Osinko

Osinkopolitiikka

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Yhtiö pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Osingonmaksuhistoria

Siilin osingonmaksuhistoria on vahva. Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 2010 alkaen.

VUOSI

OSINKO / OSAKE (EUR)

OSINKO TULOKSESTA (%)

2018 0,23 100%
2017 0,39 68%
2016 0,30 63%
2015 0,23* 55%
2014 0,16* 48%
2013 0,14* 68%
2012 0,11* 68%
2011 0,22* 81%
2010 0,05* 36%

* Yhtiökokouksen päätöksellä osakkeiden lukumäärää lisättiin 29.3.2016 antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annettiin kaksi (2) uutta osaketta.