Hallitus

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä, hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

 

HarriBradeP1000514-1

Harry Brade

Hallituksen puheenjohtaja

s.1969, DI, MBA

Keskeinen työkokemus:

Lamy Oy, toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja, 2004–
GE Healthcare IT, aluejohtaja 2003–2006
Nokia Networks Oyj, myynti- ja markkinointipäällikkö 1997–2000

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Silo ai, hallituksen jäsen 2019–

Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen 2018–
Combinostics Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–
Medical Investment Trust Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–
Lamy Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004–

Riippumaton yhtiöstä 
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

AnuNissinenP1000436-1

Anu Nissinen

Hallituksen jäsen

s. 1963, KTM

Keskeinen työkokemus:

Viestilehdet Oy, toimitusjohtaja 2020–
Digma Design Oy, toimitusjohtaja 2016–2020
Era Content Oy, toimitusjohtaja, osakas 2014–2016
Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja 2011–2013
Sanoma Entertainment Oy (Swelcom Oy), toimitusjohtaja 2008–2011
Welho, Toimitusjohtaja 2004–2008

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

DNA, Hallituksen jäsen 2010–2012, 2014–2019
Viestilehdet Oy, Hallituksen jäsen 2015–2020
Suomen Elokuvasäätiö sr, Hallituksen jäsen 2017–2019
Suomen Messut, Hallituksen jäsen 2018–
Rantalainen Group, Hallituksen jäsen 2018–
Teosto, hallituksen neuvonantaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

Kati hagroos

Kati Hagros

Hallituksen jäsen

s. 1970, DI, VTM

Keskeinen työkokemus:

Aalto-yliopisto, CDO 2016–
KONE Oyj, Tietohallinto- ja kehitysjohtaja 2010–2016
Nokia Oyj, Vice President, IT 2007–2009
Nokia Oyj, Vice President, Quality 2004–2007
Nokia Mobile Phones, Asia Pacific, Director, Strategy 2002–2004
Nokia Mobile Phones, eri johtotehtävissä logistiikassa ja sähköisessä liiketoiminnassa 1997–2002

Merkittävimmät luottamustoimet:

Eezy Plc, hallituksen jäsen 2019–
Tokmanni Oyj, hallituksen jäsen 2016–
Nixu Oyj, hallituksen jäsen 2014–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

TeroOjanpera

Tero Ojanperä

Hallituksen jäsen

s. 1966, TkT

Keskeinen työkokemus:

Silo.AI, toimitusjohtaja 2017–2019

Visionplus, toimitusjohtaja 2012-2017 ja perustajaosakas

Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networksin johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä 1990–2011

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

OP Osuuskunta, hallituksen jäsen 1.7.2020 alkaen

Silo.AI, hallituksen puheenjohtaja 2019–

Visionplus, hallituksen puheenjohtaja 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2020