Miksi sijoittaa Siiliin?

Jatkuva kasvu ja hyvä kannattavuus

Siili on kasvanut perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien vahvasti kassavirran ja kannattavuuden säilyessä hyvänä.

Vahva ydinliiketoiminta
Päämarkkinallaan Suomessa Siilillä on yhtiön näkemyksen mukaan hyvä kasvupotentiaali yhtiön keskittyessä IT-markkinan kasvaviin osiin, eli digitaalisten palvelujen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Yhtiö kykenee näkemyksensä mukaan haastamaan sekä perinteiset tietojärjestelmäintegraattorit että pienet luovat toimistot.

Kansainvälisiä kasvuaihioita
Kansainvälistä kasvua haetaan kannattavasti pienempien itsenäisten yksiköiden kautta. Autoteollisuutta palveleva yksikkö on toiminut jo usean vuoden ja vastaa merkittävästä osasta nopeasti kasvavaa kansainvälistä liikevaihtoa.

Siili muistaa myös omistajiaan
Siilin osingonmaksuhistoria on vahva ja yhtiö pyrkii jakamaan voitonjakopolitiikkansa mukaisesti 30–70 % tilikauden tuloksesta voitonjakona.