Tunnusluvut

Keskeiset tunnusluvut 2017 konserni 2016 konserni 2015 konserni 2014 konserni 2013 konserni*
Liikevaihto, 1000 € 57 810 48 415 41 895 29 497 18 798
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 5 771 4 770 4 018 2 705 1 790
EBITDA, % liikevaihdosta 10,0 % 9,9 % 9,6 % 9,2 % 9,5 %
Liikevoitto, 1000 € 5 010 4 144 3 504 2 425 1 374
Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,7 % 8,6 % 8,4 % 8,2 % 7,3 %
Tilikauden tulos, 1000 € 3 970 3 180 2 459 1 758 1 042
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 6,9 % 6,6 % 5,9 % 6,0 % 5,5 %
Taseen loppusumma, 1000 € 33 861 30 596 23 817 22 549 8 523
Omavaraisuusaste, % 62,5 % 61,2 % 48,7 % 34,4 % 54,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -39,3 % -47,5 % -29,6 % -25,1 % -56,2 %
Oman pääoman tuotto, % 20,5 % 21,7 % 25,9 % 28,6 % 28,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,7 % 24,2 % 23,3 % 25,0 % 36,9 %
Osakekohtainen tulos, € 0,57 0,48 0,42 0,33 0,21
Osakekohtainen oma pääoma, €  2,97 2,60 1,88 1,36 0,89
Osakekohtainen osinko, € 0,39 0,30 0,23 0,16 0,14
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 6 965 291 6 630 080 1 972 315 1 784 694 1 644 456
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 7 000 316 6 918 367 2 014 348 1 883 220 1 723 337
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 563 440 368 328 175
*)Vuoden 2013 tunnusluvut perustuvat FAS tilinpäätökseen ja siten ne eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia vuosien 2014 - 2017 IFRS tunnuslukuihin. IFRS -luvuissa osakkeiden keskimääräinen lukumäärä on painotettu keskiarvo tilikaudella.
**) Sijoitetun pääoman tuottoa laskettaessa korollisessa vieraassa pääomassa otettu huomioon lisäkauppahintojen ehdolliset vastikkeet, nettovelkaantumisasteessa ainoastaan nostettuihin rahoituslainoihin liittyvä korollinen velka.