Systeeminen ajattelu auttaa monimutkaisten kokonaisuuksien kehittämisessä

Elämässä tulee eteen tilanteita, jolloin ei tiedä, kuinka toimia uudessa muuttuneessa tilanteessa, miten edetä tai suhtautua muutokseen, mitä korjata tai mihin asioihin keskittyä. Vanhentuneista toimintatavoista tai tarpeettomiksi käyneistä työkaluista pitäisi osata luopua. Toisaalta, uutta tarpeellista osaamista, uusia välineitä tai ajatustapoja pitäisi luoda tai hankkia. Ehkä jotain olemassa olevaakin asiaa voisi kehittää eteenpäin.

 

Näissä tilanteissa tarvitaan apua päätöksille: mistä luopua, mitä säilyttää ja kehittää, ja mitä uutta saada vanhojen asioiden tilalle.

Aiemmin hankitut toimintaa tukeneet asiat ja hankintapäätösten perusteet unohtuvat usein ajan kuluessa. Muutospaineessa nämä asiat tuntuvat ajan myötä kasautuvan toistensa päälle. Eipä aikaakaan, kun huomaat olevasi loputtumalta tuntuvien yksittäisten asioiden ja pienten parannusten tekemisen suossa. Organisaatioissa tämä tilanne tunnistetaan usein niin sanottujen tulipalojen sammuttamistoimintana.

Toiminnan varsinaiseen kehittämiseen jää vain vähän, jos ollenkaan aikaa.

Epäjärjestys kasvaa, ellei asialle tee jotain

Tieteessä tätä tilannetta kuvataan entropiana eli hajeena. Suomeksi haje tarkoittaa, että epäjärjestys ja sekaannus toiminnassa kasvaa kasvamistaan, ellei asialle tee jotain hajeen poistamiseksi tai edes sen vähentämiseksi.

Törmään päivittäin työssäni kokonaisarkkitehtinä ja konsulttina hajaannuksen ongelmaan niin asiakkaidemme muutos- ja kehitystilanteita ratkoessani kuin myös Siilin omaa toimintaa kehittäessä.

Hajeen ongelma on universaali – sitä on kaikkialla ja se runtelee kaikkia. Ja vaikka kuinka ketterästi yrittäisi saada johonkin muutamaan tai edes yksittäiseenkin hajaannuksen ongelmaan kehitettyä uuden ratkaisun, uusia ongelmia tuntuu ilmenevän yhä lisää – ja joskus jopa uusien käyttöönotettujen ratkaisujen vuoksi.

Usein ainoa tapa saada hajaannus haltuun on havaita, arvioida ja nähdä koko toiminta kokonaisuutena eikä vain lukemattomina, yksittäisinä erillisinä asioina. Tämä tarkoittaa usein ongelmien juurisyiden tunnistamista ja tunnustamista: mitä teemme nyt, mitkä olivatkaan tavoitteemme, ja miksi teemme asioita siten, kuin nyt teemme. Tätä kutsutaan nykytila-analyysiksi. Nykytilan analysointi on tärkeä työvaihe, mutta siihen ei kannata jäädä jumiin, vaan ottaa tavoitteeksi keksiä uusi tulevaisuus, uusi tavoitetila.

Kokonaisuuden hallinta ja eri syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on vaikeaa ilman järkevää ja konkreettista toimintatapaa

Systeemisessä ajattelussa hyväksytään se tosiasia, että kaikki vaikuttaa kaikkeen: jos muutat yhtä systeemin (esim. toimintajärjestelmän) osaa, muuttuu koko systeemi ja sen toiminta.

Lineaarisessa ajattelussa katsotaan, mikä on ongelma, ja ratkaistaan se. Ratkaisu ei kuitenkaan aina poista itse ongelmaa, koska harvoin asioilla on jokin ennalta määritetty riippumaton etenemisjärjestys. Siksi usein pitää yhdistää kokonaisuuden hallinta (Systems Thinking) luovan ratkaisukeskeisen suunnittelun (Design Thinking) kanssa.

Siilillä käytämme systeemisessä lähestymisessä apuna standardoituja menetelmiä, jotka tunnetaan englanniksi termillä ”Enterprise Architecture”, suomeksi ”Kokonaisarkkitehtuuri”. Systeemisen, mutta luovan ajattelun avulla kykenemme tarjoamaan niin toiminnan, tietojen, tietojärjestelmien kuin myös teknologisten vaihtoehtojen kokonaiskuvan muutokseen vastaamiseksi, hajaannuksen poistamiseksi ja siten pohjaksi uusien innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen tuottamiseksi.

Kun kohtaat arjessa ongelman, kannattaa ratkaisua lähteä hakemaan pintaa syvemmältä. Kun ymmärrät kokonaisuuden – systeemin – todennäköisyys sille, että ratkaisusi ei synnytä uusia ongelmia, kasvaa.

 

Haluatko keskustella liiketoimintasi ihmislähtöisestä kehittämisestä? Ota yhteyttä.

 

Kirjoittanut Ari Anturaniemi

 

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Ruokavirasto – Maitorekisteri

Ruokavirasto – Maitorekisteri

Ruokavirasto on valtion virasto, joka maksaa C-alueen eli Pohjois-Suomen viljelijöille vuosittain yli 160 miljoonaa euroa maidon tuotantotukea, joka tilitetään meijerien toimittamien maidontuotantotietojen perusteella.

Tulevat tapahtumat

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner -kurssi on kahden päivän kurssi, joka esittelee ketterän kehityksen käsitteet Scrum-kehyksen avulla. Kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi Professional Scrum Product Owner™ -sertifiointitestiin....
Sign up

Tilaa uutiskirje