovaatio voi olla esimerkiksi parempien otosten mahdollistaminen. Tulosten kannalta on aivan eri asia haastatella tutkimuksessa asiakkaita jo olemassa olevan ymmärryksen pohjalta, kuin tutkia täysin satunnaisten ihmisten näkemyksiä. Voimme esimerkiksi tehdä kohdistettuja kyselyitä ja päätöksentekijät saavat informaatiota siitä, onko markkinoinnissa tai jonkin tuotteen ominaisuuksissa kehitettävää. Teemme myös paljon prototyyppejä, eivätkä hankkeemme muutenkaan kestä kuukausia tai vuosia, vaan reagointi on nopeaa”, Uronen jatkaa.

Oppiminen onnistuu hyvän kumppanin kanssa

Mitä teimme ja miten

Siili on ollut Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimin matkassa alusta asti, toisena päätoimittajana. Kaikkiaan tiimissä työskentelee globaalisti noin 80 henkeä ja Suomessa 3. Lisäksi Suomen tiimissä työskentelee 30 ulkopuolista konsulttia, joista Siilejä on noin 15

Osaajat työskentelevät niin full stack -kehittäjinä kuin big data -arkkitehteinäkin. Yhteistyö on sujunut mutkattomasti, sillä Microsoft on pystynyt toiveidensa mukaisesti rakentamaan kustomoitua, huippuosaajista koostuvaa tiimiä.

 • Ohjelmistokehitys
  Front- ja Back-End
  Koneoppiminen
  Datan prosessointi
  Semanttiset mallit
  Kokonaisarkkitehtuuri
  Datavarastot
  Tietoturva

 • Azure DevOps
  Jenkins
  Virtual Machine
  Kubernetes Services
  Python
  R
  React
  Typescript
  D3.js
  NodeJS
  Analysis Services
  Power BI

 • Azure Active Directory
  Azure Data Warehouse
  Azure SQL Database
  Azure Data Factory
  Azure App Service
  Azure Databricks
  Azure Datalake
  Azure DevOps

 • Visualisointi
  DevOps

Ota yhteyttä

Make It Real – osaajamme auttavat