Tunnusluvut

 
Keskeiset tunnusluvut 2019 konserni 2018 konserni 2017 konserni 2016 konserni 2015 konserni
Liikevaihto, 1000 € 80 544 70 380 57 810 48 415 41 895
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 7 096 4 112 5 771 4 770 4 018
EBITDA, % liikevaihdosta 8,8% 5,8 % 10,0 % 9,9 % 9,6 %
Yrityskauppoihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto 5 156 - - - -
Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 6,4% - - - -
Liikevoitto, 1000 € 3 733 2 465 5 010 4 144 3 504
Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,6% 3,5 % 8,7 % 8,6 % 8,4 %
Tilikauden tulos, 1000 € 2 553 1 579 3 970 3 180 2 459
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 3,2% 2,2 % 6,9 % 6,6 % 5,9 %
Taseen loppusumma, 1000 € 55 890 48 769 33 861 30 596 23 817
Omavaraisuusaste, % 37,3% 40,5 % 62,5 % 61,2 % 48,7 %
Nettovelkaantumisaste, % -27,8% -12,6 % -39,3 % -47,5 % -29,6 %
Oman pääoman tuotto, % 12,7% 7,8 % 20,5 % 21,7 % 25,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,5% 8,0 % 24,7 % 24,2 % 23,3 %
Osakekohtainen tulos, € 0,36 0,23 0,57 0,48 0,42
Osakekohtainen oma pääoma, €  2,94 2,81 2,97 2,60 1,88
Osakekohtainen osinko, € 0,36 0,23 0,39 0,30 0,23
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 7 000 316 7 000 316 6 965 291 6 630 080 1 972 315
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 7 000 316 7 000 316 7 000 316 6 918 367 2 014 348
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 737 697 563 440 368
 
*) Sijoitetun pääoman tuottoa laskettaessa korollisessa vieraassa pääomassa otettu huomioon lisäkauppahintojen ehdolliset vastikkeet, nettovelkaantumisasteessa ainoastaan nostettuihin rahoituslainoihin liittyvä korollinen velka.