Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinainen yhtiökokous 2019

Varsinainen yhtiökokous 2018

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinainen yhtiökokous 2015

Ylimääräinen yhtiökokous 1.9.2014

Varsinainen yhtiökokous 2014

Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014

Varsinainen yhtiökokous 2013