Projekti

Fepod

Mullistava ratkaisu lääketesteihin


Tarkat tulokset saatavilla sekunneissa.

Fepodin avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat mitata parasetamolin, opioidien ja muiden kipulääkkeiden pitoisuutta veressä suoraan hoitopisteessä käyttämällä matkapuhelinta, potentiostaattia ja kertakäyttöisiä näytteenottoantureita.

Parasetamolin pitoisuus­mittaus

Fepod on parhaillaan kehittämässä ja kaupallistamassa hoitopisteessä käytettävää seuraavan sukupolven verianalyysimenetelmää. Teknologia perustuu Aalto-yliopistossa tehtyyn monivuotiseen tutkimukseen, huipputekniikkaan ja nanomateriaaleihin.

 

Testausprosessi on nopea ja yksinkertainen, ja tulokset saadaan muutamissa sekunneissa. Täysin uudenlainen, helposti liikuteltava analyysimenetelmä tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia digitaalisen terveydenhuollon maailmassa.

MIKSI

Tulokset saatavilla heti hoitopisteessä

Kun lääketestien tulokset ovat saatavilla muutamissa sekunneissa heti hoitopisteessä, hoitajat ja lääkärit pystyvät tekemään diagnoosin ja potilaat saavat tarvitsemansa hoidon aiempaa nopeammin. Sairaalassaoloaika lyhenee, ja lääketieteellisten komplikaatioiden riski pienenee.

 

Fepodin menetelmä, jota on kehitetty ja tutkittu Aalto-yliopistossa ja HUSissa, mullistaa kipulääkepitoisuuksien mittauksen terveydenhuollon työntekijöiden näkökulmasta, sillä pitoisuus voidaan analysoida yhdestä veripisarasta. Siilillä on merkittävä rooli teknologian ytimessä olevan digitaalisen ratkaisun kehittämisessä.

MITEN

Inhimillistä kehittämistä

Siili ja Fepod järjestivät aluksi suunnittelusprintin. Ratkaisua kehittäessä huomioitiin eri tekijöitä, jotka liittyvät verianalyysiin ja sitä koskevaan prosessiin.

 

Potilasturvallisuuden varmistaminen etenkin stressaavissa tilanteissa edellyttää saumatonta käyttökokemusta. Tämän vuoksi Siili tutki yhteistyössä Fepodin ammattilaisten kanssa asiakkaiden palvelupolkuja ja käyttäjien työnkulkuja, sekä suoritti prototyyppitestejä todenmukaisissa ympäristöissä.

Saumaton käyttöliittymä parantaa turvallisuutta

Käyttäjäpolun kartoittaminen ja mahdollisiin kipupisteisiin puuttuminen auttoivat täyttämään terveydenhuollon ammattilaisten erityistarpeet. Intuitiivisten työnkulkujen suunnittelulla oli keskeinen rooli käyttökokemuksen virtaviivaistamisessa.

 

Näin monimutkaisuudet ja epäselvyydet pystyttiin minimoimaan, jotta ratkaisun käyttäjät voivat keskittyä laadukkaan hoidon tarjoamiseen. Todenmukaisissa ympäristöissä tehtyjen prototyyppitestien avulla kerättiin arvokasta palautetta, jonka pohjalta tehtiin iteratiivisesti parannuksia ja säätöjä. Terveydenhuollon asiantuntijoiden, suunnittelijoiden ja kehittäjien yhteistyö oli tärkeää käyttökokemuksen hienosäätämisessä. Keskeistä prosessissa oli potilasturvallisuuden parantaminen.

Siili on toimittanut meille jatkuvasti enemmän kuin mitä olemme odottaneet saavamme. Samuel Rautiainen, Mika Pöntinen ja Teemu Kumpulainen tekivät minuun vaikutuksen erityisesti sillä, kuinka vaivattomasti yhteistyö tiimin kanssa sujui. He työskentelivät oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. Lopputulos on ylittänyt odotuksemme.

Antti Rasi, perustajaosakas & CIO

Fepod

Miksi Fepod on tärkeä?

Terveydenhuollon uudet mahdollisuudet


 

Nopeammin

Testausprosessi on nopea ja vaivaton, ja tulokset ovat saatavilla hoitopisteessä saman tien. Näytteitä ei siis tarvitse lähettää laboratorioon. Testauslaitteisto koostuu tavallisesta matkapuhelimesta, edullisesta ja pienestä potentiostaatista sekä massatuotettavista ja kertakäyttöisistä näytteenottoantureista.
 

Paremmin

Innovaatio mullistaa tiettyjen potilasryhmien diagnosointiprosessin ja auttaa räätälöimään hoidon potilaan tarpeiden mukaan. Edullisen ja helppokäyttöisen diagnosointimenetelmän avulla yksilöllistä hoitopolkua voidaan parantaa merkittävästi. Ratkaisu on mullistava uutuus alalla. 

Fiksummin

Aalto-yliopisto on osallistunut teknologian tutkimiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet sen kyvyn havaita tietyt opioidit ja parasetamolin ihmisen verestä. Tällä hetkellä menossa on lisätestaus ja kliinisiä tutkimuksia HUSissa, ja antureita kehitetään jatkuvasti.

TULOKSET

Reaaliaikainen mittausratkaisu

Mukautettava sovellus parantaa käyttökokemusta helpottamalla mittauslaitteen hallintaa, potilastietojen keruuta ja niiden siirtämistä pilvipalveluun koneoppimisanalyysia varten. Sovelluksen intuitiivinen käyttöliittymä opastaa käyttäjiä prosessin suorittamisessa ja tuottaa luotettavaa tietoa hoitopäätöksiä varten.

 

Mittauslaitteeseen saumattomasti integroitava sovellus varmistaa tarkan tietojen keräämisen ja hallinnan. Koneoppimista hyödyntävä pilvipalvelu analysoi kerättyä dataa ja tuottaa arvokasta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat nopeasti selata ja tulkita tuloksia helppokäyttöisessä käyttöliittymässä. Kun luotettavat tiedot ovat heti käsillä, käyttäjät voivat tehdä päätöksiä niiden pohjalta ja ryhtyä tarvittaviin toimiin potilaan hoidon parantamiseksi.

Hyvä kumppani mahdollistaa oppimisen

Mitä teimme ja miten

 • UX/UI design

  Prototyping

  User research

  Co-creation

  Software development

  Material UI

 • React Native

  ReactJS

  Typescript

  Bluetooth Low Energy

  Web Serial Api

  Azure DevOps

  .Net-core

  Terraform

  Azure B2C

  Azure AD B2C

  Azure SQL

  Azure Key vault

  Azure Storage

Ota yhteyttä

Tehdäänkö seuraava menestystarina yhdessä?

Siili on paras kumppani sekä synnyttämään kasvua että tuomaan tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisessa muutoksessa. Me todella työskentelemme kanssasi oikean ratkaisun löytämiseksi.

Etsitkö urallesi seuraavaa askelta? Katso avoimet positiot täältä: https://www.siili.com/fi/hae-siiliksi