Miksi sijoittaa Siiliin?

Jatkuva kasvu ja hyvä kannattavuus
Siili on kasvanut vuodesta 2010 keskimäärin noin 40 % vuodessa kassavirran ja kannattavuuden säilyessä hyvänä. Käyttökate (EBITDA) on ollut keskimäärin yli 10 %.

Siili muistaa myös omistajiaan
Siilin osingonmaksuhistoria on vahva ja yhtiö pyrkii jakamaan voitonjakopolitiikkansa mukaisesti 30–70 % tilikauden tuloksesta voitonjakona.

Suomi-johtoinen kansainvälinen kasvutarina
Päämarkkinallaan Suomessa Siilillä on yhtiön näkemyksen mukaan hyvä kasvupotentiaali yhtiön keskittyessä IT-markkinan kasvaviin osiin. Kansainvälistä kasvua haetaan kannattavasti erityisesti IoE- (kaiken internet, Internet of Everything) ja digitalisaatiohankkeilla.

Siili on luonut itselleen kasvumarkkinan
Siilin vahvuudet luovassa designissa, teknologiariippumattomassa integroinnissa sekä asiakaslähtöisyydessä luovat kilpailuetua ja yhtiö kykenee näkemyksensä mukaan haastamaan sekä perinteiset tietojärjestelmäintegraattorit että pienet luovat toimistot.