Vaisala – AR-avusteinen ylläpito

Ylläpidon mullistaminen AR:n avulla

Lisätty todellisuus eli Augmented Reality (AR) on nouseva teknologia, jonka sovellusalueet ovat viime aikoina laajentuneet niin kaupalliselle kuin teollisellekin sektorille.

Case_Vaisala_ARPOC_master_longwhite

 

Vaisalalla oli tarve löytää mielenkiintoisia ja asiakkaitaan todella hyödyttäviä lisätyn todellisuuden ratkaisuja sekä selvittää AR-sovellusten potentiaali haastavissa tilanteissa. Niinpä työryhmä päättikin lähteä tutkimaan, voisiko AR auttaa tiesääasemien huoltotöissä ja vianetsinnässä.

”Tiesääasemaverkon vuosittainen kalibrointi ja huolto on haastavaa vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Huoltoinsinööreillä on myös vaihtuvuutta tehtävissään, joten sama henkilö ei aina tee huoltotöitä samoilla asemilla. Tämän vuoksi tarvitaan paperisia ohjekirjoja, jotka eivät ole kaikkein optimaalisimpia”, sanoo Sauli Laitinen, Vaisalan Design Manager ja Vaisala AR -projektin vetäjä.

"Ei riitä, että tuote on tarkka ja luotettava, vaan myös sen käytön ja huollon tulee olla virheetöntä ja tehokasta."

Sauli Laitinen, Design Manager, Vaisala

Mitä teimme

  • Ratkaisu/applikaatio huoltotoimenpiteille ja asennukselle
  • Uusi käyttökokemus lisätyn todellisuuden kautta

Teknologia & metodit

  • Microsoft HoloLens Augmented Reality -silmikko
  • Android ARcore SDK
  • Unity-moottori
  • Datan visualisointi
  • Käyttäjälähtöinen design

 

Paperi voittaa kiven, AR voittaa paperin

Huoltotöitä tekevät niin Vaisalan asiakkaat, asiakkaiden alihankkijat kuin Vaisalan omatkin huoltotyöinsinöörit. Vaikka kyseessä ovat huippuammattilaiset, vianmäärityksessä ohjeistus on silti tarpeen – esimerkiksi aina sensoreista ei voida päälle päin nähdä tarvitsevatko ne huoltoa vai eivät.

Tarve reaaliaikaiselle datan visualisoinnille sekä ohjeistukselle oli siis ilmeinen.

”Halusimme löytää keinon tarjota ohjeistusta juuri oikealla hetkellä ja käyttäjää tukevalla tavalla”, Laitinen kertoo.

AR tarjoaakin merkittävän parannuksen: perinteisessä paperimanuaalissa voi olla vanhentunutta ohjeistusta ja sen selaaminen kaatosateessa tai kovassa tuulessa tuo lisähaasteen huoltotyöntekijöille. AR-sovellusta puolestaan voidaan käyttää kädet täysin vapaana ja se tarjoaa vaiheittaista ohjeistusta reaaliaikaisesti.

Hyvän pilotin salaisuus: ota selvää, miten sääasemaa huolletaan

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja Design Thinkingin soveltaminen ovat sekä Siilin että Vaisalan design-tekemisen ytimessä. Niinpä oli itsestään selvää, että projekti aloitettiin käyttäjätutkimuksella.

Yhdessä aitojen loppukäyttäjien ja asiakkaiden kanssa Siili ja Vaisala selvittivät mitä todellisia haasteita liittyy tiesääasemien pystytykseen, kalibrointiin ja huoltoon. Tiimi myös analysoi, miten AR pystyisi parhaiten ratkaisemaan niitä ongelmia, joita huoltotyöntekijät kohtaavat arjessaan.

“Huolellisen tutkimuksen ja analyysin jälkeen aloimme piirtää rautalankamalleja ja mock-upeja Siilin kanssa. Alustavat designit ja ratkaisuehdotukset validoitiin loppukäyttäjien kanssa ja selvitettiin, voisiko AR auttaa haasteiden ratkaisemisessa”, Laitinen avaa prosessia.

Kerätäkseen riittävästi ymmärrystä pilottiprojektin vaatimuksista, Siili ja Vaisala työskentelivät agiilisti sprinteissä, iteroiden rautalankamalleja sekä käyttäjäpolkuja.

“Etsimme uusia tekemisen tapoja, jollaisia online-tuki ja paperiohjeistukset eivät aikaisemmin ole mahdollistaneet”, Laitinen sanoo.

"Halusimme kokeneen kumppanin, jolla on teknisen kyvykkyyden lisäksi myös uteliaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja intoa ratkaista monimutkaisia ongelmia designin keinoin. Siilin asiantuntemus lisätystä todellisuudesta ja vastaavan kaltaiset, onnistuneesti läpiviedyt projekti vakuuttivat meidät. Lisäksi Siilin käyttäjäkeskeinen design ja Design Thinkingin käyttö olivat linjassa Vaisalan arvojen kanssa."

Sauli Laitinen, Design Manager, Vaisala

AR-avusteista ylläpitoa, joka on sekä tarkkaa, reaaliaikaista, että hands free

Pilottiprojekti oli menestys – lopputuloksena on AR-silmikoille sekä mobiililaitteille tarkoitettu AR-sovellus, joka parantaa vianmäärityksen ohjeistusta sekä mahdollistaa Vaisalan insinöörin etäopastuksen. Sovellusta käytetään turvakypärään liitetyllä Microsoft HoloLensilla tai mobiilipuhelimella.

Vaisala AR -sovelluksessa on visuaalinen, vaiheittainen opastus, joka auttaa huoltotyöntekijää huolto- ja asennusprosesseissa. Työntekijät voivat palata taaksepäin tai mennä eteenpäin huoltovaiheissa haluamaansa tahtiin.

Sovelluksen suuri etu on, että sen käyttäjien eli huoltotyöinsinöörien kädet säilyvät täysin vapaina huollon ajan.

”Pilotin aikana ymmärsimme, että AR antaa upean mahdollisuuden parantaa etätukea. Voimme virtuaalisesti yhdistää Vaisalan helpdeskin ja käyttäjän, joka on juuri ratkaisemassa ongelmaa”, Laitinen hymyilee.

Paras käyttäjäopastus on käyttäjälle huomaamatonta

Pilottiprojekti auttoi Vaisalaa ymmärtämään miten AR voi auttaa huollon, asennuksen ja kalibroinnin prosesseissa sekä millaista IT-infraa ja tekemisen tapoja pilotin kaltainen ratkaisu vaatii Vaisalalta.

Laitinen on erittäin ilahtunut tuloksista.

”Asiakasdokumentaatio on parhaimmillaan, kun se tarjotaan juuri oikealla hetkellä ja juuri siten, kuten käyttäjä kaipaa, jolloin käyttäjä ei edes huomaa tulleensa ohjeistetuksi. Printti- ja online-ratkaisut auttavat vain tietyn matkaa, mutta onnistuneen AR-ratkaisun avulla voimme saavuttaa menestyksekkään, tehokkaan ja virheettömän suorituksen”, Laitinen päättää.

icon-send-us-message

Kuinka voimme auttaa sinua? Lähetä meille viesti.

Mitä seuraavaksi

Lisää aiheesta

Liiketoimintakatsaus – Siilin positiivinen kehitys jatkui ja kannattavuus parani edellisvuodesta

Liiketoimintakatsaus – Siilin positiivinen kehitys jatkui ja kannattavuus parani edellisvuodesta

Siilin positiivinen kehitys jatkui ja kannattavuus parani edellisvuodesta.

Tulevat tapahtumat

Search Engine Optimization in Content Management Systems

Search Engine Optimization in Content Management Systems

Did you know that implementing a modern CMS alone isn't enough to guarantee high positions in search rankings? Even a small error can have a huge impact on site traffic and sales. Implementing fixes afterwards is more ex...

Avoimet työpaikat

Luo seuraava versio kanssamme

Olli Sorvari

Olli Sorvari

Helsinki

Pankki & Vakuutus, Siili Solutions Oy

+358 40 0977078

olli.sorvari@siili.com

Andreas Strandman

Andreas Strandman

Helsinki

Teollisuus- ja palvelusektori, Siili Solution Oy

+358 50 581 7523

andreas.strandman@siili.com

Juhani Vanhala

Juhani Vanhala

Global

Siili Auto Oy

+358 50 487 1604

juhani.vanhala@siili.com

Pasi Ropponen

Pasi Ropponen

Helsinki

CCO, Siili Solutions Oy

+358 10 2819 011

pasi.ropponen@siili.com

Väinö Leskinen

Väinö Leskinen

Helsinki

CEO, Siili Auto Oy

+358 50 472 9955

v.leskinen@siili.com

Olaf Dietze

Olaf Dietze

Berlin

+49 151 5437 7779

olaf.dietze@siili.com