Ketterä Kokonaisarkkitehtuurityö

Ketterä Kokonaisarkkitehtuurityö

Tällä yhden päivän kurssilla opit, kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (TOGAF, JHS179), mallinnusmenetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet (esim. SAFe) saadaan toimimaan saumattomasti yhteen käytännössä. Kurssi soveltuu toimintakyvyn tai IT-ratkaisujen kehittäjille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kurssilla käydään seuraavat aihealueet läpi:

  • mitä arkkitehtuurityö on ja mihin sitä tarvitaan
  • mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista on organisaatiolle
  • miten hyödyntää kokonaisarkkitehtuurin viitekehikkoja käytännössä
  • miten kokonais-, järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurit liittyvät toisiinsa
  • miten ketterät kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurityö saadaan nivoutumaan toisiinsa

Kurssin käynyt kykenee:

  • tunnistamaan omalle organisaatiolle merkityksellisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet
  • havaitsemaan keskeiset muutoskohteet strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi
  • tunnistamaan, mallintamaan ja analysoimaan omalle organisaatiolle hyödylliset keskeiset käsitteet, asiat ja niiden väliset riippuvuudet
  • jäsentämään organisaation toiminnan ajurit, päämäärät ja tavoitteet, ja hahmottamaan näistä organisaation tarvitsemat kyvykkyydet eri arkkitehtuurin osa-alueilta
  • hahmottamaan tarvittavat kehittämisideat osaksi kokonaisarkkitehtuuria tehokkaasti ja ketterästi

Opetuskieli: Suomi tai Englanti
Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Ari Anturaniemi

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä, mikäli haluat kuulla lisää.

Mitä seuraavaksi

Viimeisimmät projektimme

Työeläkeyhtiö Elo – Ihmislähtöistä eläkeasiointia

Työeläkeyhtiö Elo – Ihmislähtöistä eläkeasiointia

Asiakaslähtöisyys, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen ja sen pohjalta tapahtuva palvelun kehittäminen – ne ovat työeläkevakuutusyhtiö Elon eläkepalvelun rakentamisen johtotähdet, joihin elolaisista ja siileistä koostuv...

Tulevat tapahtumat

Innovation Sprint

Innovation Sprint

Kaksipäiväinen kokonaisvaltainen sprintti, jossa käytetään Design Thinking -toimintamallia myös innovaatioiden kehittämiseen.
Sign up

Tilaa uutisia tulevista tapahtumista ja koulutuksista