Siili Solutions

Siili Solutions on toteuttanut suunnatun osakeannin Omenia -yrityskauppaan liittyen

Siili Solutions Oyj

Pörssitiedote

31.05.2017 kello 15.35

 

Siili Solutions Oyj:n hallitus on tänään päättänyt suunnatusta osakeannista liittyen aikaisemmin tiedotetun Omenia -yritysoston kauppahinnan suorittamiseen. Yritysoston kauppahinta on aikaisemmin tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Omenia Oy:n osakkeenomistajille.

 

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 81.949 uutta osaketta merkintähintaan 10,25 euroa / osake, mikä vastaa Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 3.4.-26.5.2017. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,2 prosenttia Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista. Omenia Oy:n omistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Omenia Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjataan kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

 

Siili Solutions Oyj:n uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 6.6.2017 ja kirjataan osakkeiden saajien arvo-osuustileille arviolta 6.6.2017. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Siili Solutions Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 7.000.316 osaketta. Kaupankäynti Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 7.6.2017.

 

Siili Solutions Oyj

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Puhelin: 040 370 0032, sähköposti: seppo.kuula(at)siili.com

 

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
Puhelin: 040 709 2848, sähköposti: samuli.siljamaki(at)siili.com

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi       

 

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi