Siili voitti julkisen sektorin kilpailutuksia noin 4 miljoonalla eurolla sekä valittiin mukaan laajaan puitesopimukseen

Siili Solutions on voittanut kaksi laajaa useamman vuoden pituista julkisen alan hankekilpailutusta. Hankesopimukset solmittiin Ruokaviraston ja Kevan kanssa.

Ruokavirastolle Siili toimittaa Eläinten terveyden hallinta (ELTE) -tietojärjestelmän. Projekti on osa Ruokaviraston Eläinten terveyden hallinta -hanketta, jonka tarkoituksena on varmistaa vastustettavien eläintautien ja eläinten lääkitsemisen valvonnan hallintatoimien onnistuminen. Hankinnan kokonaisarvo on 1,5–2,0M€ ja kesto 4 vuotta.

Eläkevakuuttaja Kevalle Siilin ja chat-alustojen markkinajohtajien Giosgin ja GetJennyn muodostama ryhmittymä tuottaa Kevan asiakaspalvelun tarpeisiin chat-ratkaisun, chatbot-työkalun sekä tarjoaa niiden vaatiman kehitys- ja ylläpitotyön. Tavoitteena on, että chatbot pystyisi hoitamaan yli 50% asiakaskontaktoinnista ja näin vähentämään Kevaan tulevia puheluita ja asiakasneuvojan chat-keskusteluja. Hankinnan arvo on 2 miljoonaa euroa ja kesto 4 vuotta.

Intelligent Traffic Management Finland Oy:n kanssa solmittu liikenteenhallinnan ICT-konsultoinnin puitesopimus puolestaan koskee esimerkiksi erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, jakokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen liittyviä tehtäviä. Toimeksiannot voivat olla määrämittaisia projekteja tai pidempiaikaisia palveluhankintoja. Sopimuksen kesto on 36 kuukautta ja sopimuksen arvioitu arvo tältä ajalta on 17 500 000€. Puitesopimukseen valittiin kaikkiaan neljä toimittajaa.

"Näiden kilpailutusten voittaminen on upea jatkumo vahvaan perinteeseemme tarjota sekä yrityksille että julkisen sektorin toimijoille kokonaisvaltaisia digitaalisia ratkaisuja. Kilpailu alalla on kovaa ja menestyksemme kilpailutuksessa vahvistaa, että ymmärrämme alati muuttuvassa markkinatilanteessa asiakkaidemme nykyiset ja tulevat osaamistarpeet sekä osaamme yhdistää asiantuntijoidemme oppimisen ja kehittymisen niihin," sanoo Timo Luhtaniemi, Siilin toimitusjohtaja.

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa ku...

Tulevat tapahtumat

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification | Helsinki 25.-26.8.2020

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Helsinki 25.-26.8.2020

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Frameworkin, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä suurissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja ...
Sign up

Tilaa tarinat