Kubernetes Application Development

Kubernetes Application Development

This training course covers the essential concepts and best practices for designing, building, configuring, running, monitoring, debugging and troubleshooting applications on Kubernetes. You will get familiar with the command-line environment and all the necessary tools.

The purpose of this training course is to learn all the required skills, knowledge, and competency for developing applications on Kubernetes. NOTE: This training course requires mastery of Docker essentials.

This course is excellent preparation for the Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) exam.

Kubernetes Application Development course curriculum:

Core Concepts & Introduction

 • Kubernetes Cluster Architecture
 • Kubernetes API Primitives
 • Creating Simple Pods

Pod Design

 • How to Use Labels, Selectors and Annotations
 • Deployments
 • Rolling Updates
 • Rollbacks
 • Jobs and Cron Jobs
 • Multi-Container Pods
 • DaemonSets

Configuration

 • Configuration Maps
 • Security Contexts
 • Application Resource Requirements
 • Managing Secrets
 • Using Secrets from Applications
 • Service Accounts

Monitoring, Logging & Debugging

 • Container Logging Concepts
 • Monitoring Applications
 • Liveness and Readiness Probes
 • Application Debugging on Kubernetes
 • Resource Events

Services & Networking

 • Inter-Pod communication
 • Pod-to-Pod communication
 • Services vs. Pods
 • Networking with Services
 • Network Policies

Stateful Applications

 • Kubernetes storage primitives
 • How to use storage from applications
 • Access Modes for Volumes

Trainer: Jussi Nummelin (Kontena)

 Price: 1450.00 €

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää.

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Ruokavirasto – Maitorekisteri

Ruokavirasto – Maitorekisteri

Ruokavirasto on valtion virasto, joka maksaa C-alueen eli Pohjois-Suomen viljelijöille vuosittain yli 160 miljoonaa euroa maidon tuotantotukea, joka tilitetään meijerien toimittamien maidontuotantotietojen perusteella.

Tulevat tapahtumat

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner -kurssi on kahden päivän kurssi, joka esittelee ketterän kehityksen käsitteet Scrum-kehyksen avulla. Kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi Professional Scrum Product Owner™ -sertifiointitestiin....
Sign up

Tilaa uutisia tulevista tapahtumista ja koulutuksista