Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014

2.1.2014 klo 9.30, Ilmoittautuminen klo 9.00 alkaen

Lakiasiaintoimisto Fondia Oy, Lönnrotinkatu 5, 4.krs, Helsinki

 • Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.12.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 27.12.2013 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
  puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
  kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  Kokouskutsun liitteet

  Kutsu ylimaaraiseen yhtiokokoukseen.pdf
 • Ehdotus ylimaaraiselle yhtiokokoukselle 2014.pdf

  Kokouksen pöytäkirja ja päätökset