Yhtiökokous 2014

2.4.2014 klo 13.00, ilmoittautuminen klo 12.30 alkaen

Lakiasiaintoimisto Fondia Oy, Lönnrotinkatu 5, 4.krs, Helsinki

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 28.3.2014 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
  • puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
  • kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Kokouskutsun liitteet

CV Anu Nissinen.pdf

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf

Yhtiökokouskutsu 2014 27022014.pdf

Kokouksen pöytäkirja ja päätökset