Analyytikoille

Seuraavat analyytikot ja pankkiiriliikkeet seuraavat Siili Solutions Oyj:tä ja laativat yhtiöstä sijoitusanalyyseja. Siili Solutions ei vastaa analyysien sisällöstä tai niissä esitetyistä arvioista.

Inderes
Mikael Rautanen
mikael.rautanen@inderes.com
Puh. +358 50 3460321

SEB
Jaakko Tyrväinen
jaakko.tyrvainen@seb.fi
Puh. +358 40 5765047

Sijoitusanalyysit:

SEB:n analyysisivu

Inderes yhtiöpäivitys 2.5.2019
Inderes yhtiöpäivitys 28.2.2019
FIM yhtiöpäivitys 14.11.2018 (Englanninkielellä)
FIM yhtiöpäivitys 16.8.2018 (Englanninkielellä)
Inderes yhtiöpäivitys 15.8.2018
FIM yhtiöpäivitys 17.8.2017 (Englanninkielellä)
Inderes yhtiöpäivitys 15.8.2017
Inderes yhtiöpäivitys 12.6.2017
FIM seurannan aloitus 2.5.2017
Yhtiöpäiviyts 1.3.2017 
Yhtiöpäivitys 10.10.2016
Yhtiöpäivitys 15.8.2016
Vuosipäivitys 30.3.2016
Aamukatsaus 17.8.2015
Vuosiraportti 4.6.2015 (pdf)
Seurannan aloitus 15.5.2014 (pdf)
Aamukatsaus 15.5.2014 (pdf)
FIM-raportti H2/2013 (pdf)
FIM-raportti H1/2013 (pdf)
FIM-raportti H2/2012 (pdf)

Vastuuvapauslause

Ylläolevien analyytikkojen toimittamat analyysit ovat meitä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys Siili Solutions Oyj:stä, osaketunnus SIILI. Siili Solutions Oyj ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Siili ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta.

Siili Solutions Oyj:n sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta Siilin tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei missään tapauksessa pidä pitää sijoitusneuvontana.

Siili Solutions Oyj ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä Analyytikot-sivusto on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.