AWS Camp kouluttaa Siilejä pilvipalveluiden pariin

Konsulttiyrityksenä kohtaamme päivittäin haasteen siitä, miten konsulttiemme osaamista ja identiteettiä pitäisi kehittää. Identiteettihaaste syntyy, kun konsultti on pitkässä asiakastehtävässä eikä välttämättä ole edes viikoittain tekemisissä muiden Siilien kanssa, tai vain muutaman tiimikaverinsa. Osaamisen kehittämisen haaste taas perustuu näkemykseen lähitulevaisuuden asiakastarpeista, niihin vastaamisesta, sekä konsulttiemme ohjaamisesta oikeaan suuntaan.

AWS Campilla opiskellaan pilvipalveluja useamman kuukauden ajan

Oman mielenkiintoni kohde on pilvipalvelut. Tehtäväni Siilissä liittyvätkin tämän kyvykkyyden ja Amazon Web Service eli AWS-kumppanuuden kehittämiseen. Parin kollegani kanssa keksimme ajatuksen pitkäkestoisesta ohjelmasta nimeltä AWS Camp, jossa käydään läpi ja opetetaan AWS-tuotteita ja palveluja sekä pidetään yllä mielenkiintoa, kasvatetaan uteliaisuutta ja innostetaan Siilejä opiskelemaan aiheesta lisää, jopa sertifioitumiseen asti. Tarkoitus on tuoda eri asiakkuuksissa työskenteleviä Siilejä saman pöydän ääreen tutustumaan toisiinsa ja oppimaan yhdessä lisää teknologiasta, jonka markkina kasvaa eksponentiaalisesti koko ajan.

Ohjelman sisältö oli helppo luoda. Palveluvalikoima on todella laaja, mutta sieltä nousee esiin tärkeitä kokonaisuuksia, kuten virtuaalipalvelimet ja tietoverkot, CI/CD, Serverless, Cloud Native sekä tietovarastot ja Big Data. Vielä jäi joitain seuraavankin AWS Campin toteutukseen. Ohjelman pituudeksi muotoutui 3 kuukautta ja joka kuukaudelle saatiin 2–3 yhteistä sessiota.

Ajatuksena oli myös antaa mahdollisimman monelle Siilille mahdollisuus pitää sessio ja saada esiintymiskokemusta. Ilokseni saimmekin mukaan useita halukkaita, kaukaisimmat Oulusta ja Stuttgartista asti.

Lue myös Jani Iivarin kirjoitus siitä, miten pysyä mukana pilvipalvelujen kehityksessä.

Kaikki pilvipalveluista aina virtuaaliverkoista DevOpsiin ja arvontuottoon

Ensimmäiseen sessioon saimme AWS:n arkkitehdin pitämään "10 000 feet overview"-tyylisen esityksen yrityksestä ja sen tuotteista. Esitelmä oli tarpeellinen, sillä osallistujamäärä oli suuri, eivätkä kaikki suinkaan olleet vain ilmaisen oluen perässä. Kaikki loput esitykset pidettiin sitten Siilien toimesta.

Seuraavaksi oma AWS-arkkitehtimme Jukka Timonen tuli Oulusta esittelemään AWS:n IaaS (Infrastructure as a Service) -tarjontaa. IaaS pitää sisällään pilvipalvelujen matalimman abstraktiotason ominaisuuksia aina virtuaaliverkoista kuormantasaukseen ja reitityksestä sisällönjakoon. Vielä ei tosin voi puhua ihan pilvinatiivista ympäristöstä, mutta iso osa tämän hetken pilviliiketoiminnasta rakentuu näiden palikoiden varaan.

Kolmas sessio oli AWS-sertifioidun konsulttimme Jouni Leinon pitämä, aiheenaan CI/CD Native Tools. Tässä esityksessä lähestyttiin jo pilven oikeaa arvontuottoa eli nopeampaa innovaatiosykliä kehitysputkien automatisoinnilla, käyttäen lukuisia code-alkuisia palveluja ja CloudFormationia. Nämä ovat aivan DevOps-kulttuurin ytimessä. Jouni oli AWS Campin kaukaisin osallistuja, sillä Jouni saapui paikalle luennoimaan aina Saksan Stuttgartista asti, jossa hän kehittää autoihin digitaalisia mittaristoja.

Tämän jälkeen itse esittelin AWS:n FaaS/PaaS-tarjontaa (Function/Platform as a Service) eli puhuimme muun muassa serverless-käsitteestä. Mukaan mahtuivat niin lambda-funktiot kuin API Gateway, S3 ja DynamoDB:kin. Mielestäni sovelluskehityksen tulevaisuus on FaaS/PaaS-palveluissa, jotka vapauttavat kehittäjät ratkomaan oikeita liiketoiminnan ongelmia ketterästi, ilman että heidän pitää huolehtia tietoliikenteestä ja resursseista. Olen toiminut Siilillä lukuisissa tehtävissä devaamisesta scrum masterointiin ja nykyään vastaan myös AWS-kumppanuudesta.

Kivenkova devaajamme Antti Juotasniemi vuorostaan piti erittäin mielenkiintoisen esityksen AWS:n kontti- ja orkestrointipalveluista, joita ovat ECS, ECR ja EKS for Kubernetes. Kontit ja orkestrointi ovat pilvinatiivin lähestymisen keskeisiä teknologioita ja ovat luontainen valinta mikropalveluarkkitehtuurin toteutukseen.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, olivat sertifioidun pilviarkkitehtimme Otto Beckerin kaksi esitystä tietokannoista ja Big Datasta. Pilvipalvelut tarjoavat loputtoman tiedonhallintakapasiteetin ja tämän lupauksen päälle onkin rakennettu lukemattomia isoja määriä dataa tallettavia, liikuttavia ja käsitteleviä tietojärjestelmiä. Pilven mahdollisuudet asettavat tietokannoillekin uusia vaatimuksia ja oikean kannan valinta on tehtävä huolella, tarjontaa ja vaihtoehtoja on paljon. Lopuksi kurssilaiset saivat toteuttaa tuotantovalmiin Big Data Pipelinen, jonka avulla eri lähteistä saatava iso tietomäärä on helppo jatkojalostaa liiketoiminnan käyttöön.

AWS Camp jatkaa syksyllä, tervetuloa oppimaan!

Oli upeaa nähdä Siilien lähtevän innolla mukaan AWS Campiin ja jakavan osaamistaan kaikille halukkaille. Vieläkin upeampaa oli nähdä osallistujien suuri määrä. Sessiot myös striimattiin kaikille, jotka eivät päässeet fyysisesti paikalle. Lähes jokainen sessio piti sisällään myös hands-on-osuuden, jossa osallistujat pääsivät itse laittamaan kädet saveen kulloisenkin aiheen tiimoilta. Moni osallistuja oli kiinnostunut sertifioimaan itsensä AWS-osaajana ja koki, että AWS Camp oli erinomainen apuväline heidän opintopolussaan.

Paljon jäi vielä käsittelemättä. Uutta ohjelmaa suunnitellaan jo syksylle, aihepiireinä ovat nousseet esille esimerkiksi tietoturva, koneoppiminen, mobiili ja virtuaalitodellisuus.

Tästä on hyvä jatkaa syksyyn, ja suunnitella Siileille mielenkiintoisia yhteisiä oppimishetkiä ja asiakkaillemme heidän liiketoimintaansa parhaiten edistävää osaamista seuraavan AWS Campin muodossa!

 

Kirjoittanut Jari Rantala

 

Haluatko mukaan seuraavaan AWS Campiin? Tsekkaa avoimet työpaikkamme.

 

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Microsoft – Innovatiivista markkinatutkimusdatan analyysia

Vaikka markkinatutkimukset eivät olekaan mikään uusi juttu, markkinatutkimusdatan monipuolinen ja innovatiivinen analysointi siten, kuin Microsoftin Data & Analytics Platform -tiimi dataansa pureksii, on niin Suomessa ku...

Tulevat tapahtumat

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification | Helsinki 25.-26.8.2020

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Helsinki 25.-26.8.2020

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Frameworkin, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä suurissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja ...
Sign up

Tilaa tarinat