Liiketoimintakatsaus – Siilin positiivinen kehitys jatkui ja kannattavuus parani edellisvuodesta

Siilin positiivinen kehitys jatkui ja kannattavuus parani edellisvuodesta.

 

Tammi-maaliskuun 2020 tunnusluvut:

  • Liikevaihto oli 22,6 (2019: 20,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 2,4 miljoonaa euroa, eli 11,6 %.
  • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 1,6 (1,3) miljoonaa euroa, eli 7,2 % (6,6 %) liikevaihdosta.
  • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 742 (692).

Tammi–maaliskuun 2020 tärkeimmät tapahtumat: 

  • Ruokaviraston kahden osa-aluekilpailutuksen voitto maaliskuun lopussa
  • Helmikuun alussa Siilin kehittämä osaamisjärjestelmä Knomeen liittyvä liiketoiminta siirrettiin Knome Oy:öön, jonka omistavat Rainmaker Group Oy (51 %) ja Siili Solutions Oyj (49%)
  • Siirtyminen sujuvasti etätöihin koronapandemian seurauksena maaliskuussa
  • Vuoden alussa muutto uusiin toimitiloihin Kamppiin, Ruoholahdenkatu 21:een, ja helmikuussa muutto Tampereella isompiin tiloihin osoitteeseen Hämeenkatu 17

Ohjeistuksen peruminen: 

  • Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi.   

Toimitusjohtaja Marko Somerma: 

“Siilin liikevaihto ja EBITA paranivat merkittävästi edellisvuodesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja liiketoiminta kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Viime vuonna aikaansaatu positiivinen tuloskäänne jatkui, ja hienoa tulosta siivittivät kasvanut liikevaihto sekä käyttöasteen paraneminen.

Pandemiatilanteessa positiivinen uutinen oli niin ikään Ruokaviraston ja Siilin pitkäaikaisen yhteistyön jatkuminen. Siili voitti kaksi Ruokaviraston puitesopimukseen kuuluvaa osa-aluekilpailutusta, ja olemme ilahtuneita siitä, että voimme auttaa Ruokavirastoa digitalisaatiossa näinäkin aikoina.

Vuosineljänneksen päättymisen jälkeen Siili myi omistamansa RoboCorp Technologies, Inc. -yrityksen osakkeet kolmelle RoboCorpin nykyiselle sijoittajalle. Vähemmistöomistus myytiin 4,78 miljoonan euron kauppahinnalla, josta Siili kirjasi noin 4,63 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton, ja tämä vahvistaa entisestään Siilin hyvää vakavaraisuutta.

Koronaviruksen julistaminen pandemiaksi siirsi Siilit pääsääntöisesti etätöihin maaliskuun puolivälissä. Poikkeuksellisessa tilanteessa työntekijämme ovat erityisen nopeasti sopeutuneet tilanteeseen ja omaksuneet uusia etätyökäytäntöjä. Siilin työntekijöiden välillä yhteyttä pidetään mm. etälounastapaamisissa ja joka toinen viikko järjestettävän koko Siilin yhteisen etäinfotapahtuman kautta. Poikkeusoloissakin meille tärkeintä ovat työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi sekä asiakkaiden palveleminen ja heidän liiketoimintansa jatkuvuuden varmistaminen.

Korona on vaikuttanut ensisijaisesti Siili Auton liiketoimintaan. Autoteollisuus reagoi nopeasti muuttuneeseen maailmantilanteeseen leikkaamalla tuotekehitystä, minkä johdosta Siili Auton Puolan toimistoilla jouduttiin vähentämään henkilöstöä ja Oulun toimistolla lomauttamaan väliaikaisesti muutamia henkilöitä. Siili Auton tai Siilin muiden asiakkaiden maksuvalmiudessa ei toistaiseksi ole ollut havaittavissa ongelmia.

Yleisesti koronan vaikutus lyhyellä aikavälillä ilmenee epävarmuutena markkinoilla. Sen sijaan pidemmällä aikavälillä odotamme, että koronakriisi vauhdittaa digitalisaatiota ja luo kysyntää uudenlaisille digitaalisille ratkaisuille. Lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta uskomme Siilin joustavan toimintamallin, hienon yhteishengen ja aktiivisen otteen kantavan tämänkin kriisin yli.”

---

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä tiedote on julkaistu pörssitiedotteena 28.4.2020 kello 10.30 osoitteessa http://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/28/2023036/0/fi/Siili-Solutions-Oyj-Liiketoimintakatsaus-1-1-31-3-2020.html

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa ku...

Tulevat tapahtumat

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification | Helsinki 25.-26.8.2020

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Helsinki 25.-26.8.2020

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Frameworkin, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä suurissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja ...
Sign up

Tilaa tarinat