Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014

1.9.2014 klo 9.30, Ilmoittautuminen klo 9.00 alkaen

Lakiasiaintoimisto Fondia Oy, Lönnrotinkatu 5, 4.krs, Helsinki

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.8.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 27.8.2014 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
  • puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
  • kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Kokouskutsun liitteet

kutsu_ylimaaraiseen_yhtiokokoukseen_07082014.pdf

hallituksen_ja_sen_valiokuntien_ehdotukset_ylimaaraiselle_yhtiokokoukselle.pdf

cv_jp_virtanen.pdf

siilin_ylimaaraisen_yhtiokokouksen_poytakirja_1.9.2014.pdf

siilin_ylimaaraisen_yhtiokokouksen_paatokset_1.9.2014.pdf