Siili toteuttaa Kevan uuden laskentajärjestelmän.

Siili toteuttaa Kevalle uuden eläkevakuutusmaksujen laskentajärjestelmän

Siili on valittu toteuttamaan Kevan uusi eläkevakuutusmaksujen laskentajärjestelmä. Ketterässä toimitusprojektissa, jossa Siilillä on kokonaisvastuu, toteutetaan laskentajärjestelmä sekä tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin. Järjestelmän toteutus on aloitettu syksyllä 2017 ja järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain siten, että järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2020 alkuun mennessä. Siilillä on pitkä historia ketterillä menetelmillä toimimisesta vastaavanlaisissa hankkeissa niin julkishallinnossa kuin yksityisellä sektorilla.

“Julkishallintomme tietojärjestelmiin liittyvä hankintakyvykkyys on kehittynyt viime vuosien aikana merkittävästi. Julkishallinnon osaamisen hankinta ja hallinta, sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen ei enää juurikaan eroa yksityisen sektorin vastaavasta,” toteaa Seppo Kuula, Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja.

Keva on Suomen suurin työeläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, sekä tukee työuria monipuolisilla työelämäpalveluilla. Palveluiden piirissä on yhteensä 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Nyt toteutettava järjestelmä huolehtii 7 miljardin euron eläkevakuutusmaksuista vuodessa.

Lisätietoja:

Business Unit Director, Paavo Koskelin, Siili Solutions Oyj

Puhelin: 040 485 0180, sähköposti: Paavo.koskelin(at)siili.com
 

 

Lue lisää:

www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-023315