Varsinainen yhtiökokous 2016

23.3.2016 klo 12.30, ilmoittautuminen klo 12.00 alkaen

Asianajotoimisto Borenius, Eteläesplanadi 2, auditorio, Helsinki

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18.3.2016 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: yhtiokokous@siili.com,
  • puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
  • kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Kokouskutsun liitteet

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2016

Harry Brade, CV

Kati Hagros, CV

Kokouksen pöytäkirja ja päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset