Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sähköpostilla osoitteeseen sijoittajat@siili.com.
 

Päivitetty 21.10.2019

Liputusilmoitukset

14.5.2020

Otus Capital Management Limited -yhtiön osuus Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 %. Omistusosuus on muuttunut 12.5.2020.

12.5.2020

Lamy Oy:n osuus Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. Omistusosuus on muuttunut 12.5.2020.

30.9.2016

Otus Capital Management Limitedin ja sen hallinnoimien rahastojen osuus Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %. Omistusosuus on muuttunut 28.9.2016.

14.4.2016

Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %. Omistusosuus on muuttunut 13.4.2016.