Alistair Cockburn, writer of the Agile Manifesto, speaking at Siili event |Siili Solutions

Alistair Cockburn: ketteryys ei vaadi tutkintoa

Ketterien menetelmien uranuurtaja Alistair Cockburn haluaa palauttaa ketteryyden sen alkulähteille eli aitoon yhteistyöhön. Tähän ei hänen mukaansa tarvita monimutkaisia sääntöviidakoita tai tutkintoja.

-  Olemme alkaneet kuvitella, että ketteryys olisi jokin tietty menetelmä, jonka voi oppia käymällä kursseja. Tai että ollakseen ketterä, täytyy hallita liuta monimutkaisia rituaaleja. Tuloksena tästä ajattelusta maailmassa on jo yli puoli miljoonaa pätevöitynyttä Scrum Masteria, joista jokaisella on hallussaan reilu sata oppimistavoitetta. Siitä, minkä piti olla yksinkertaista, on tullut monimutkaista.

Alistairin mukaan ulkoa opeteltavat rituaalit vievät tyypillisesti kauemmaksi ketteryyden ytimestä eli yhteistyöstä.

- Ketteryys vaatii tiimin sisäisen ja tiimien välisen yhteistyön mahdollistamista ja tukemista sekä tiimien autonomiaa, ei tutkintoja. Tiimit motivoituvat ja suoriutuvat parhaiten silloin, kun ne saavat itse luoda käytäntönsä.

Näin luot pohjan ketteryydelle

Aidolla yhteistyöllä Alistair viittaa siihen, että ketään ei jätetä yksin.

- Tiimissä tämä voidaan varmistaa esimerkiksi luomalla toimintakulttuuri, jossa onnistutaan ja epäonnistutaan yhdessä: tiimi valitsee esimerkiksi kolme tärkeintä tehtävää asiaa, eikä kukaan siirry seuraaviin tehtäviin, ennen kuin kaikki sovitut kolme on suoritettu. Ne, joiden tehtävät valmistuivat aikaisemmin, siirtyvät auttamaan niitä, joilla on vielä työ kesken.

Alistair Cockburn pitää keynote-puheenvuoroa Agile-metodeista Siilin CraftCon-tapahtumassa

Keskeistä on vahvistaa positiivisia kokemuksia painamatta kuitenkaan negatiivisiakaan asioita villaisella. Näin mahdollistetaan ketterän toiminnan eräs perusedellytys, itse työn tekemisen kehittyminen.

- Välillä on pysähdyttävä katsomaan myös peräpeiliin käymällä läpi tiimin toimintaan liittyviä peruskysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi: mikä meni hyvin, mitä kannattaisi tehdä toisin, mikä on tuottanut meille iloa ja mikä harmia. Riittää, kun tiimi käy nämä kysymykset läpi kuukausittaisissa reflektointikeskusteluissa. Mitään monimutkaisia rituaaleja ei tarvita tähänkään. 

Mikä meitä estää?

Alistairin kertomana ketteryys kuulostaa todella järkeenkäyvältä ja innostavalta. Moni meistä haluaisi toimia juuri edellä kuvatun kaltaisessa tiimissä tai organisaatiossa. Mikä estää meitä olemasta ketteriä ja miksi kuvittelemme, että ketterään toimintaan tarvitaan valtava määrä sääntöjä?

Alistairin mukaan tähän on kolme keskeisintä syytä niin isoissa kuin pienissäkin organisaatioissa.

- Ensiksikään perinteinen, hierarkkinen organisaatio ei muutu ketteräksi kuukausissa, vaikka isokin joukko ihmisiä pätevöityisi koulutuksin ketterään toimintamalliin. Kokonaisvaltainen muutos vie vuosia. Tuloksia odotetaan liian nopeasti ja kun niitä ei muutamissa viikoissa nähdä, palataan entiseen.

Toiseksi syyksi Alistair nostaa sen, että vain harvassa organisaatiossa osataan arvostaa tai mitata informaalia työssä oppimista ja työn itsensä kehittämistä, jotka ovat ketterän toiminnan ytimessä. On helpompi arvioida ihmisiä formaalisti, tutkinto- tai pätevyystodistusten perusteella.

- Kolmanneksi ketteryyden ytimessä oleva aito yhteistyö ei sovellu olemassa oleviin palkitsemistapoihin. Liian usein palkitaan yksittäisiä tiimejä tai yksittäisiä ihmisiä. Ketterässä organisaatiossa palkitseminen viedään mahdollisimman ylös: koko organisaatio onnistuu tai epäonnistuu yhdessä.

Tapaaminen Alistairin kanssa vahvisti ajatuksiani siitä, että ketteryys soveltuu mihin tahansa liiketoiminnan prosessiin, vaikka sitä ehkä eniten sovelletaan IT-hankkeissa.

- Kun aikanaan julkaisimme Ketterien menetelmien manifeston (Agile Manifesto) vuonna 2001, ajattelimme IT-projekteja. Muutamassa kuukaudessa huomasimme kuitenkin, että sillä on paljon laajempi merkitys. Näinä päivinä ketteryys ei viittaa niinkään teknologiaan, vaan se on ennen kaikkea yleinen päätöksenteon menetelmä, päättää Alistair.

Alistairin vinkit ketteryyteen 

  1. Löytäkää keinot tehdä yhteistyötä organisatoristen siilojen yli. Usein kannattaa aloittaa informaalisti ja laajentaa kokemusten kautta formaaliin keskusteluun. Organisaation pulssin tunteminen on tärkeää, eli aloittakaa sieltä, mistä uskotte saavuttavanne muutokselle kestävimmän perustan. 
     
  2. Opetelkaa tekemään kokeiluja ja julkaisemaan Trial-versioita. Ketteryydessä ei pyritä heti valmiiseen versioon, vaan yhteiseen tekemiseen ja sitä kautta jatkuvaan toiminnan ja lopputuloksen parantamiseen. Huomaatte, että palautteen avulla vältät isoja karikkoja ja pääsette parempaan lopputulokseen. 
     
  3. Ottakaa projektissa kuin projektissa - myös esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä - käyttöön reflektointikeskustelut. Huomaatte muutamassa kuukaudessa eron ryhmän työskentelyssä.
     
  4. Aloittakaa nyt. Mitä korkeammalle saatte asian vietyä, sen parempi, mutta aloittakaa sieltä mistä voitte.

 

---

Opi lisää ketteryydestä ja agileista toimintatavoista. Varaa paikkasi Siili Akatemian kurssilla!

 

Lue seuraavaksi: 

Lopetetaanko prosessien mallintaminen?

Ketterää ohjelmistokehitystä ei kannata pelätä