Strategia

Siilin strategia

Siilin strategian kulmakivenä on markkinaa nopeampi orgaaninen kasvu, jota tuetaan yritysostoin. Siili toimii asiakkaidensa liiketoiminnan vauhdittajana ja digitaalisen ympäristön uudistajana. Siili uskoo yhteiseen arvontuottamiseen, jossa koko tiimi asiakasta myöden työskentelee samaa tavoitetta kohti. Tällöin tekeminen on läpinäkyvää ja asiakas maksaa vain arvontuotosta. Tällöin eri näkökulmat saman ratkaisun ympärillä luovat puitteet uusien innovaatioiden synnylle.

Missio

Siili yhdistää designin, devauksen ja datan liiketoimintakeskeiseksi kokonaisuudeksi asiakkaansa kanssa, asiakkaansa parhaaksi.

Siili auttaa asiakastaan digitoimaan liiketoimintansa ja muovaamaan tietojärjestelmänsä digitalisaation vaatimuksiin. Yhdessä asiakkaan kanssa prototypoinnin kautta suunnitellen, tehokkaasti ja läpinäkyvästi toteuttaen, teknologiariippumattomasti integroiden.

Perustamme jatkuvan kannattavan kasvumme ihmisten kunnioittamiseen, osaamisen arvostukseen ja jatkuvaan parantamiseen, pelottomaan avoimuuteen sekä asiakaskeskeisiin liiketoimintamalleihin.

Visio

Maailman johtava designin, devauksen, datan ja liiketoimintaymmärryksen yhdistäjä. Siilin visiona on olla vuonna 2020 tunnettu innovatiivisimpana ja tehokkaimpana modernina ohjelmistointegraattorina Euroopassa.

Siilin tavoitteena on aina ylittää asiakkaidensa odotukset. Tämä perustuu toimialan terävintä kärkeä edustavan muotoilu-, suunnittelu- ja kehitysosaamisen yhdistämiseen alan tehokkaimpiin menetelmiin, sekä osaamisen jakamiseen ja osaajistamme välittämiseen.

Liiketoimintaympäristö

Digitalisaatio vaikuttaa yritysten liiketoimintaympäristöön yhtä merkittävästi kuin teollinen vallankumous aikoinaan. Liiketoimintojen digitoituminen johtaa toimialarajojen nopeaan ja kiihtyvään murtumiseen. Teollisessa vallankumouksessa luotiin tehokkuutta monistamalla, kun taas digitaalisessa vallankumouksessa kilpailuetu syntyy luovuuden monistamisella.

Tuotteet palvelullistetaan, arvo tuotetaan asiakkaan kanssa yhdessä. Muutosnopeus edellyttää muutokseen vastaamista, kestävää kilpailuetua ei ole.

Digitalisaatio edellyttää menestyviltä yrityksiltä herkkyyttä nopeaan ja iteratiiviseen liiketoiminnan kehitykseen. Nopea liiketoiminnan kehitys edellyttää palvelukehityksen yhteistä suunnittelua, nopeaa prototypointia ja kykyä hyödyntää olemassa olevien tietojärjestelmien voimavarat uusien palveluiden käyttöön.

Tekemisen iteroituvassa toimintaympäristössä tulee olla jatkuvaa, ei hankemaista. Suunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei asiakkaalle. Olemme maan johtava tässä digitalisoituvassa ja uudenlaista tekemistä vaativassa ajassa ja uskomme olevamme johtava tässä osaamisessamme myös globaalisti.