Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista ja muista taloudellisista etuuksista vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista ja muista taloudellisista etuuksista vuosittain.

Yhtiökokous päätti 27.3.2019, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 2.700 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan valiokuntatyöstä 200 euroa kuukaudessa sekä valiokuntatyöstä kokouspalkkiona kaikille valiokunnan jäsenille 300 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.